Seskupení nebo oddělení tvarů, obrázků a jiných objektů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete seskupit obrazce, obrázky nebo jiné objekty. Seskupení můžete otočit, překlopit, přesunutí nebo změna velikosti obrazců a objektů ve stejnou dobu jako kdyby to byl jediný obrazec nebo objekt. Můžete taky změnit atributy všech obrazců ve skupině najednou, a můžete kdykoli oddělit na skupiny obrazců a potom znova seskupit je později.

 1. Stiskněte a podržte Ctrl a klikněte postupně na obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit.

  Tip :  Pokud budete s výběrem obrazců nebo obrázků potřebovat pomoct, podívejte se na téma Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud budete chtít seskupit obrazce a další objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Seskupení obrázků na kartě Nástroje obrázku – formát, klikněte na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Skupina na kartě Nástroje obrázku – Formát

   Abyste mohli seskupovat obrázky ve Wordu, musíte u Zalamovat text vybrat pro každý obrázek, který chcete seskupit, něco jiného než Rovnoběžně s textem. Pokud budete chtít nastavení pro Zalamovat text změnit, klikněte na obrázek pravým tlačítkem, klikněte na Zalamovat text a potom vyberte cokoliv jiného než Rovnoběžně s textem.

   Poznámky : 

   • Můžete pak dělat změny celé skupiny najednou (můžete například vybrat výplň nebo efekt pro obrazce nebo efekt pro obrázky).

   • I když obrazce nebo obrázky seskupíte, můžete pořád upravovat jednotlivé položky skupiny. Stačí vybrat skupinu a potom kliknout na to, co budete chtít upravovat.

   • Můžete taky vytvářet skupiny ve skupinách. Můžete třeba dokreslit něco do existujícího obrázku.

Můžete přesunout skupinu, ale nechat jeden obrazec nebo obrázek tam, kde je, nebo třeba úplně změnit jeden jediný obrazec bez toho, že byste nějak měnili ostatní obrazce ve skupině.

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud budete chtít oddělit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Možnost Oddělit na kartě Nástrojů kreslení – Formát

  • Pokud budete chtít oddělit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Tlačítko Oddělit na kartě Nástroje obrázku

Poznámky : 

 • Word 2013 a Word 2016 nemá tlačítko Znovu seskupit. Pokud budete chtít něco znova seskupit, vyberte všechny obrazce nebo obrázky, které budete chtít znova seskupit, a potom klikněte na Seskupit > Seskupit.

 • Pokud jste převedli obrázek SmartArt na oddělené obrazce, nemůžete je převést zpátky na obrázek SmartArt (tzn. nemůžete je znova seskupit).

Pro všechny aplikace kromě Wordu

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte Word a chcete seskupit obrázky, můžete mít pro Zalamovat text vybranou možnost Rovnoběžně s textem. Pro každý obrázek, který chcete seskupit, vyberte jinou možnost rozložení než Rovnoběžně s textem.

 • Pokud používáte PowerPoint, mohli jste se pokusit seskupit něco, v čem je zástupný text „Kliknutím vložíte nadpis“ nebo zástupný obsah „Kliknutím vložíte text“.

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka :  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte obrazce, obrázky nebo objekty, které chcete seskupit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Seskupení obrazců a jiných objektů: na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a pak klikněte na Seskupit.

  • Skupina obrázky: v části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a pak klikněte na Seskupit.

   Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku, ujistěte se, že jste vybrali obrazci, obrázku nebo jiného objektu. Možná budete muset po poklikání na objekt otevřete kartu Formát.

  Poznámky : 

  • Po vytvoření skupiny položek, můžete dál vyberte jedné položky ve skupině. Vyberte skupinu a pak klikněte na jednotlivé položky, které chcete vybrat.

  • Všechny obrázky nebo objekty ve skupině musí být v jedné aplikaci. Mezi několika programy nejde seskupit obrazce, obrázky a další objekty.

Chcete-li rozdělit skupinu tvarů, obrázků nebo jiných objektů (například potřebujete-li přesunout skupinu, ale ponechat jeden tvar na místě, nebo provést rozsáhlé změny u jednoho tvaru beze změny ostatních tvarů), postupujte tímto způsobem:

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Oddělení obrazců a jiných objektů v části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na skupiny Obrázek tlačítka a potom klikněte na Oddělit.

   Seznam skupin s oddělit vybraná

  • Oddělit obrázky, klikněte v části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Oddělit.

   Seznam skupin s oddělit vybraná

   Pokud se karta Nástroje kreslení, Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazují, zkontrolujte, že jste vybrali skupinu tvarů, obrázků nebo jiných objektů. Otevření karty Formát bude pravděpodobně vyžadovat poklikání na objekt.

 1. Vyberte některý z tvarů nebo objektů, které byly dřív ve skupině.

  Poznámka : Pokud jste převedli na jednotlivé tvary obrázek SmartArt, nebude možné převést tyto tvary zpět na obrázek SmartArt nebo je znovu seskupit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Znova seskupit obrazce a objekty: na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit.

  • Znova Seskupit obrázky: v části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit.

   Seznam skupin s opětovné seskupení vybraných

   Pokud se karta Nástroje kreslení, Nástroje obrázku nebo Formát nezobrazují, zkontrolujte, že jste vybrali skupinu tvarů, obrázků nebo jiných objektů. Otevření karty Formát bude pravděpodobně vyžadovat poklikání na objekt.

Poznámka : Tlačítko znovu seskupit není k dispozici v aplikaci Word 2010. Opětovné seskupení objektů, vyberte je všechny obrázky, které chcete seskupit a pak klikněte na Seskupit.

Pokud váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek GIF, tlačítko Seskupit nebude k dispozici. V aplikaci PowerPoint nemusí být tlačítko Seskupit k dispozici, pokud jste konkrétní tvar, obrázek nebo objekt vložili do zástupného symbolu nebo se snažíte do skupiny zahrnout zástupný symbol, protože zástupné symboly nejde seskupit s dalšími tvary, obrázky ani objekty.

Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty
Obrázek 1: V tomto příkladu je možné seskupit modrý čtverec a zelený kruh. Modrý čtverec ale nejde seskupit se zástupným symbolem pro obsah („Kliknutím vložíte text”) ani se zástupným symbolem pro nadpis („Kliknutím vložíte nadpis”).
 • Tvar, obrázek nebo objekt přesuňte na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném symbolu, nebo zástupný symbol odeberte z objektů, které chcete seskupit.

Poznámka :  Pokud se po přesunutí tvaru, obrázku nebo objektu tlačítko Seskupit nezobrazí, můžete prohledat znalostní bázi technické podpory.

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

 2. Vyjměte tvary nebo objekty, které chcete seskupit, a vložte je na kreslicí plátno.

 3. Vyberte tvary nebo jiné objekty, které chcete seskupit.

  Další informace o výběru tvarů naleznete v tématu Výběr tvaru nebo jiného objektu.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Obrazce bez textu, klikněte v části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a pak klikněte na Seskupit.

  • Obrazce s textem, klikněte v části Nástroje textového pole klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na skupiny Obrázek tlačítka a pak klikněte na Seskupit.

   Pokud se karty Nástroje kreslení, Nástroje textového pole nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste tvar nebo jiný objekt vybrali.

 5. Přetáhněte seskupené tvary nebo objekty mimo kreslicí plátno.

 6. Vyberte kreslicí plátno a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámky : 

  • Po seskupení tvarů nebo jiných objektů můžete nadále jednotlivě vybrat kterýkoli z tvarů nebo objektů ve skupině. Vyberte skupinu a potom klepněte na tvar nebo objekt, který chcete vybrat.

  • Tvary a jiné objekty nelze seskupit mezi různými aplikacemi.

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na každý obrázek, který chcete seskupit, a v Místní nabídka přejděte na příkaz Obtékání textu.

 2. Klepněte na položku Obdélník nebo jakoukoli jinou možnost kromě možnosti Rovnoběžně s textem.

 3. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

 4. Vyjměte obrázky, které chcete seskupit, a vložte je na kreslicí plátno.

 5. Vyberte obrázky, které chcete seskupit.

  Další informace o výběru obrázků naleznete v tématu Výběr tvaru nebo jiného objektu.

 6. V části Nástroje obrázků klepněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na tlačítko Skupina Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Skupina.

  Pokud se karty Nástroje obrázků nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste obrázek nebo jiný objekt vybrali.

 7. Přetáhněte seskupené obrázky mimo kreslicí plátno.

 8. Vyberte kreslicí plátno a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámky : 

  • Po seskupení obrázků nebo jiných objektů můžete nadále jednotlivě vybrat kterýkoli obrázek nebo objekt ve skupině. Vyberte skupinu a potom klikněte na obrázek nebo objekt, který chcete vybrat.

  • Obrázky a jiné objekty nelze seskupit mezi různými aplikacemi.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrázek, který chcete seskupit, a v Místní nabídka přejděte na příkaz Obtékání textu.

 2. Klepněte na položku Obdélník nebo jakoukoli jinou možnost kromě možnosti Rovnoběžně s textem.

 3. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

 4. Vyjměte obrázek, který chcete seskupit, a vložte jej na kreslicí plátno.

 5. Vyjměte textové pole, které chcete seskupit, a vložte je na kreslicí plátno.

 6. Vyberte obrázek a textové pole, které chcete seskupit.

  Další informace o výběru obrázků a textových polí najdete v tématu Výběr tvaru nebo jiného objektu.

 7. V části Nástroje obrázků klepněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na tlačítko Skupina Obrázek tlačítka a potom klepněte na položku Skupina.

  Pokud se karty Nástroje obrázků nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste obrázek nebo jiný objekt vybrali.

 8. Přetáhněte seskupený obrázek a textové pole mimo kreslicí plátno.

 9. Vyberte kreslicí plátno a potom stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámky : 

  • Po seskupení obrázku a textového pole můžete nadále každý jednotlivý objekt vybrat a upravit jej. Vyberte skupinu a pak klikněte na obrázek nebo textové pole, které chcete vybrat.

  • Obrázky a jiné objekty nelze seskupit mezi různými aplikacemi.

V aplikaci Office Word 2007 můžete k obrázku přidat titulek bez použití textového pole. Postupujte takto:

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a v Místní nabídka přejděte na Vložit titulek.

 2. Vyberte požadované možnosti, například předdefinovaný text, umístění a číslování titulku a pak klikněte na OK.

Titulek nyní můžete vybrat a změnit text a jeho formátování.

Chcete-li rozdělit skupinu tvarů, obrázků nebo jiných objektů (například potřebujete-li přesunout skupinu, ale ponechat jeden tvar na místě, nebo provést rozsáhlé změny u jednoho tvaru beze změny ostatních tvarů), postupujte tímto způsobem:

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

 2. Přetáhněte skupinu, kterou chcete oddělit, na kreslicí plátno.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Oddělení obrazců bez text nebo jiné objekty, klikněte v části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a kliknout na Oddělit.

  • Obrazce s textem, klikněte v části Nástroje textového pole klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na skupiny Obrázek tlačítka a pak klikněte na Seskupit.

  • Oddělit obrázky, klikněte v části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na skupiny Obrázek tlačítka a potom klikněte na Oddělit.

 4. Pokud se karty Nástroje kreslení, Nástroje textového pole, Nástroje obrázků nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste skupinu tvarů, obrázků nebo jiných objektů vybrali.

 5. Přetáhněte tvary, obrázky nebo objekty mimo kreslicí plátno.

 6. Vyberte kreslicí plátno a potom stiskněte klávesu DELETE.

Pokud chcete dodat tvarům obrázku SmartArt propracovaný vzhled nebo chcete mít přesnou kontrolu nad změnami velikosti nebo umístění tvarů v obrázku SmartArt, převeďte obrázek SmartArt na jednotlivé tvary.

Důležité : Po převodu obrázku SmartArt na jednotlivé tvary nebude možné převést tyto tvary zpět na obrázek SmartArt. V případě převodu obrázku SmartArt nelze automaticky nastavit rozložení tvarů a přestanou být k dispozici nástroje pro návrh a formátování na kartách v části Nástroje pro obrázky SmartArt, včetně galerií Rozložení, Změnit barvy a Styly obrázků SmartArt. Tvary však bude nadále možné formátovat pomocí možností na kartě Nástroje kreslení.

 1. Vyberte všechny tvary v obrázku SmartArt.

  Výběr provedete klepnutím na tvar a následně stisknutím kombinace kláves CTRL+A.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na položku Kopírovat.

 3. Chcete-li převést obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, klepněte na jiné místo v dokumentu a potom na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Vložit.

Poznámka : Pokud převedete obrázek SmartArt na tvary, stane se každý jednotlivý tvar seskupeným tvarem. To znamená, že pro každý tvar v obrázku SmartArt jsou po vložení seskupeny dva tvary – jeden tvar je určen pro text a druhý pro geometrii. Pokud tvar v obrázku SmartArt neobsahoval text, může se při zadávání textu do tvaru zobrazit písmo nebo velikost textu, které se liší od jiných tvarů.

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

 2. Přetáhněte tvary nebo objekty, které chcete znovu seskupit, na kreslicí plátno.

 3. Vyberte některý z tvarů nebo objektů, které byly dřív ve skupině.

  Pokud jste převedli na jednotlivé tvary obrázek SmartArt, nebude možné převést tyto tvary zpět na obrázek SmartArt neboli je znovu seskupit.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Znova seskupit obrazce bez text nebo jiné objekty, klikněte v části Nástroje kreslení klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit.

  • Opětovné seskupení obrazců s textem, klikněte v části Nástroje textového pole klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na skupiny Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko znovu seskupit.

 5. Pokud se karty Nástroje kreslení, Nástroje textového pole nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste skupinu tvarů, obrázků nebo jiných objektů vybrali.

 6. Přetáhněte znovu seskupené tvary nebo objekty mimo kreslicí plátno.

 7. Vyberte kreslicí plátno a potom stiskněte klávesu DELETE.

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

 2. Přetáhněte obrázky nebo objekty, které chcete znovu seskupit, na kreslicí plátno.

 3. Vyberte kterýkoli z obrázků nebo objektů, které byly dříve ve skupině.

 4. V části Nástroje obrázku klikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na skupiny Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit.

  Pokud se karty Nástroje obrázků nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste obrázek nebo jiný objekt vybrali.

 5. Přetáhněte znovu seskupené tvary nebo objekty mimo kreslicí plátno.

 6. Vyberte kreslicí plátno a potom stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×