Seznámení s ukazateli stavu

Ukazatele stavu vám nabízejí rychlý přehled důležitých informací o výkonu. Tyto informace přitom nemusejí být omezeny na zprávy o finančních hodnotách, jako jsou celkové výnosy. Ukazatele stavu mohou zobrazit jakýkoli typ číselných údajů. Různé organizace si mohou stanovit zcela odlišné cíle.

Možná v organizaci chcete přeškolit klíčové zaměstnance. Ukazatele stavu vám mohou poskytnout aktuální informace o tom, kolik zaměstnanců školení zahájilo a kolik z nich školicí program dokončilo, nebo vám umožní sledovat, zda probíhá proces vývoje školicího programu. Různé skupiny mohou ukazatele stavu využít například následujícími způsoby:

 • Služby zákazníkům:      Oddělení služeb zákazníkům chce zlepšit svou odezvu na servisní požadavky. Jeden z ukazatelů stavu proto může sledovat celkový počet servisních požadavků zákazníků za den. Přidružený ukazatel ve stejném seznamu pak může představovat počet minut nutných k vyřízení požadavku.

 • Online obchod nabízející prodej z katalogu:     Prodejní tým chce zvýšit výnosy z prodeje v Evropské unii a v Jižní Americe o 5 %. Ukazatel stavu může poskytovat přehled o celkovém prodeji konkrétního produktu nebo všech produktů podle země či oblasti.

 • Lidské zdroje:     Personální oddělení chce snížit počet pracovních dní zameškaných vinou nemoci o 10 %. Jeden ukazatel může sledovat počet zameškaných pracovních dní, další pak zapojení zaměstnanců do nabídek cvičení, které firma poskytuje.

V tomto článku

Jak vyberu vhodné ukazatele stavu?

Jak je to s požadavky na zabezpečení?

Jak vyberu vhodné ukazatele stavu?

Ukazatele stavu neposkytují jen aktuální přehled o tom, jak směřujete k cíli – už samotné používání ukazatelů může zlepšit výkon. Lidé v různých typech profesí přirozeně usilují o zlepšení publikovaných výsledků. To může prospívat celé organizaci. Jestliže totiž ukazatele zachycují klíčové faktory úspěchu, lidé pracují na tom, aby zlepšili výkon v oblastech, kde je to důležité. Pokud však ukazatele sledují výkon u faktorů, které důležité nejsou (nebo jsou dokonce neprospěšné), lidé se přesto budou snažit o jejich zlepšení. Špatně navržené ukazatele tak ve skutečnosti mohou podemílat strategii organizace.

Klíčem k výběru správných ukazatelů výkonu je porozumění cílům, kterých chce organizace dosáhnout.

 • Pochopte, jaké jsou konečné cíle a atributy úspěchu vaší organizace:   
  Většina organizací shromažďuje velké množství dat. Množství dat je však k ničemu, přináší-li více otázek, než kolik jich zodpoví. Ověřte, zda ukazatele stavu ve vašem přehledu řeší klíčové otázky, na něž hledáte odpovědi. Když například sledujete počet hovorů na oddělení služeb zákazníkům, zjistíte, jak efektivní vaše linka telefonické podpory je. Sledujete-li čas nutný k vyřešení konkrétních typů potíží, které zákazníci mají, zjistíte, nakolik je váš tým služeb zákazníků nákladově efektivní.

 • Vytvořte způsob, jak ukazatele zpřesnit:   
  Vytvořte způsob, jak rozhodnout, zda jsou sledované ukazatele skutečně těmi klíčovými. Jakmile informace shromáždíte a uspořádáte, je třeba rozhodnout, které jsou nejdůležitější. Když začnete určovat otázky, na něž potřebujete odpověď, určete také, proč je konkrétní otázka důležitá a co vám může sdělit o úspěchu.

 • Mějte přehled, kde najdete data:   
  K vytvoření ukazatele je třeba určit, odkud budou pocházet podpůrná data. Jde o data z databáze systému SQL Server? Z listu aplikace Excel? Nebo z webu služby SharePoint? Najdete je v souboru e-mailových zpráv? Zpočátku stačí zjistit, ve kterém obchodním systému se data nacházejí. Později může být nutné určit zdroje podrobněji, například konkrétní řádky a sloupce v sešitu aplikace Excel nebo tabulky v databázi.

Začátek stránky

Jak je to s požadavky na zabezpečení?

Jestliže ukazatel stavu obsahuje citlivé informace, například klíčové ukazatele výkonu získávané z datové krychle SSAS, můžete nastavit oprávnění určující, kteří uživatelé mohou tato data zobrazovat nebo upravovat. Správce nebo vlastník webu může nastavit oprávnění několika různými způsoby, které chrání data. Můžete například nastavit oprávnění pro Knihovnu datových připojení a u položky zdroje dat v knihovně nastavit oprávnění pro stránku Seznam stavů, případně nastavit oprávnění u seznamu zdrojů. Další informace naleznete v článcích uvedených v seznamu Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×