Seskupování úkolů nebo zdrojů

Pomocí Skupina aplikace Project 2010 lze informace o projektu různými způsoby zařazovat do kategorií nebo z nich vytvářet sestavy. Seskupování rovněž umožňuje prohlížet Zahrnutí souhrnné informace o Úkol, Zdroje nebo Přiřazení v zobrazeních List.

Co chcete udělat?

Seskupování úkolů nebo zdrojů podle jednoho kritéria

Seskupování úkolů nebo zdrojů podle více kritérií

Seskupování přiřazení

Seskupování úkolů nebo zdrojů podle jednoho kritéria

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na požadované zobrazení.

  • Chcete-li seskupit úkoly, vyberte zobrazení listu, jako například Ganttův diagram, Seznam úkolů nebo Používání úkolů. Úkoly lze seskupovat také v zobrazení Síťový diagram.

  • Chcete-li seskupovat zdroje, vyberte zobrazení listu, jako například Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na požadovanou skupinu z pole Seskupit podle.

 2. Chcete-li zobrazení vrátit do neseskupeného stavu, klikněte v poli Seskupit podle na možnost Žádná skupina.

Začátek stránky

Seskupování úkolů nebo zdrojů podle více kritérií

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na požadované zobrazení.

  • Chcete-li seskupit úkoly, vyberte zobrazení listu, jako například Ganttův diagram, Seznam úkolů nebo Používání úkolů. Úkoly lze seskupovat také v zobrazení Síťový diagram.

  • Chcete-li seskupovat zdroje, vyberte zobrazení listu, jako například Seznam zdrojů nebo Používání zdrojů.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data v poli Seskupit podle na možnost Další skupiny.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V části Skupiny klikněte na možnost Úkol nebo Zdroj, vyberte kritérium seskupování a klikněte na možnost Upravit.

  • V části Skupiny klikněte na možnost Úkol nebo Zdroj a poté kliknutím na možnost Nová vytvořte novou skupinu.

 4. V řádku Seskupit podle klikněte ve sloupci Název pole na jedno z polí, které chcete použít k seskupování úkolů nebo zdrojů.

 5. V řádku Potom podle (pod řádkem Seskupit podle) klikněte ve sloupci Název pole na další pole, které chcete použít k seskupování úkolů nebo zdrojů.

 6. Ve sloupci Pořadí klikněte na možnost Vzestupně nebo Sestupně pro jednotlivá pole.

 7. Chcete-li vybrat možnosti formátování pro jednotlivá pole, klikněte na sloupec Název pole v řádku Seskupit podle nebo Potom podle a poté v části Seskupit podle nastavení pro klikněte na požadované možnosti v polích Písmo, Pozadí buňky a Vzorek.

 8. Přidejte další úrovně seskupení vyplněním dalších řádků Potom podle.

 9. Klikněte na tlačítko Uložit a potom na tlačítko Použít.

 10. Chcete-li zobrazení vrátit do neseskupeného stavu, klikněte v poli Seskupit podle na možnost Žádná skupina.

Začátek stránky

Seskupování přiřazení

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na požadované zobrazení. Chcete-li seskupit přiřazení, vyberte zobrazení Používání úkolů nebo Používání zdrojů.

 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data v poli Seskupit podle na možnost Další skupiny.

 3. V části Skupiny klikněte na možnost Úkol nebo Zdroj, vyberte kritérium seskupování a klikněte na možnost Upravit.

 4. Zaškrtněte políčkoNeseskupovat úkoly, ale přiřazení nebo Neseskupovat zdroje, ale přiřazení.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit a potom na tlačítko Použít.

 6. Chcete-li zobrazení vrátit do neseskupeného stavu, klikněte v poli Seskupit podle na možnost Žádná skupina.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×