Seznámení s pracovním prostředím aplikace PowerPoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pracovní prostředí, neboli normální zobrazení, usnadňuje usnadňovalo vyhledávání a používání funkcí Microsoft PowerPoint 2010.

Tento článek obsahuje podrobné pokyny, které vám pomohou připravit k vytvoření prezentace s PowerPoint 2010.

Poznámky : 

Krok 1: Spuštění aplikace PowerPoint

Při spuštění aplikace PowerPoint se otevře v Zobrazení normálního zobrazení, kde můžete vytvářet snímky a pracovat s názvem.

Poznámky : 

  • Pokud už je spuštěný PowerPoint 2010, uložte a zavřete všechny otevřené prezentace a pak ukončete a restartujte PowerPoint 2010.

  • Pokud už není spuštěný PowerPoint 2010, začněte.

Pracovní prostředí aplikace PowerPoint 2010 v normálním zobrazení
Obrázek pracovního prostředí aplikace PowerPoint 2010 v normálním zobrazení obsahuje několik prvků s popisky.

1. V podokně Snímek můžete pracovat přímo s jednotlivými snímky.

2. tečkovaným ohraničením popsána Zástupné symboly, kde můžete psát nebo vkládat obrázky, grafy a další objekty.

3. na kartě snímky zobrazuje Miniatura verzi snímky plné velikosti zobrazené v podokně snímků. Po přidání další snímky můžete kliknout na miniaturu na kartě snímky aby snímku se zobrazí v podokně snímků. Nebo důrazně doporučujeme přesouvat miniatury přeskupení snímků v prezentaci. Můžete také přidat nebo odstranit snímky na kartě snímky.

4. v podokně poznámek můžete psát poznámky o aktuálního snímku. Můžete distribuce poznámek představíte publiku nebo zobrazení poznámek v zobrazení předvádějícího při předvádění prezentace.

Krok 2: Zahájení práce s prázdnou prezentací

Ve výchozím nastavení se týká PowerPoint 2010 prázdnou prezentaci Šablona, který se objeví v předchozím příkladu, nové prezentace. Prázdná prezentace je nejjednodušší a nejčastěji obecný šablon v PowerPoint 2010 a šablony je výhodné používat při prvním spuštění pro práci s aplikací PowerPoint.

Chcete-li vytvořit novou prezentaci založenou na šabloně Prázdná prezentace, postupujte takto:

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  1. Přejděte na položku Nový a v části Dostupné šablony a motivy vyberte položku Prázdná prezentace.

  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Krok 3: Úprava velikosti podokna Poznámky

Po otevření šablony Prázdná prezentace je viditelná pouze malá část podokna Poznámky. Chcete-li zobrazit větší část podokna Poznámky, abyste v něm měli více prostoru pro psaní, postupujte takto:

  1. Nastavte ukazatel myši na horní ohraničení podokna Poznámky.

  2. Jakmile se ukazatel změní na Vodorovný rozdělovač , přetáhněte ohraničení směrem nahoru, čímž vytvoříte více prostoru pro poznámky předvádějícího, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Pracovní prostředí po změně velikosti podokna Poznámky

Všimněte si, že velikost snímku v podokně Snímek se automaticky změní podle dostupného místa.

Krok 4: Vytvoření prezentace

Nyní, kdy je pracovní prostředí nachystáno k použití, jste připraveni začít do prezentace přidávat text, obrazce, obrázky, animace (a také další snímky). Další informace o tom, jak vytvořit základní prezentaci od začátku do konce, naleznete v tématu Vytvoření základní prezentace aplikace PowerPoint.

V blízkosti horního okraje obrazovky se nacházejí tři tlačítka, která by mohla být po zahájení práce užitečná:

  • Vrácení zpět Obrázek tlačítka , který vrátí zpět poslední změnu. (Pokud chcete zobrazit Komentář o tom, které budou akci vrátit zpět, ukazatele myši na tlačítko. Pokud chcete zobrazit nabídku dalších posledních změn, které lze také vrátit zpět, klikněte na šipku napravo od zpět Obrázek tlačítka .) Zrušení změny provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL + Z.

  • Znovu Obrázek tlačítka nebo Opakovat Obrázek tlačítka : Toto tlačítko zopakuje, tedy znovu provede poslední změnu, a to v závislosti na akci, kterou kterou jste předtím provedli. (Chcete-li vidět popis uvádějící akci, která bude zopakována, umístěte ukazatel myši na tlačítko.) Akci lze zopakovat také stisknutím kombinace kláves CTRL+Y.

  • Nápověda pro Microsoft Office PowerPoint Obrázek tlačítka : Toto tlačítko otevře podokno Nápověda k aplikaci PowerPoint. Nápovědu lze otevřít také stisknutím tlačítka F1.

Tip : Věděli jste, že do oblasti v blízkosti horního okraje obrazovky můžete přidávat další tlačítka? Oblast v blízkosti horního okraje obrazovky se nazývá panel nástrojů Rychlý přístup. Na tento panel nástrojů můžete přidat často používané příkazy, což vám umožní jejich rychlé vyhledání. Další informace o přidávání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup a jejich odebírání naleznete v tématu Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×