Sestava Konference

V Centru pro správu Office 365 můžete najít spoustu různých typů sestav, včetně těch pro Online Skype pro firmy. V Sestavě konferencí můžete vidět celkový počet konferencí, které vaší uživatelé organizovali.

Zobrazení sestavy
  1. Přejděte do Centra pro správu Office 365 > Sestavy.

  2. V okně Řídicí panel Office 365 klikněte v části Skype pro firmy na Konference.

Sestava vypadá takto:

The Conferences report

Sestava používá tyto metriky:

Metrika

Popis

Celkem

Zobrazuje celkový počet konferencí.

Zasílání rychlých zpráv

Zobrazuje celkový počet konferencí, které zahrnují zasílání rychlé zprávy (IM).

Zvuk a video

Zobrazuje celkový počet konferencí, které zahrnují audio a video.

Sdílení aplikací

Zobrazuje celkový počet konferencí, které zahrnují sdílení aplikací.

Web

Zobrazuje celkový počet konferencí, které zahrnují alespoň jednoho uživatele webové aplikace Skype pro firmy.

Vytáčení Odchozí/příchozí – třetí strana

Zobrazuje celkový počet konferencí, které zahrnovaly alespoň jednoho vytáčeného uživatele.

Odchozí/příchozí – Microsoft

Zobrazuje počet konferencí, které zahrnovaly alespoň jednoho vytáčeného uživatele nebo uživatele vytáčeného serverem (Microsoft).

Chcete se o vytváření sestav v Online Skypu pro firmy dozvědět víc?

Sestava konferencí nezobrazuje jenom všechny konference organizované uživateli ve vaší organizaci, ale taky zobrazuje počty relací zasílání rychlých zpráv, zvukových relací, videorelací, relací sdílení aplikací, webových relací a vytáčených relací, které se v konferencích použily. Sestava zobrazuje i počet konferencí, které uplatňovaly konkrétní metody (jako jsou například rychlé zprávy nebo vytáčené konference). Při zobrazení této sestavy nezapomeňte, že jakákoli daná konference může obsahovat více než jednu metodu. Představte si například, že máte konferenci, která obsahuje rychlé zprávy i zvuk a video, a druhou konferenci, která obsahuje všech pět metod:

Datum

Celkem

Zasílání rychlých zpráv

Zvuk a video

Sdílení aplikací

Web

Vytáčení

26. 2. 2015

1

1

1

0

0

0

26. 2. 2015

1

1

1

1

1

1

Pokud všechny metody sečtete, dostanete číslo sedm. Nicméně konference byly jenom dvě: jedna, která používala dvě metody a jedna, která používala pět metod. Ve službě Online Skype pro firmy představuje konferenci jakákoli komunikační relace, která zahrnuje tři a více uživatelů. Jak se uvádí výš, sestava sleduje jenom konference organizované jedním z vašich uživatelů. Pokud konferenci organizoval externí uživatel, v této sestavě se neobjeví, a to bez ohledu na to, kolik uživatelů se jí zúčastnilo.

Data vytváření sestav můžete importovat do Excelu pomocí dodaných rozhraní API RESTful WebService a rutin CsConferenceDaily, CsConferenceWeekly a CsConferenceMonthly. Další informace najdete v tématu Používání Excelu k načítání dat vytváření sestav Office 365.

I když je jednodušší použít Centrum pro správu Office 365, můžete tuto sestavu služby Online Skype pro firmy vytvořit taky pomocí rutiny Get-CsConferenceReport.

Důležité : Rutiny vytváření sestav Online Skypu pro firmy jsou dostupné v Exchange Online PowerShellu. Pokud se chcete připojit k Exchange PowerShellu, přečtěte si článek Připojení k Exchange Online pomocí vzdáleného PowerShellu.

Pokud chcete zobrazit další sestavy služby Online Skype pro firmy, podívejte se na Stručný přehled: Sestavy v Online Skypu pro firmy.

Ve Windows PowerShellu se ohledně služby Online Skype pro firmy točí všechno kolem správy uživatelů a toho, co uživatelé mají nebo nemají dovolené dělat. Přes Windows PowerShell se dá Office 365 spravovat z jednoho místa správy prostřednictvím automatizovaných akcí a akcí řízených skripty. Tím se zefektivní vaše každodenní práce. Tato témata vám pomůžou začít používat Windows PowerShell:

Windows PowerShell má spoustu výhod co do rychlosti, jednoduchosti a produktivity oproti použití samotného uživatelského rozhraní centra pro správu Office 365. Informace o těchto výhodách najdete v následujících tématech:

Viz taky

Vytváření sestav v Online Skypu pro firmy

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×