Shrnutí: Ovládací prvky volání

Ovládací prvky volání

Ovládací prvky volání umožňují snadno spravovat telefonické hovory. Můžete například přidržet volání, přepojit ho jinému uživateli nebo na jiný telefon nebo ztlumit reproduktor nebo mikrofon.

Ovládací prvky volání aplikace Office Communicator 2007

Ovládací prvek

Popis

Pokyny

The End Call control

Ukončení volání

V okně Konverzace klepněte na tlačítko Ukončit volání.

Hold Call control

Přidržení volání

V okně Konverzace klepněte na tlačítko Přidržet.

Transfer call control

Přepojení příchozího volání na jiného uživatele

Přijměte volání klepnutím na pozvání. V okně Konverzace klepněte na tlačítko Přepojit, klepněte na položku Přepojit a vyberte kontakt, na který chcete volání přepojit.

Transfer call control

Přepojení příchozího volání na telefon

Přijměte volání klepnutím na pozvání. V okně Konverzace klepněte na tlačítko Přepojit, klepněte na položku Osobní přepojení a vyberte telefon, na který chcete volání přepojit.

Ovládací prvek zobrazení číselníku

Zobrazení číselníku

Klepněte na tlačítko Zobrazit číselník. Tento ovládací prvek se často používá při výzvě k zadání kódu PIN služby hlasové pošty nebo přístupových kódů.

Toggle audio between speakerphone and speaker control

Přepnutí zvuku mezi sluchátkem a reproduktory, reproduktory a mikrofonem

Klepnutím na tlačítko Sluchátko v okně Konverzace můžete přepínat zvukový výstup mezi sluchátkem nebo náhlavní soupravou USB a reproduktory počítače. Toto tlačítko je zobrazeno pouze tehdy, je-li k počítači připojeno telefonní zařízení USB.

Mute speaker control

Ztlumení a úprava hlasitosti reproduktorů

Klepnutím na tlačítko Ztlumit reproduktory v okně Konverzace vypnete reproduktor na telefonním zařízení USB. Klepněte na šipku dolů a pomocí posuvníku upravte zvuk reproduktoru.

Mute microphone control

Ztlumení mikrofonu

Chcete-li ztlumit mikrofon, klepněte v okně Konverzace na tlačítko Ztlumit mikrofon.

< Zpět |

Kapitola 11 z 11

Poznámka : Aplikace Communicator poskytuje shodné funkce pro ovládání volání jako běžný stolní telefon, například přidržení volání, přepojení volání, ztlumení reproduktorů a mikrofonu nebo číselník pro volání hlasové pošty. Ovládací prvky volání se v okně Konverzace zobrazí pouze tehdy, jsou-li ve vaší společnosti povoleny možnosti zvuku.

Další informace     naleznete v tématu Použití ovládacích prvků Přepojit, Přidržet, Zvuk a Vytáčení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×