Sestava klientských zařízení

V Centru pro správu Office 365 můžete najít spoustu různých typů sestav, včetně těch pro Online Skype pro firmy. Sestava Klientská zařízení ukazuje uživatele, kteří se zúčastnili relací mezi dvěma účastníky nebo konferencí a používali přitom mobilní telefon, tablet nebo počítač.

Zobrazení sestavy
  1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Sestavy.

  2. V okně řídicího panelu Office 365 klikněte v části Skype pro firmy na Klientská zařízení.

Sestava vypadá takto:

Sestava klientských zařízení Lyncu Online

Sestava používá tyto metriky:

Metrika

Popis

Uživatelé zařízení s Windows

Ukazuje celkový počet uživatelů počítačů s Windows, kteří se během sledovaného období zúčastnili aspoň jedné relace mezi dvěma účastníky nebo konference. Počítače s Windows zahrnují desktopového klienta Skype pro firmy i webovou aplikaci Skype pro firmy.

Uživatelé Windows Phone

Ukazuje celkový počet uživatelů zařízení Windows Phone, kteří se během sledovaného období zúčastnili aspoň jedné relace mezi dvěma účastníky nebo konference.

Uživatelé zařízení s Androidem

Ukazuje celkový počet uživatelů zařízení s Androidem, kteří se během sledovaného období zúčastnili aspoň jedné relace mezi dvěma účastníky nebo konference.

Uživatelé iPhonů

Ukazuje celkový počet uživatelů iPhonů, kteří se během sledovaného období zúčastnili aspoň jedné relace mezi dvěma účastníky nebo konference.

Uživatelé iPadů

Ukazuje celkový počet uživatelů iPadů, kteří se během sledovaného období zúčastnili aspoň jedné relace mezi dvěma účastníky nebo konference.

Chcete se o sestavách v Online Skypu pro firmy dozvědět víc?

Můžete sledovat a zobrazit trendy použití a při aktivním sledování využít taky spojnicový graf trendů. U této sestavy můžete zobrazit pro každý měsíc počet jednotlivých uživatelů, kteří používají specifický typ zařízení, když se účastní relací mezi dvěma účastníky nebo konference. Tato sestava ukazuje následující zařízení používaná uživateli:

  • Operační systémy Windows

  • Windows Phony

  • Zařízení s Androidem

  • iPhony

  • iPady

Data sestavy můžete importovat do Excelu pomocí dodaných rozhraní API RESTful WebService a CsClientDeviceMonthly. Podívejte se na článek Načítání dat sestav Office 365 pomocí Excelu.

I když je jednodušší použít Centrum pro správu Office 365, můžete tuto sestavu služby Online Skype pro firmy vytvořit taky pomocí rutiny Get-CsClientDeviceReport.

Důležité : Rutiny vytváření sestav Online Skypu pro firmy jsou dostupné v Exchange Online PowerShellu. Pokud se chcete připojit k Exchange PowerShellu, přečtěte si článek Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu.

Pokud chcete zobrazit další sestavy aplikace Online Skype pro firmy, podívejte se na Stručný přehled: Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy.

Ve Windows PowerShellu se ohledně služby Online Skype pro firmy točí všechno kolem správy uživatelů a toho, co uživatelé mají nebo nemají dovolené dělat. Přes Windows PowerShell se dá Office 365 spravovat z jednoho místa správy prostřednictvím automatizovaných akcí a akcí řízených skripty. Tím se zefektivní vaše každodenní práce. Tato témata vám pomůžou začít používat Windows PowerShell:

Windows PowerShell má spoustu výhod co do rychlosti, jednoduchosti a produktivity oproti použití samotného uživatelského rozhraní centra pro správu Office 365. Informace o těchto výhodách najdete v následujících tématech:

Viz taky

Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×