Seskupení řádků v tabulce (Power Query)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka :  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Poznámka : Krátké video o tom, jak Editor dotazů zobrazit, najdete na konci tohoto článku.

V editoru dotazů hodnoty ve víc řádcích můžete seskupit do jedné hodnoty tak, že seskupíte řádky podle hodnot v jedné nebo více sloupců. Další informace najdete v tématu kurz kombinování dat z různých zdrojů .

Power Query má dva typy operací Seskupit podle: agregování sloupce podle agregační funkce a provedení operace řádku.

V tomto článku

Seskupení podle jednoho nebo víc sloupců

Seskupení podle jednoho nebo víc sloupců

Agregování sloupce pomocí agregační funkce

Provedení operace řádku

Seskupení podle jednoho nebo víc sloupců

Použití pásu karet Editor dotazů

 1. Na pásu karet Editor dotazů klikněte na Seskupit podle.

Použití místní nabídky editoru dotazů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce pro seskupení a potom klikněte na Seskupit podle.

Seskupení podle jednoho nebo víc sloupců

 1. V mřížce náhledu dotazu vyberte jeden nebo víc sloupců. Například Rok a Podrobnosti_objednávky.IDProduktu.

 2. V dialogu Seskupit podle je ve výchozím nastavení název sloupce, na který jste klikli pravým tlačítkem v kroku 1, vybraný v rozevíracím seznamu Seskupit podle. Podle potřeby můžete v rozevíracím seznamu vybrat jiný název sloupce. Pokud chcete seskupit podle víc sloupců, klikněte na + a pak v nově přidaném řádku vyberte v rozevíracím seznamu Seskupit podle název sloupce. Seskupovací sloupec odeberete kliknutím na u příslušného záznamu.

 3. Do textového pole Nový název sloupce zadejte název, podle kterého se seskupení provede.

 4. V rozevíracím seznamu Operace vyberte Agregační funkce nebo Operace řádku.

 5. Pokud chcete agregovat sloupec, v rozevíracím seznamu Sloupec vyberte sloupec, u kterého se provede Agregační operace. Operace řádku nevyžaduje sloupec, protože data jsou seskupená podle řádků tabulky. Pokud chcete přidat agregační sloupec, klikněte na + a v nově přidaném řádku vyberte název sloupce v rozevíracím seznamu Sloupec. Agregační sloupec odeberete kliknutím na u příslušného záznamu.

 6. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Agregování sloupce pomocí agregační funkce

V dialogu Seskupit podle vyberte operaciSoučet, Průměr, Min nebo Max.

Dialog Seskupit podle pro agregační operace

Začátek stránky

Provedení operace řádku

V dialogu Seskupit podle vyberte operaciVšechny řádky nebo Počet řádků.

Dialog Seskupit podle pro operace řádku

 • Pokud k seskupení vyberete Všechny řádky, můžete později nový seskupený sloupec rozbalit a vybrat sloupce, které chcete rozbalit.

  Seskupit: Všechny řádky

 • Pokud k seskupení vyberete Počet řádků, zobrazí se v novém seskupeném sloupci jenom počet hodnot v řádku pro jednotlivé hodnoty seskupených řádků.

  Seskupit: Počítat řádky

Začátek stránky

Poznámka : Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×