Sestavy aktivit v Centru pro správu Office 365

V řídicím panelu Sestavy v Office 365 se zobrazuje přehled aktivit napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Můžete přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Můžete třeba vytvořit sestavu, kterou pak pošlete svému vedení, o tom, kolik uživatelů v organizaci používá Office 365, kolik jich aktivovalo Office nebo jak velký je ve vaší organizaci e-mailový provoz. Můžete zobrazit řídicí panel sestav za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dní.

Důležité : V závislosti na vašem předplatném Office 365 nemusíte vidět všechny sestavy produktů a aktivity, které jsou zobrazené v tomto článku.

Jak se dostanu k řídicímu panelu sestav?

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. V nabídce vlevo vyberte Sestavy nebo klikněte na widget Sestavy.

Widget Sestavy v Centru pro správu Office 365 nabízí rychlý přehled o aktivitách v různých produktech Office 365. Pokud chcete získat podrobnější data, klikněte do widgetu Sestavy a zobrazí se další informace.

Nové sestavy aktivit v Office 365

Jaká témata sestav aktivit jsou dostupná v Centru pro správu Office 365?

Sestava e-mailových aktivit v Centru pro správu Office 365

Sestava aktivací Office v Centru pro správu Office 365

Sestava využití OneDrivu pro firmy v Centru pro správu Office 365

Sestava používání sharepointového webu v Centru pro správu Office 365

Sestava aktivit SharePointu v Centru pro správu Office 365

Sestava aktivit uživatelů OneDrivu pro firmy v Centru pro správu Office 365

Sestava aktivit na Yammeru v Centru pro správu Office 365

Aktivita Online Skypu pro firmy

Sestava aktivit mezi dvěma účastníky Online Skypu pro firmy

Sestava aktivit uspořádaných konferencí Online Skypu pro firmy

Sestava aktivit účastníků konferencí Online Skypu pro firmy

Kdo může sestavy Office 365 zobrazit?

Abyste viděli sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365 nebo správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy. Další informace najdete v článku Role správců Office 365.

Jak si mám interpretovat řídicí panel sestav?

V řídicím panelu Sestavy se zobrazuje přehled aktivit napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Zobrazují se metriky vysoké úrovně a informace o využití různých produktů v Office 365, což umožňuje snadno měřit stupeň aktivity vaší organizace.

Domovská stránka sestav Centra pro správu

Pokud chcete přejít k podrobnostem metrik určité sestavy aktivit, vyberte nebo klepněte na widgety této sestavy.

Dostupné sestavy aktivit

Výchozí sestavy aktivit jsou k dispozici pro následující sestavy v Office 365.

Důležité : V závislosti na vašem předplatném Office 365 nemusíte vidět všechny sestavy produktů a aktivity, které jsou zobrazené v tomto článku.

Pokud chcete zobrazit sestavu aktivit, vyberte ji z rozevíracího seznamu Vybrat sestavu nebo z widgetu.

Výběr dostupných sestav Office 365

Můžete zobrazit sestavy na úrovni organizace nebo jednotlivých uživatelů. Sestavy jsou k dispozici za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dní.

Poznámka : Ve všech vykazovaných obdobích nebudou data dostupná hned. Sestavy budou dostupné, jakmile se shromáždí data aspoň ze 30 dnů. Potom bude shromažďování dat pokračovat pro dostupná vykazovaná období.

Aktivní uživatelé

Ve widgetu Aktivní uživatelé zjistíte počet jedinečných uživatelů, kteří provedli konkrétní činnost v určitém produktu. Tento graf zobrazuje přehled aktivních uživatelů napříč všemi produkty. Další informace o aktivních uživatelích zobrazíte, když přejdete k podrobnostem sestav aktivit konkrétního produktu.

E-mailová aktivita

Ve widgetu E-mailová aktivita zjistíte počet e-mailů odeslaných a přijatých ve vaší organizaci za vybrané vykazované období.

Přehled přenosu e-mailů

1

Celkový počet odeslaných a přijatých e-mailů za určité vykazované období

2

Vizuální přehled celkového počtu odeslaných, přečtených a přijatých e-mailů

3

Celkový počet uživatelů, kteří byli aktivní v emailu, tj. odeslali nebo přečetli e-mail, za vybrané vykazované období

Kliknutím kamkoli na widget E-mailová aktivita přejdete k podrobným sestavám na úrovni uživatele. Podrobné informace o e-mailových aktivitách v Office 365 najdete v tématu věnovaném sestavě e-mailových aktivit v Centru pro správu Office 365.

Využití poštovních schránek

Nová sestava využití poštovních stránek poskytuje informace o uživatelích, kteří vlastní poštovní schránku, a úrovni aktivity jednotlivých schránek na základě aktivit posílání a čtení e-mailů. Poskytuje také informace o tom, jak velké úložiště jednotlivé poštovní schránky uživatelů využily a kolik z nich se blíží kvótám úložiště. Podrobnější informace najdete v článku o sestavě využití poštovních stránek v Centru pro správu Office 365.

Aktivace Office

Ve widgetu Aktivace Office najdete celkový počet aktivací předplatného Office na všech počítačích a zařízeních.

Poznámka : O trendech aktivací Office se žádné informace neshromažďují.

Aktivace Office ve vaší organizaci

1

Celkový počet aktivací předplatného Office na všech počítačích a zařízeních

2

Přehled aktivací podle počítače nebo zařízení

3

Počet uživatelů, kteří si aktivovali aspoň jedno předplatné klienta Office aspoň na jednom zařízení

Kliknutím kamkoli na widget Aktivace Office přejdete k podrobným sestavám na úrovni uživatele. Podrobné informace o aktivacích Office v rámci Office 365 najdete v tématu Sestava aktivací Office v Centru pro správu Office 365.

Aktivity SharePointu

Na stránce Aktivity SharePointu najdete celkový počet aktivit se soubory (nahrání, stažení, zobrazení, úpravy nebo sdílení), které probíhají v SharePointu ve vaší organizaci. Ve widgetu aktivity SharePointu se můžete podívat na celkový počet zobrazených, upravených nebo synchronizovaných souborů (pomocí jakéhokoliv klienta) nebo interně nebo externě nasdílených z jakéhokoliv webu týmu nebo skupiny SharePointu.

Kliknutím kamkoli na widget SharePoint přejdete k podrobným sestavám. Podrobné informace o sharepointových sestavách najdete v tématech Sestava aktivit SharePointu v Centru pro správu Office 365 a Sestava používání sharepointového webu v Centru pro správu Office 365.

Sestavy Office 365 – aktivity SharePointu

1

Snímek počtu souborů na všech sharepointových webech (týmových nebo skupinových) ve vaší organizaci

2

Spotřebované úložiště ve všech webech ve vaší organizaci

3

Celkový počet uživatelů s přidělenou licencí SharePointu a uživatelů s aktivitou se soubory za vybrané období vykazování.

Aktivity na OneDrivu

Ve widgetu Soubory OneDrivu najdete počet souborů nahraných, stažených, zobrazených, upravených nebo sdílených na OneDrivu za vybrané vykazované období.

Sestavy Office 365 – OneDrive

1

Snímek počtu souborů ve všech účtech OneDrive ve vaší organizaci

2

Spotřebované úložiště ve všech účtech OneDrive ve vaší organizaci

3

Spočítá uživatele, kterým je přiřazený produkt OneDrive, a aktivní uživatele, kteří pracují se soubory s některým z účtů OneDrivu.

Kliknutím kamkoli na widget Soubory OneDrivu přejdete k podrobným sestavám na úrovni uživatele. Podrobné informace o OneDrivu v Office 365 najdete v tématech Sestava aktivit uživatelů OneDrivu pro firmy v Centru pro správu Office 365 a Sestava využití OneDrivu pro firmy v Centru pro správu Office 365.

Aktivity Skypu pro firmy

Ve widgetu Aktivity Skypu najdete celkový počet relací mezi dvěma účastníky, relací uspořádaných konferencí a relací účasti na konferencích. Uvidíte taky počet uživatelů, u kterých se vyskytly relace mezi dvěma účastníky, relace uspořádaných konferencí a relace účasti na konferencích.

Sestavy Office 365 – aktivity Skypu

Podrobné informace o aktivitách Skypu pro firmy najdete v článku o sestavě aktivit Skypu pro firmy.

Aktivity Yammeru

Ve widgetu Aktivity Yammeru uvidíte počet poslaných a přečtených zpráv a počet označení To se mi líbí Yammeru.

Podrobné informace o aktivitách Yammeru najdete v tématu Sestava aktivit Yammeru v Centru pro správu Office 365.

Pokud chcete, aby se při vytváření sestav nezobrazovaly informace na úrovni uživatele, můžete to rychle nastavit v Centru pro správu Office 365.

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Služby a doplňky.

  Přechod ke službám a doplňkům Office 365
 2. Vyberte Sestavy

  Office 365 – touto volbou skryjete ze sestav údaje konkrétního uživatele
 3. Nastavte přepínač na Zapnuto a vyberte Uložit.

  Sestavy Office 365 – zapnutím přepínače skryjete údaje konkrétního uživatele

Seznam uživatelů bude vypadat takhle:

Sestavy Office 365 – seznam anonymních uživatelů

Pár minut potrvá, než se tyto změny projeví v sestavách na řídicím panelu sestav. Toto nastavení se vztahuje taky na rozhraní API sestav.

Formát sestavy aktivit je k dispozici pro následující sestavy v Office 365.

 • E-mailová aktivita uživatele

 • Aktivace Office 365 ProPlus

Zobrazení sestav aktivit ve starším Centru pro správu Office 365
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Zvolte Sestavy.

 4. Vyberte jednu z nových sestav aktivit.

  Tip : Sestavy aktivit jsou ty s ikonou Nové vedle nich.

  Sestavy aktivit Office 365

Po výběru sestavy, jako třeba E-mailová aktivita, se zobrazí sestava podobná této:

Sestava aktivit v Office 365

Pomocí dostupných nastavení v sestavě můžete změnit prezentování dat.

1 Rozsah dat

Umožňuje změnit rozsah dat za 7 dní, 30 dní, 90 dní nebo 180 dní.

2 Výběr dat

Pro zobrazení sestavy vyberte konkrétní datum v grafu.

3 Filtr činností

Vyberte data, která se zobrazí v grafu, v tomto příkladu odeslané e-maily, doručené nebo přečtené. Mřížka není ovlivněná.

4 Změnit uspořádání

Umožňuje změnit uspořádání informací v tabulce.

5 Spravovat sloupce

Vyberte, které sloupce se v tabulce zobrazí. Některé sestavy obsahují více sloupců dat k zobrazení.

6 Export

Umožňuje exportovat sestavy do formátu CSV a otevřít je v Excelu. Exportuje se celá sada dat a nejen ty, které se zobrazí v mřížce.

7 Celá obrazovka

Umožňuje přepnout sestavu na celou obrazovku pro lepší zobrazení dat.

8 Posunutí

Posunutím sestavy dolů zobrazíte najednou až 2000 položek nebo můžete projít celý seznam uživatelů pomocí nastavení stránky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×