Sestava aktivních uživatelů

V Centru pro správu Office 365 můžete najít spoustu různých typů sestav, včetně těch pro Online Skype pro firmy. Pomocí sestavy aktivních uživatelů si můžete nechat zobrazit počet jednotlivých přihlášených uživatelů a ve vybraném období se zúčastnit aspoň jedné relace mezi dvěma účastníky nebo konference.

Zobrazení sestavy
  1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Sestavy.

  2. V okně Řídicí panel Office 365 klikněte v části Skype pro firmy na Aktivní uživatelé.

Sestava vypadá takto:

The Active Users Report

Sestava používá tyto metriky:

Metrika

Popis

Aktivní uživatelé

Zobrazuje uživatele, kteří se přihlásili a zúčastnili se alespoň jedné relace, ať už to byla konferenční relace nebo relace mezi dvěma účastníky. Uživatelé se za dané časové období přičtou jenom jednou. Pokud se například Petr Konečný zúčastnil 6. 10. 2015 čtyř různých konferencí, přičte se jako jeden aktivní uživatel a ne jako čtyři aktivní uživatelé.

Aktivní uživatelé rychlých zpráv

Zobrazuje uživatele, kteří se přihlásili a zúčastnili se alespoň jedné relace zasílání rychlých zpráv mezi dvěma účastníky nebo jedné konference zasílání rychlých zpráv.

Aktivní uživatelé zvukových funkcí

Zobrazuje uživatele, kteří se přihlásili a zúčastnili se alespoň jedné zvukové relace mezi dvěma účastníky nebo jedné zvukové konference.

Aktivní uživatelé videa

Zobrazuje uživatele, kteří se přihlásili a zúčastnili se alespoň jedné videorelace mezi dvěma účastníky nebo jedné videokonference.

Aktivní uživatelé sdílení aplikací

Zobrazuje uživatele, kteří se přihlásili a použili funkci sdílení aplikací, včetně jednotlivých relací aplikací nebo sdílení plochy, alespoň jednou během relace mezi dvěma účastníky nebo konference.

Aktivní uživatelé přenosu souborů

Zobrazuje uživatele, kteří jsou přihlášení a přenášejí soubory k dalším uživatelům během relace mezi dvěma účastníky.

Aktivní uživatelé příchozích a odchozích konferencí

Zobrazuje aktivní vytáčené uživatele a uživatele vytáčené serverem, kteří používají vytáčené konference.

Chcete se o vytváření sestav v Online Skypu pro firmy dozvědět víc?

Aktivní uživatelé jsou definovaní jako uživatelé, kteří se přihlásili a zúčastnili se alespoň jedné komunikační relace služby Skype pro firmy v průběhu zadaného časového období (dne, týdne, měsíce nebo roku). Nezapomeňte, že aktivní uživatelé nejsou stejní jako přihlášení uživatelé nebo uživatelé s podporou služby Skype pro firmy. Předpokládejme například, že máte pro Online Skype pro firmy povolených 10 uživatelů a šest z nich se účastnilo konference v daném dni. V takovém případě budete mít v daném dni šest aktivních uživatelů: šest lidí, kteří se přihlásili a zúčastnili se komunikační relace služby Skype pro firmy. Další čtyři uživatelé nebudou započítaní jako aktivní uživatelé pro daný den, protože se sice přihlásili do služby Online Skype pro firmy, ale nezúčastnili se žádné relace mezi dvěma účastníky ani konference.

Poznámka :  Tato sestava sleduje jenom uživatele z vaší organizace. Do sestavy nejsou zahrnutí uživatelé z jiných organizací. Žádný z nich není anonymní uživatel.

I když je jednodušší použít Centrum pro správu Office 365, můžete tuto sestavu služby Online Skype pro firmy vytvořit taky pomocí rutiny Get-CsActiveUserReport. Data vytváření sestav můžete importovat do Excelu pomocí dodaných rozhraní API RESTful WebService a CsConferenceDaily, CsConferenceWeekly, a CsConferenceMonthly. Další informace najdete  tématu Používání Excelu k načítání dat vytváření sestav Office 365.

Pokud chcete zobrazit další sestavy služby Online Skype pro firmy, podívejte se na Stručný přehled: Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy.

Ve Windows PowerShellu se ohledně služby Online Skype pro firmy točí všechno kolem správy uživatelů a toho, co uživatelé mají nebo nemají dovolené dělat. Přes Windows PowerShell se dá Office 365 spravovat z jednoho místa správy prostřednictvím automatizovaných akcí a akcí řízených skripty. Tím se zefektivní vaše každodenní práce.

Důležité : Rutiny vytváření sestav Online Skypu pro firmy jsou dostupné v Exchange Online PowerShellu. Pokud se chcete připojit k Exchange PowerShellu, přečtěte si článek Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu.

Tato témata vám pomůžou začít používat Windows PowerShell:

Windows PowerShell má spoustu výhod co do rychlosti, jednoduchosti a produktivity oproti použití samotného uživatelského rozhraní centra pro správu Office 365. Informace o těchto výhodách najdete v následujících tématech:

Viz taky

Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×