Sestavení vlastního datového symbolu

V tomto článku

Co je datový symbol?

Vytvoření vlastního datového symbolu

Co je datový symbol?

Datový symbol je sada rozšíření, kterou můžete u obrazců použít k zobrazení dat, která jsou v nich obsažena. Datový symbol prezentuje vaše data jako kombinaci textových a vizuálních prvků, například příznaků a indikátorů průběhu.

Předpokládejme například, že obrazec obsahuje informace o prodeji a že tyto informace chcete zobrazit následujícím způsobem:

  • oblast jako text zobrazující pouze hodnotu (Západ) místo popisku (Prodejní oblast),

  • prodej jako text zobrazující popisek i hodnotu,

  • opět prodej, tentokrát však jako ukazatel průběhu týkající se aktuálního prodeje s promítnutým prodejem za rok,

  • porovnání s minulým rokem zobrazující popisek i hodnotu,

  • opět porovnání s minulým rokem, tentokrát však jako ikona zobrazující příznak indikující stav.

Následující datový symbol jasně vyjadřuje tyto informace.

Obrazec s daty prodeje

Po vytvoření datového symbolu můžete:

  • použít datový symbol u dalších obrazců obsahujících stejná data,

  • upravit datový symbol tak, aby automaticky změnil všechny obrazce obsahující daný datový symbol.

Pokud datový symbol po jeho použití u více obrazců změníte, budou se tyto změny vztahovat na všechny obrazce, u kterých je daný datový symbol použit.

Můžete vytvořit tolik datových symbolů, kolik pro své obrazce potřebujete. Je například možné vytvořit jeden datový symbol pro zobrazení dat zaměstnanců a použít jej u všech obrazců zaměstnanců. Poté lze vytvořit druhý datový symbol pro zobrazení dat vybavení a použít jej u všech obrazců vybavení.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního datového symbolu

  1. Klepněte na nabídku Data a potom na příkaz Zobrazit data obrazců.

  2. V podokně úloh Datové symboly ve skupinovém rámečku Vytvořit nový datový symbol klepněte na možnost Nový datový symbol.

  3. Chcete-li přizpůsobit datový symbol, vyberte možnosti v dialogových oknech Nový datový symbol a Nový typ popisku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×