Sestavy Office 365 v Centru pro správu – skupiny Office 365

V řídicím panelu Sestavy v Office 365 se zobrazuje přehled aktivity napříč různými produkty Office 365 ve vaší organizaci. Můžete také přejít k podrobnostem v sestavách na úrovni jednotlivých produktů, abyste si mohli udělat lepší představu o aktivitách v jednotlivých produktech. Podívejte se na téma s přehledem sestav. Sestava skupin Office 365 vám pomůže udělat si lepší představu o aktivitě skupin Office 365 ve vaší organizaci a o tom, kolik skupin Office 365 se vytváří a používá.

Poznámka : Abyste viděli sestavy Office 365, musíte být globálním správcem Office 365 nebo správcem Exchange, SharePointu nebo Skypu pro firmy.

Jak získat přístup k sestavě skupin Office 365

 1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Sestavy > Využití.

 2. V rozevíracím seznamu Vybrat sestavu vyberte Aktivita skupin Office 365.

  Snímek obrazovky: Vybrat sestavu – skupiny Office 365

Interpretace sestavy skupin Office 365

Přehled o aktivitě skupin Office 365 získáte z grafů Skupiny, Aktivity, Soubory a Úložiště.

Snímek obrazovky: Sestavy Office 365 – aktivity skupin

1

Sestavu skupin Office 365 si můžete zobrazit s trendy za posledních 7, 30, 90 nebo 180 dnů.

2

Každá sestava má datum, ke kterému se vygenerovala. Sestavy se obvykle objevují se zpožděním 24 až 48 hodin od času aktivity.

3

Zobrazení Skupiny ukazuje celkový počet skupin, které v jakýkoli daný den existovaly, a aktivní skupiny v daný den podle e-mailových konverzací, příspěvků Yammeru a aktivit souborů na SharePointu.

4

Zobrazení Aktivity ukazuje míru aktivity skupiny v úlohách skupiny. Můžete se podívat na e-maily Exchange přijaté poštovními schránkami skupin napříč všemi skupinami v jakémkoli dni během sledovaného období. Dále si můžete zobrazit publikované, přečtené a olajkované zprávy ve skupinách Yammeru, které jsou ke skupině Office 365 přidružené.

5

Zobrazení Soubory ukazuje celkový počet souborů a počet aktivních souborů na všech webech skupin přidružených ke skupině Office 365.

6

Zobrazení Úložiště ukazuje celkové úložiště využité všemi poštovními schránkami skupin a weby skupin.

7

 • V grafu Skupiny se na osu Y vynáší počet skupinových aktivit.

 • V grafu Aktivita se na osu Y vynáší objem dané aktivity v Outlooku nebo ve skupinách Yammeru.

 • V grafu Soubory se na osu Y vynáší celkový počet souborů nebo počet aktivních souborů.

 • V grafu Úložiště se na osu Y vynáší celkové úložiště využité poštovní schránkou nebo webem skupiny.

Na osu X se ve všech třech grafech vynáší vybraný rozsah dat pro konkrétní sestavu.

8

Řady, které vidíte v grafu, můžete filtrovat tak, že kliknete na nějakou položku v legendě grafu. Například kliknutím nebo klepnutím na Celkem nebo Aktivní Snímek obrazovky: sestava skupin Office 365 – celkový počet skupin a počet aktivních skupin nebo v grafu Skupiny zobrazíte jenom informace vztahující se ke konkrétnímu typu aktivity. Změnou tohoto výběru se nezmění informace v tabulce mřížky.

9

Seznam zobrazených skupin zahrnuje všechny skupiny, které existovaly (tedy nebyly odstraněny) za nejdelší možné období pro generování sestav (180 dnů).  Míra aktivity (e-mailové konverzace, příspěvky Yammeru a souborové aktivity na SharePointu) se bude lišit podle vybraného data.

Poznámka : Je možné, že neuvidíte všechny položky na seznamu ve sloupcích níže, dokud je nepřidáte.

 • Název skupiny je název dané skupiny.

 • Odstraněno je počet odstraněných skupin. Pokud je skupina odstraněna, ale v daném období sestav vykazovala aktivitu, zobrazí se v mřížce s tímto příznakem nastaveným na hodnotu True (Pravda).

 • Vlastník skupiny představuje jméno vlastníka skupiny.

 • Datum poslední aktivity představuje poslední datum, kdy skupina přijala zprávu. Jedná se o poslední datum, kdy došlo k nějaké aktivitě v e-mailové konverzaci, na Yammeru nebo na webu. 

 • Typ představuje typ skupiny. Skupina může být soukromá nebo veřejná.

 • Členové představuje počet členů skupiny.

 • Hosté představuje počet hostovaných členů ve skupině.

 • Exchange

  • Počet přijatých e-mailů představuje počet zpráv, které skupina přijala.

  • Celkový počet položek v poštovní schránce představuje počet zpráv v poštovní schránce skupiny.

  • Velikost využitého úložiště poštovní schránky představuje úložiště využité poštovní schránkou skupiny.

 • Soubory SharePointu

  • Celkový počet souborů představuje počet souborů, které jsou uložené na webech skupiny na SharePointu.

  • Aktivní soubory představuje počet souborů na webu skupiny v SharePointu, se kterými byly během sledovaného období prováděny akce (prohlížení nebo úpravy, synchronizace, interní nebo externí sdílení).

  • Velikost využitého úložiště webu (MB) představuje velikost úložiště (v MB) používaného během sledovaného období.

 • Zprávy v Yammeru

  • Publikováno je počet zpráv zveřejněných ve skupině Yammeru během období sestavy.

  • Přečteno je počet zpráv přečtených ve skupině Yammer během období sestavy.

  • Olajkováno je počet zpráv olajkovaných ve skupině Yammeru během období sestavy.

Pokud vám zásady vaší organizace brání v zobrazení sestav, ze kterých by bylo možné zjistit informace o uživateli, můžete pro všechny tyto sestavy změnit nastavení ochrany osobních údajů. Projděte si informace v části Skrytí podrobností v sestavách na úrovni uživatele v tématu Sestavy aktivity v Centru pro správu Office 365 Preview.

10

Pokud chcete do sestavy přidat sloupce nebo je z ní odebrat, klikněte nebo klepněte na Spravovat sloupce.

Sestava skupin Office 365 – výběr sloupců

11

Kliknutím nebo klepnutím na odkaz Export Sestavy Office 365 – export dat do excelového souboru můžete taky exportovat data sestavy do excelového souboru .csv. Exportujete tak data všech uživatelů a můžete je dál jednoduše analyzovat řazením a filtrováním. Pokud máte míň než 2000 uživatelů, můžete řadit a filtrovat přímo v tabulce samotné sestavy. Pokud máte víc než 2000 uživatelů a chcete data řadit a filtrovat, budete je muset exportovat.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×