Sestavy aktivit uživatele

V centru pro správu aplikace Office 365 můžete najít spoustu různých typů sestav, včetně těch pro Online Skype pro firmy. Sestavu Aktivity uživatele můžete použít k zobrazení celkového počtu aktivit, kterých se uživatel zúčastnil během posledních tří měsíců.

Zobrazení sestavy
  1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Sestavy.

  2. V okně Řídicí panel Office 365 klikněte v části Skype pro firmy na Aktivity uživatele.

Sestava vypadá takto:

The User activities report

Sestava používá tyto metriky:

Metrika

Popis

Poslední čas přihlášení

Zobrazuje datum a čas posledního přihlášení uživatele k aplikaci Online Skype pro firmy během určitého časového období.

Čas poslední aktivity

Zobrazuje datum a čas, kdy se uživatel naposledy zúčastnil relace nebo konference mezi dvěma účastníky během určitého časového období.

Celkový počet relací mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet relací mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet relací zasílání rychlých zpráv mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet relací zasílání rychlých zpráv mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet zvukových relací mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet zvukových relací mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet videorelací mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet videorelací mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet relací sdílení aplikací mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet relací sdílení aplikací mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet minut zvukových relací mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet minut zvukových relací mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet minut videorelací mezi dvěma účastníky

Zobrazuje celkový počet minut videorelací mezi dvěma účastníky, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet uspořádaných konferencí

Zobrazuje celkový počet konferencí, které uživatel uspořádal během určitého časového období.

Celkový počet uspořádaných konferencí rychlých zpráv

Zobrazuje celkový počet konferencí zahrnujících rychlé zprávy, které uživatel uspořádal během určitého časového období.

Celkový počet uspořádaných zvukových konferencí a videokonferencí

Zobrazuje celkový počet zvukových konferencí a videokonferencí, které uživatel uspořádal během určitého časového období.

Celkový počet uspořádaných konferencí sdílení aplikací

Zobrazuje celkový počet konferencí zahrnujících sdílení aplikací, které uživatel uspořádal během určitého časového období.

Celkový počet uspořádaných webových konferencí

Zobrazuje celkový počet konferencí zahrnujících obsah, jako jsou třeba dokumenty nebo obsah tabule, které uspořádal určitý uživatel během určitého časového období.

Celkový počet uspořádaných vytáčených zvukových konferencí

Zobrazuje celkový počet vytáčených konferencí, které uživatel uspořádal během určitého časového období.

Celkový počet minut uspořádaných zvukových konferencí a videokonferencí

Zobrazuje celkový počet minut zvukových konferencí a videokonferencí, které uživatel uspořádal během určitého časového období.

Celkový počet konferencí, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet konferencí, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období. Konference uspořádané uživatelem nejsou zahrnuté ani v případě, že se uživatel k těmto konferencím připojil.

Celkový počet konferencí rychlých zpráv, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet konferencí zahrnujících rychlé zprávy, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet zvukových konferencí a videokonferencí, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet zvukových konferencí a videokonferencí, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet konferencí sdílení aplikací, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet konferencí zahrnujících sdílení aplikací, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet webových konferencí, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet konferencí zahrnujících obsah, jako jsou třeba dokumenty nebo obsah tabule, kterých se určitý uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet vytáčených zvukových konferencí, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet vytáčených konferencí, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet minut zvukových konferencí a videokonferencí, kterých se uživatel zúčastnil

Zobrazuje celkový počet minut zvukových konferencí a videokonferencí, kterých se uživatel zúčastnil během určitého časového období.

Celkový počet hovorů zahájených přes veřejnou telefonní síť

Zobrazuje celkový počet hovorů směrovaných přes poskytovatele veřejné telefonní sítě, které uživatel aplikace Online Skype pro firmy zahájil během určitého časového období.

Celkový počet hovorů přijatých přes veřejnou telefonní síť

Zobrazuje celkový počet hovorů uživatele aplikace Online Skype pro firmy během určitého časového období směrovaných přes poskytovatele veřejné telefonní sítě.

Celkový počet minut hovorů zahájených přes veřejnou telefonní síť

Zobrazuje celkový počet minut hovorů směrovaných přes poskytovatele veřejné telefonní sítě, které uživatel aplikace Online Skype pro firmy zahájil během určitého časového období.

Celkový počet minut hovorů přijatých přes veřejnou telefonní síť

Zobrazuje celkový počet minut hovorů směrovaných přes poskytovatele veřejné telefonní sítě, které uživatel aplikace Online Skype pro firmy přijal během určitého časového období.

Celkový počet zpráv

Zobrazuje celkový počet zpráv přenesených od uživatele během relace mezi dvěma účastníky.

Celkový počet přenesených souborů

Zobrazuje celkový počet souborů přenesených uživatelem při jeho účasti během určitého časového období.

Chcete se o vytváření sestav v Online Skypu pro firmy dozvědět víc?

Data vytváření sestav můžete importovat do Excelu pomocí dodaných rozhraní API RESTful WebService CsUserActivitiesMonthly, viz článek Používání Excelu k načítání dat vytváření sestav Office 365.

I když je jednodušší používat centrum pro správu aplikace Office 365, můžete k vytvoření této sestavy aplikace Online Skype pro firmy použít taky rutinu Get-CsUserActivitiesReport.

Důležité : Rutiny vytváření sestav Online Skypu pro firmy jsou dostupné v Exchange Online PowerShellu. Pokud se chcete připojit k Exchange PowerShellu, přečtěte si článek Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu.

Pokud chcete zobrazit další sestavy aplikace Online Skype pro firmy, podívejte se na Stručný přehled: Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy.

Ve Windows PowerShellu se ohledně služby Online Skype pro firmy točí všechno kolem správy uživatelů a toho, co uživatelé mají nebo nemají dovolené dělat. Přes Windows PowerShell se dá Office 365 spravovat z jednoho místa správy prostřednictvím automatizovaných akcí a akcí řízených skripty. Tím se zefektivní vaše každodenní práce. Tato témata vám pomůžou začít používat Windows PowerShell:

Windows PowerShell má spoustu výhod co do rychlosti, jednoduchosti a produktivity oproti použití samotného uživatelského rozhraní centra pro správu Office 365. Informace o těchto výhodách najdete v následujících tématech:

Viz taky

Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×