Share a dimension

Pokud je dimenze sdílena, Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint zpřístupní její členy a sady členů pro použití v jiných dílčích lokalitách modelů nadřazené lokality modelů. Dimenze by měla být sdílena, pokud poskytne společnou šablonu modelům v lokalitě modelů a příslušných dílčích lokalitách modelů. Například dimenze Čas slouží ke sledování fiskálního kalendáře společnosti. Proto je potřebná pro modely na každé úrovni aplikace.

Dimenze, které nejsou sdíleny, jsou k dispozici pouze pro lokalitu modelů, ve které byly vytvořeny. Nelze sdílet část dimenze a současně ponechat jiné části dimenze soukromé. Chcete-li zobrazit přehled dimenzí a odkazy na postupy popisující, jak provádět úlohy související s dimenzí, vyhledejte téma Dimenze v aplikaci Obchodní modelování pro Plánovací službu.

V tomto článku:

Důležité informace o sdílených dimenzích

Sdílení dimenze

Zastavení sdílení dimenzí

Důležité informace o sdílených dimenzích

Existuje několik důležitých informací pro členy a sady členů ve sdílených dimenzích:

 • Pokud vytvoříte další členy pro sdílenou dimenzi v podřízené lokalitě modelů (potomka podřízené lokality), nebudou tito členové pro nadřazené lokality modelů viditelní. Budou však viditelné pro potomky podřízené lokality modelu v jakém byly vytvořeny.

 • Nelze rozšířit sadu členů ze sdílené dimenze v podřízené lokalitě potomka.

 • Můžete vytvořit novou sadu členů, která obsahuje členy sdílené dimenze. Výsledná sada členů bude k dispozici v podřízené lokalitě modelů a ve všech potomcích této podřízené lokality. Tato sada členů však nebude k dispozici pro nadřazenou lokalitu modelů.

  Například oděvní firma prodávající košile, kalhoty a boty může mít sdílenou dimenzi Produkt. Analytik v oddělení obuvi může chtít vytvořit místní prognózu zahrnující pouze produkty v kategorii obuv. Protože je dimenze Produkt sdílená, má její členy a sady členů analytik k dispozici pro použití v místní předpovědi. Pokud chce analytik místní prognózu omezit, musí pouze vytvořit novou sadu členů, která obsahuje pouze členy patřící do místní předpovědi

Začátek stránky

Sdílení dimenze

 1. V podokně Prohlížeč lokalit zobrazte klepnutím na položku Dimenze všechny dimenze pro aktuální aplikaci.

 2. V pracovním prostoru klepněte na dimenzi, kterou chcete sdílet.

 3. V podokně Úlohy dimenze pracovního prostoru klepnutím na tlačítko Rezervovat zpřístupněte dimenzi pro úpravy.

 4. Klepnutím na kartu Shrnutí otevřete pracovní prostor.

 5. V části Obecné vyberte hodnotu True (Pravda) ve sloupci vlastnosti Sdílené.

Začátek stránky

Zastavení sdílení dimenzí

 1. V podokně Prohlížeč lokalit klepněte na položku Dimenze. Všechny dimenze pro aktuální aplikaci se zobrazují v tomto pracovním prostoru.

 2. V pracovním prostoru klepněte na dimenzi, jejíž sdílení chcete ukončit.

 3. V podokně Úlohy dimenze v pracovním prostoru klepněte na možnost Rezervovat.

 4. Klepnutím na kartu Shrnutí otevřete pracovní prostor.

 5. V části Obecné vyberte z rozevíracího seznamu ve sloupci vlastnosti Sdílené možnost False (Nepravda).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×