Seřazení obsahu tabulky

Pokud chcete seřadit obsah tabulky, nejprve kliknutím do tabulky zobrazte Nástroje tabulky na pásu karet a potom klikněte na Rozložení > Seřadit.

Tlačítko Seřadit

Zobrazí se dialog Seřadit.

Dialogové okno Seřadit

V dialogu vyberte způsob řazení tabulky a klikněte na OK.

  1. Pod položkou Seřadit podle zvolte název sloupce, podle kterého chcete tabulku seřadit.

  2. Vedle položky Typ zvolte, jestli chcete řadit podle Textu, Čísla nebo Data.

  3. Kliknutím vedle položek Vzestupně nebo Sestupně vyberte pořadí řazení.

Další možnosti:

  • Pokud sloupec, který řadíte, obsahuje pole informací oddělených čárkami, tabulátory nebo jiným znakem, kliknutím vedle položky Pomocí vyberte, podle kterého pole chcete řadit. Například pokud řazený sloupec obsahuje Příjmení, Jméno, můžete vybrat řazení podle Příjmení nebo podle Jména. Kliknutím na tlačítko Možnosti v dolní části dialog můžete vybrat oddělovací znak.

  • Pokud chcete mít druhou úroveň řazení, můžete zadat tyto informace v poli Potom podle. Druhá úroveň řazení se projeví, jenom pokud jsou minimálně dvě hodnoty v prvním sloupci stejné.

  • Můžete vybrat taky třetí úroveň řazení.

  • Pokud tabulka obsahuje řádek záhlaví, klikněte na přepínač Se záhlavím v dolní části dialogu. Nejvyšší řádek tak nebude seřazený a zůstane nahoře.

  • Kliknutím na Možnosti zobrazíte další nastavení, například rozlišování malých a velkých písmen při řazení nebo výběr zdrojového jazyka.

Můžete taky seřadit text v seznamu, který není v tabulce.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×