Sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci

Pokud vaše organizace dělá práci, při které se musí sdílet dokumenty nebo přímo spolupracovat s dodavateli, klienty nebo zákazníky, doporučujeme pro sdílení obsahu s lidmi, kteří nejsou z vaší organizace a nemají licence pro vaše předplatné Microsoft Office 365, používat funkce pro externí sdílení SharePointu Online.

Můžete to udělat třemi způsoby:

Poznámka   S pozvánkou, kterou pošlete, se k vašemu webu nebo dokumentu dostane po přihlášení jenom jeden člověk. Ten, kdo pozvánku dostane, ji ale nemusí použít. Může ji místo toho přeposlat někomu jinému, kdo použije svůj účet Microsoft* nebo pracovní účet. Po přihlášení bude přístup mít k vašemu webu nebo dokumentu.

Poznámka    Aby se daly sdílet weby nebo dokumenty, musí globální správce povolit externí sdílení a nastavit příslušná oprávnění. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online.

Kdo je externí uživatel?

Externí uživatel je uživatel, který není z vaší organizace a který má přístup k vašim webům a dokumentům na SharePointu Online, ale nemá licenci pro vaše předplatné SharePointu Online nebo Microsoft Office 365. Externí uživatelé nejsou zaměstnanci, smluvní partneři ani zástupci vaší společnosti nebo jejích poboček.

Externí uživatelé získávají práva na používání jako zákazník SharePointu Online, který je zve ke spolupráci. To znamená, že když si organizace koupí plán E3 Enterprise a vytvoří web, který používá podnikové funkce, bude mít externí uživatel práva na používání a zobrazování podnikových funkcí v rámci webu, na který je pozvaný. I když můžou být externí uživatelé pozvaní jako členové rozšiřující projektový tým, kteří na webu dělají celou řadu akcí, nebudou mít stejné možnosti jako řádný, platící licencovaný člen v rámci organizace. Další informace najdete v tématu Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online.

Sdílení webu

Když sdílíte web s externími uživateli, odešlete jim pozvánku, pomocí které se můžou uživatelé k webu přihlásit. Tuto pozvánku můžete poslat na jakoukoliv e-mailovou adresu. Pokud příjemci pozvání přijmou, můžou se přihlásit pomocí účtu Microsoft nebo pracovního nebo školního účtu. Při sdílení webu můžete vybrat typ oprávnění, která má konkrétní uživatel na webu mít.

Abyste mohli web sdílet s externími uživateli, musíte být vlastník webu nebo mít oprávnění Úplné řízení.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte Weby. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Weby.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Přejděte na web, který chcete sdílet s externími uživateli.

 4. V pravém horním rohu obrazovky vyberte Sdílet.

  Obrázek příkazu Sdílet v pravém horním rohu obrazovky

 5. V dialogu Sdílet zadejte jména externích uživatelů, které chcete pozvat. Příklad: someone@outlook.com nebo someone@contoso.com.

  Upozornění: Příkaz Sdílet můžete použít i k udělení přístupu k webu interním licencovaným uživatelům. Pokud to chcete udělat, stačí zadat jména lidí, které chcete pozvat.

 6. Zadejte zprávu, která má být součástí pozvánky.

 7. Pokud chcete externího uživatele zařadit do určité skupiny oprávnění, vyberte Zobrazit možnosti a vyberte požadovanou skupinu.

  Nejvhodnější je udělit uživatelům nejnižší možné oprávnění, které můžou k provedení požadovaného úkolu použít. Pokud například lidé, které zvete, potřebují jenom číst obsah, zařaďte je do skupiny Návštěvníci, která má ve výchozím nastavení oprávnění Číst. Pokud je potřeba, aby externí uživatelé mohli obsah upravovat nebo aktualizovat, přidejte je do skupiny Členové, která disponuje oprávněními pro úpravy. Důkladně zvažujte, koho z externích uživatelů zařadíte do některé ze skupin, která má oprávnění Úplné řízení.


  Obrázek dialogu Sdílet pro web se jmény externích uživatelů

 8. Vyberte Sdílet.

Standardně všechny pozvánky, které pošlete externím uživatelům, vyprší za 7 dní. Pokud pozvaná osoba pozvánku do 7 dní nepřijme, a vy pořád chcete, aby k vašemu webu měla přístup, budete muset poslat novou pozvánku.

Když externí uživatelé dostanou pozvánku, výběrem tlačítka se přesunou na stránku, na které se přihlásí k vašemu webu SharePointu Online pomocí účtu Microsoft nebo pracovní nebo školní účet. Pokud uživatelé nemají aspoň jeden účet Microsoft, můžou si účet Microsoft zadarmo zaregistrovat.

Sdílení dokumentu odesláním nebo publikováním anonymního odkazu pro hosta

Můžete vytvořit anonymní odkaz pro hosta a pak ho nasdílet pomocí jakéhokoli média, které vám vyhovuje. Můžete ho třeba publikovat na stránce nějakého sociálního média nebo vložit do e-mailu. Můžete vytvořit odkaz pro hosta, který umožňuje oprávnění pro úpravy nebo jenom pro zobrazení.

Jestliže chcete sdílet nějaký dokument s externími uživateli, musíte mít oprávnění vlastníka webu nebo oprávnění k úplnému řízení. Kromě toho musí být v nastavení služeb Office 365 nebo Centru pro správu SharePointu Online funkce externího sdílení zapnutá (podle toho, jaký plán máte). Dále musí být externí sdílení zapnuté pro příslušnou kolekci webů (jen plány Enterprise).

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte Weby. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Weby.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Vyberte tři tečky ... vedle dokumentu. Tím otevřete jeho okno titulku. Potom vyberte Sdílet.
  Zahájení sdílení dokumentu v knihovně SharePointu

 4. V dialogu Sdílet vyberte Získat odkaz.

 5. Vyberte Vytvořit odkaz pro typ oprávnění, které chcete udělit: k úpravám nebo jenom k prohlížení.
  Vytvoří se adresa URL odkazu pro hosta.

 6. Vyberte adresu URL odkazu pro hosta a zkopírujte ji.
  Vytvoření a zkopírování anonymního odkazu pro hosta
  Teď ji můžete vložit do média podle svého výběru.

 • Pokud je dokument v knihovně týmového webu, můžou ostatní členové webu najít odkazy pro hosty v dialogu Sdílet a poslat je ostatním.

 • Pokud je soubor, který chcete sdílet, uložený v knihovně používající technologii IRM (Správa přístupových práv k informacím), nepůjde sdílet.

 • Anonymní odkazy pro hosta se dají přeposílat nebo sdílet s dalšími lidmi, kteří pak taky mohou zobrazit nebo upravit příslušný obsah bez přihlášeni. Nepoužívejte anonymní odkazy pro hosta u citlivého obsahu.

 • Lidé, kteří mají pozvání pro přístup k dokumentům pomocí anonymních odkazů pro hosta, budou mít možnost jenom prohlížet nebo číst soubory v příslušné aplikaci Office Online. Nebudou mít možnost soubory otvírat v odpovídající desktopové verzi aplikace Office.

 • Pokud je v nastavení služeb Office 365 nebo Centru pro správu SharePointu Online externí sdílení globálně vypnuté, přestanou všechny odkazy pro sdílení fungovat. Když se pak tato funkce znovu zapne, fungovat zase začnou. Pokud chcete odvolat přístup k určitému dokumentu, je taky možné deaktivovat jednotlivé odkazy, které jste už rozeslali. Viz Zakázání anonymních odkazů pro hosta.

 • Pokud budete sdílet excelové sešity, ve kterých jsou listy Power View, s lidmi mimo organizaci, nebudou si moct listy Power View v těchto sešitech zobrazit.

Umožnění uživatelům vytvářet odkazy pro hosta u dokumentů, které jste s nimi nasdíleli

Asi jste rádi, že se některé dokumenty dají sdílet s hodně lidmi a ve skutečnosti můžete lidem doporučit i jejich další sdílení. U takových dokumentů můžete lidem dovolit vytvoření anonymních odkazů pro hosta na dokumenty, které s nimi sdílíte.

Pro povolení této možnosti musíte mít oprávnění Úplné řízení.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte Weby. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Weby.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Přejděte do knihovny, kde chcete lidem povolit vytváření odkazů pro hosta.

 4. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Nastavení webu > Uživatelé a oprávnění > Oprávnění webů > Nastavení žádostí o přístup.

 5. V dialogu Nastavení žádostí o přístup zaškrtněte políčko Povolit členům sdílení webu a jednotlivých souborů a složek.

Teď, když si jednotliví uživatelé vyberou dokumenty, které jste s nimi nasdíleli, a otevřou dialog Sdílet, můžou vytvořit odkaz pro hosta. Uvědomte si ale, že můžou vytvářet jenom odkazy pro hosta, které hostům umožňují upravovat dokumenty, jenom pokud jste jim udělili oprávnění pro úpravy při prvním nasdílení dokumentu. Pokud mají jenom oprávnění pro zobrazení, můžou vytvářet jenom odkazy pro hosta, které umožňují zobrazení.

Pokud chcete získat přehled nastavení žádostí o přístup, podívejte se na Video: Sdílení webu bez žádosti o přístup.

Sdílení dokumentu vyžadujícího přihlášení k vašemu webu

Jestliže chcete sdílet nějaký dokument s externími uživateli, musíte mít oprávnění vlastníka webu nebo oprávnění k úplnému řízení. Kromě toho musí být v nastavení služeb Office 365 nebo Centru pro správu SharePointu Online funkce externího sdílení zapnutá (podle toho, jaký plán máte). Dále musí být externí sdílení zapnuté pro příslušnou kolekci webů (jen plány Enterprise).

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte Weby. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Weby.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Vyberte tři tečky ... vedle dokumentu. Tím otevřete jeho okno titulku. Potom vyberte Sdílet.
  Zahájení sdílení dokumentu v knihovně SharePointu

 4. Ujistěte se, že je vybraná možnost Pozvat lidi a pak napište e-mailové adresy lidí, které zvete ke sdílení dokumentu, třeba someone@outlook.com, somebody@gmail.com nebo externaluser@contoso.com.

 5. V rozevíracím seznamu vyberte úroveň oprávnění, kterou chcete těmto uživatelům udělit: Může upravit nebo Může zobrazit.

 6. Pokud chcete, zadejte zprávu, která se má zahrnout do e-mailu. Zpráva může obsahovat informace nebo pokyny k nasdílenému dokumentu.

 7. Zaškrtněte políčko Vyžadovat přihlášení.

  Poznámka   Pokud se políčko Vyžadovat přihlášení nezobrazuje, bude e-mail obsahovat anonymní odkaz pro hosta na dokument. Anonymní odkazy se dají přeposílat nebo sdílet s ostatními. Ti pak můžou taky prohlížet nebo upravovat odkaz bez přihlášení.

 8. Vyberte Sdílet.

Zobrazení uživatelů, kteří mají přístup k určitému webu nebo dokumentu

Příkazem Sdílet můžete taky rychle zobrazit seznam lidí, se kterými byl dokument nasdílený.

Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete zobrazit, kdo má přístup k webu, vyberte Sdílet v pravé horní části stránky a potom v dialogovém okně Sdílet vyberte odkaz za Sdíleno s. Tím zobrazíte seznam lidí s přístupem k webu.

 • Jestliže chcete zjistit, kdo má přístup k určitému dokumentu, složce nebo sadě dokumentů, vyberte příslušnou položku v knihovně dokumentů a pak na kartě Soubory přejeďte rychlým pohybem po Sdíleno s.

Odvolání přístupu uživatele k webu

Pokud byl web sdílený s nějakým externím uživatelem a vy chcete odvolat přístup tohoto uživatele k tomuto webu, můžete to udělat odebráním oprávnění tohoto jednotlivce pro tento web.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte Weby. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Weby.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Přejděte na web, pro který chcete pozvánku odvolat.

 4. Vyberte Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 > Nastavení webu > Uživatelé a oprávnění > Uživatelé a oprávnění.

 5. Vyberte skupinu, ze které chcete odebrat uživatele.

 6. Vyberte uživatele, které chcete odebrat, přejděte na Akce > Odebrat uživatele ze skupiny.

 7. Vyberte OK.

Zakázání anonymních odkazů pro hosty

Pokud chcete zjistit, jestli se dokument sdílí prostřednictvím odkazu pro hosty, můžete se u dokumentu podívat do nabídky vlastností.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. V horní části stránky vyberte Weby. Taky můžete vybrat ikonu pro spuštění aplikace Ikona spouštěče aplikací Office 365 a pak Weby.

  Možnosti navigace v Office 365
 3. Přejděte do knihovny s dokumentem, pro který chcete odebrat odkaz pro hosty.

 4. Najeďte na dokument a vyberte tlačítko se třemi tečkami ().

 5. Vyberte text odkazu pro hosta ve větě Dostupné všem pomocí odkazu pro hosta. (Pokud tento odkaz nevidíte, dokument je pravděpodobně nastavený tak, že se na něj uživatelé dostanou jenom přes uživatelské jméno a heslo.)

  Dialogové okno Vlastnosti zobrazující, že dokument byl sdílený prostřednictvím odkazu pro hosty.

 6. Vedle adresy URL odkazu pro hosta vyberte Zakázat.

 7. Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete odkaz zakázat, vyberte Zakázat odkaz.

  Dialogové okno s dotazem, jestli chcete zakázat odkaz pro hosty pro sdílený dokument, aby přestal fungovat.

Když se lidé, kteří nejsou z vaší organizace, pokusí o přístup k obsahu pomocí odkazu pro hosty, uvidí zprávu, že k němu nemají přístup.

Použít na: SharePoint OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk