Sestavy správy vyhledávání

Sestavy správy vyhledávání pomáhají určovat stav aplikací vyhledávací služby ve farmě služby SharePoint. Existují tři typy sestav správy vyhledávání:

 • Základní sestavy správy vyhledávání: Tyto sestavy, které jsou ve výchozím nastavení povoleny, obsahují data sledování na vysoké úrovni agregovaná ze všech součástí vybrané aplikace vyhledávací služby. Patří mezi ně tyto čtyři základní sestavy správy vyhledávání:

  • Rychlost procházení na zdroj obsahu: Tato sestava poskytuje pohled na nedávnou aktivitu procházení, setříděnou podle zdroje obsahu. Procházení ukotvení se zobrazuje jako samostatný (virtuální) zdroj obsahu.

  • Rychlost procházení na typ: Tato sestava poskytuje pohled na nedávnou aktivitu procházení, setříděnou podle položek a akcí pro danou adresu URL. Mezi tyto položky a akce patří změněné položky, odstraněné položky, opakované pokusy, chyby a další.

  • Celková latence dotazu: Tato sestava poskytuje pohled na nedávnou aktivitu dotazů a zobrazuje latenci hlavních segmentů kanálu dotazů a průměrné počty dotazů za minutu.

  • Latence dotazu back-end serveru SharePoint: Tato sestava poskytuje pohled na nedávnou aktivitu dotazů a zobrazuje podrobné údaje o latenci z back-end části serveru SharePoint pro kanál dotazu (včetně databáze a vyhledávacích součástí) a průměrný počet dotazů za minutu.

 • Rozšířené sestavy správy vyhledávání: Tyto sestavy, které jsou ve výchozím nastavení povoleny, obsahují podrobnější data sledování agregovaná ze všech součástí pro vybranou aplikaci vyhledávací služby. Patří mezi ně tyto tři rozšířené sestavy správy vyhledávání:

  • Zpracování procházení na aktivitu: Tato sestava znázorňuje, kde v kanálu dochází ke zpracování procházení, a to po minutách. Časování jednotlivých součástí jsou seskupena podle aktivity, například podle filtrování nebo dělení slov.

  • Zpracování procházení na součást: Tato sestava znázorňuje, kde v kanálu dochází ke zpracování procházení, a to po minutách. Časování jsou seskupena podle součásti, například podle popisovače souborového protokolu nebo modulu plug-in ukotvení.

  • Fronta procházení: Tato sestava poskytuje pohled na stav fronty procházení a zobrazuje příchozí odkazy určené ke zpracování a odchozí transakce zařazené ve frontě.

 • Podrobné sestavy správy vyhledávání: Pokud je u vyhledávání povoleno podrobné sledování dotazů, na základě dat jednotlivých dotazů tato sestava trendů odvozuje percentily latence dotazu. V následující části je popsána jedna z podrobných sestav správy vyhledávání:

  • Trend latence dotazu: Tato sestava poskytuje rozbor latence dotazu na straně serveru z pohledu koncového uživatele podle percentilu, navíc k aktuální rychlosti procházení.

   Poznámka : Chcete-li povolit podrobnou sestavu správy vyhledávání, je třeba spustit následující rutiny prostředí Windows PowerShell:

   • $app = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Název aplikace"

   • $app = Set-SPEnterpriseSearchServiceApplication –VerboseQueryMonitoring "True"

   • $app = Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication "Název aplikace"

   • $app.Update()

Požadavky pro sestavy správy vyhledávání

Pro získání sestav správy vyhledávání je nutné mít nainstalované prostředí Microsoft SharePoint Server 2010 nebo Microsoft Search Server 2010 obsahující data získaná procházením a Centrum vyhledávání. Rovněž je nutné prostřednictvím Průvodce konfigurací farmy povolit stavovou službu.

Přechod na sestavy správy vyhledávání

Veškeré sestavy správy vyhledávání jsou umístěny ve složce Sestavy správy vyhledávání. Pro přístup k této složce musíte být členem skupiny Farm Administrators ve službě SharePoint.

 1. V části Centrální správa klikněte na možnost Sledování.

 2. Na stránce Sledování klikněte v části Vytváření sestav na položku Zobrazit sestavy pro správu.

 3. Na stránce Knihovna sestav pro správu klikněte na položku Sestavy správy vyhledávání.

 4. Na stránce Sestavy správy vyhledávání klikněte na sestavu, kterou chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit rozšířené sestavy správy vyhledávání, klikněte na možnost Rozšířené sestavy.

Filtrování dat u sestav správy vyhledávání

Sestavy správy vyhledávání ve výchozím nastavení zobrazují data pro všechny aplikace vyhledávání za posledních 12 hodin. Údaje v sestavách lze filtrovat následujícími způsoby:

Omezení sestavy na jednu nebo více aplikací vyhledávací služby

 1. Na stránce sestavy klikněte na ikonu filtru vedle pole Aplikace.

 2. V dialogovém okně Vybrat hodnoty filtru vyberte požadované aplikace vyhledávací služby a klikněte na tlačítko OK.

 3. Kliknutím na položku Použít filtry aktualizujte sestavu.

Omezení sestavy na určité časové období

 1. Na stránce sestavy klikněte na kalendáře a časy Datum zahájení a Datum ukončení a zadejte požadované časové období.

 2. Kliknutím na položku Použít filtry aktualizujte sestavu.

Další informace o sestavách správy vyhledávání naleznete na webu TechNet.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×