Sdílení souborů nebo složek v Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dokumenty a složky Office 365 uložené ve službě OneDrive pro firmy jsou soukromé, dokud se nerozhodnete, že je budete sdílet. Podobně platí, že v knihovně týmových webů můžete chtít sdílet konkrétní dokumenty nebo složky s lidmi, kteří jinak k webu nemají přístup. Při sdílení dokumentů a složek se můžete rozhodnout, jestli ostatním dovolíte, aby je upravovali, nebo aby si je mohli jenom prohlížet.

Poznámka : Dokumenty můžete s externími uživateli (lidmi mimo vaši síť) sdílet taky tak, že je pozvete jako hosty, nebo tak, že vytvoříte a publikujete odkazy pro hosty. Podrobnosti najdete v tématu Sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

Sdílení dokumentu pomocí možnosti Získat odkaz

Můžete nasdílet odkaz na dokument, který můžou ostatní lidé také sdílet pomocí možnosti Získat odkaz. Možnost Získat odkaz je k dispozici jenom pro jednotlivé soubory, ale je to nejjednodušší způsob, jak sdílet dokumenty se všemi z vaší organizace nebo jak sdílet obsah s lidmi externě (pokud je pro vaše weby povoleno externí sdílení).

 1. Přejděte na OneDrive pro firmy nebo do knihovny webů, kde je dokument, který chcete nasdílet.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na dokument, který chcete nasdílet, a potom vyberte Získat odkaz. Pokud možnost Získat odkaz nevidíte, klikněte na Sdílet a pak na Získat odkaz.

  Snímek obrazovky znázorňující sdílení dokumentu pomocí získání odkazu
 3. Zvolte typ odkazu, který chcete vytvořit.

  Snímek obrazovky znázorňující výběr odkazu

  Odkazy pro interní sdílení:

  • Upravit odkaz – vyžaduje se účet: Lidé ve vaší organizaci můžou dokument upravit, zkopírovat nebo stáhnout.

  • Zobrazit odkaz – vyžaduje se účet: Lidé ve vaší organizaci můžou dokument zobrazit, zkopírovat nebo stáhnout.

  Odkazy pro hosty:

  • Upravit odkaz – nevyžaduje se přihlášení: Lidé mimo vaší organizaci můžou dokument upravit, kopírovat a stáhnout.

  • Zobrazit odkaz – nevyžaduje se přihlášení: Lidé mimo vaší organizaci můžou dokument zobrazit, zkopírovat a stáhnout.

  Poznámky : Pokud místo možností, které jsou uvedené tady, vidíte jenom omezené možnosti odkazu, odkazy pro sdílení můžou být zakázané, nebo nemáte oprávnění je používat. Pokud vás zajímá, jak povolit sdílení, podívejte se na Video: Sdílení webu bez žádosti o přístup.

  Pokud je zakázaný přístup pro hosty, uvidíte jenom ty možnosti, které účet vyžaduje.

 4. Pokud zvolíte nevyžaduje se přihlášení a chcete nastavit vypršení platnosti odkazu, klikněte na Nastavit ukončení platnosti a potom zvolte dobu, za jakou platnost odkazu vyprší, například 30 dní. Platnost odkazů typu vyžaduje se účet nevyprší a není pro ně možné nastavit vypršení platnosti.

  Snímek obrazovky znázorňující nastavení platnosti odkazu pro hosty

 5. Kliknutím na Kopírovat zkopírujte odkaz do schránky.

 6. Vložte odkaz do e-mailu a odešlete ho nebo ho publikujte na webu, aby ho měli k dispozici lidé, kterým ho chcete nasdílet.

Poznámky : 

 • Odkazy vytvořené pomocí možnosti Získat odkaz nejsou zjistitelné pomocí hledání, takže je mohou používat jenom lidé, kteří odkaz od někoho dostali.

 • Odkazy typu nevyžaduje se přihlášení jsou odkazy pro hosty, které jsou vhodné pro externí sdílení. Tyto odkazy jsou sice v Office 365 ve výchozím nastavení k dispozici, správci ale můžou externí sdílení pro vaše weby zakázat. Další podrobnosti najdete v tématu Sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

 • Odkazy typu Nevyžaduje se přihlášení můžete kdykoliv odebrat v dialogovém okně Sdílet, jak je zmíněno v předchozích krocích. Odkaz ODEBRAT se nachází hned vedle tlačítka Kopírovat.

 • Správci webu můžou sdílení omezit, aby mohli soubory a weby sdílet jenom vlastníci. Pokud vás zajímá, jak povolit odkazy pro sdílení, podívejte se na Video: Sdílení webu bez žádosti o přístup.

Začátek stránky

Nasdílení dokumentu nebo složky pozváním uživatelů

Pokud chcete sdílet složky nebo pokud chcete nasdílet dokumenty a možnost Získat odkaz není dostupná, můžete uživatele pozvat ke sdílení.

 1. Přejděte na OneDrive pro firmy nebo do knihovny webů, kde je dokument nebo složka, které chcete sdílet.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete nasdílet, a vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky znázorňující sdílení dokumentu kliknutím pravým tlačítkem a volbou možnosti Sdílet

 3. V dialogu Sdílet na kartě Pozvat ostatní zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterými chcete dokument nebo složku sdílet.

  Snímek obrazovky se sdílením souboru na OneDrivu pro firmy

 4. Vyberte nastavení oprávnění, jako například Může upravit.

  Vyberte nastavení oprávnění pro uživatele pozvané ke sdílení dokumentu.

 5. Pokud chcete, můžete napsat zprávu, která bude součástí e-mailu informujícího pozvané o sdíleném dokumentu. E-mail obsahuje odkaz na sdílený dokument.

 6. Pokud nechcete poslat e-mail, zrušte zaškrtnutí políčka Poslat pozvánku e-mailem (možná budete muset nejdřív kliknout na Zobrazit možnosti).

 7. Klikněte na položku Sdílet.

Poznámka : Pokud je zakázaný přístup hostů, možnost Vyžadovat přihlášení možná neuvidíte.

Začátek stránky

Další informace v tomto článku

Další informace o ukládání a sdílení souborů v Office 365

Doporučení ohledně toho, kam ukládat soubory v Office 365 a jak nastavit jednotlivé položky, najdete v tématu Nastavení ukládání a sdílení souborů Office 365.

Sdílení dokumentů s omezenou skupinou uživatelů

Pro sdílení několika dokumentů s více uživateli máte tyto možnosti:

 • Vytvoření skupiny (pokud jste v Office 365 a máte povolenou funkci skupin)

 • Vytvoření složky, do které pak vkládáte dokumenty během jejich vytváření

Vytvoření skupiny (pokud jste v Office 365 a máte povolenou funkci skupin)
 1. V navigaci vedle možnosti Skupiny klikněte na znak plus (+).

  Snímek obrazovky znázorňující vytvoření skupiny na OneDrivu pro firmy kliknutím na znaménko plus

 2. Zadejte název skupiny a nastavte Soukromí na Veřejná nebo Soukromá.

  Snímek obrazovky znázorňující vytvoření nové skupiny na OneDrivu pro firmy zadáním názvu a kliknutím na Vytvořit

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Přidejte do skupiny členy.

 5. Kliknutím na Soubory v horní části stránky ve své skupině přejděte na OneDrive skupiny.

  Snímek obrazovky znázorňující přechod na OneDrive skupiny kliknutím na Soubory ve skupině

 6. Přetáhněte soubory na stránku nebo klikněte na Nahrát.

Vytvoření složky, do které pak vkládáte dokumenty během jejich vytváření
 1. Pokud chcete složku vytvořit, klikněte na Nová > Složka. Složku můžete při jejím vytváření nasdílet ostatním.

 2. Pokud jste složku nenesdíleli při jejím vytváření, nasdílejte ji tak, že pozvete uživatele.

 3. Nahrajte nebo přetáhněte soubory do složky.

Začátek stránky

S kým dokument nebo složku sdílím

 1. Klikněte pravým tlačítkem na dokument a pak klikněte na Sdílet.

 2. V dialogovém okně Sdílet klikněte na Sdílí se s.

  Snímek dialogového okna Sdílet a kartou Sdíleno s

 3. Pokud ho sdílíte s víc lidmi a jména některých lidí se na kartu nevejdou, vyberte konci seznamu jmen odkaz další. Seznam můžete posunout, abyste se podívali na všechna jména.

  Tipy : Pokud má knihovna, se kterou zrovna pracujete, sloupec Sdílení, můžete vybrat ikonu Lidé a otevřít dialogové okno Sdílet.

  Ikona sdílení dokumentu sdíleného se dvěma nebo víc lidmi

Začátek stránky

Ukončení sdílení dokumentu nebo složky

Pokud chcete dokument nebo složku zase nastavit soukromé, můžete je přestat sdílet.

 1. Vyberte pro tento dokument nebo složku ikonu Lidé a otevřete tak dialogové okno Sdílet.

  Ikona sdílení dokumentu sdíleného se dvěma nebo víc lidmi

 2. Na kartě Sdílí se s v dialogovém okně Sdílet vyberte Může zobrazit nebo Může upravit vedle jména člověka, se kterým chcete dokument přestat sdílet, a potom vyberte Ukončit sdílení.

  Snímek obrazovky ukazující, jak ukončit sdílení s jednou osobou

 3. Pokud chcete ukončit sdílení dokumentu se všemi najednou, vyberte UKONČIT SDÍLENÍ pod seznamem uživatelů, se kterými dokument sdílíte.

  Snímek obrazovky ukazující, jak ukončit sdílení se všemi

  Poznámka : Odkaz UKONČIT SDÍLENÍ, který odebere všechny uživatele najednou, není k dispozici pro složky. Když budete chtít rychle ukončit sdílení složky s více uživateli nebo skupinami, zkuste toto: Klikněte na UPŘESNIT, pomocí zaškrtávacích políček vyberte uživatele nebo skupiny, které chcete odebrat, a potom klikněte na Odebrat uživatelská oprávnění.

Začátek stránky

Jiné způsoby nasdílení dokumentu nebo složky všem uživatelům ve vaší organizaci

V OneDrive pro firmy je více možností, jak dokument nasdílet všem:

 • Použijte dialogové okno Sdílet. Použijte stejný postup, jako je ten nahoře pro nasdílení dokumentu nebo složky, ale do pole Pozvat ostatní napište Všichni.

  Dokument můžete sdílet s každým v dialogovém okně pro sdílení

 • Vytvořte si složku Sdílené se všemi (nebo složku s podobným názvem) a při vytváření dokumenty uložte do této složky. Pokud chcete složku vytvořit, klikněte na Nová > Složka. Složku můžete během vytváření nasdílet.

  Složka Sdílené se všemi na OneDrivu pro firmy

Poznámka : Je možné, že už složku Sdílené se všemi máte, protože vám ji někdo zřídil.

Dialog Sdílet umožňuje vybrat možnost Všichni kromě externích uživatelů. Pokud vaše organizace povoluje externí sdílení, bude sdílení se všemi zahrnovat i externí uživatele: lidi mimo vaši organizaci, které jste buď vy, nebo někdo jiný z organizace pozvali ke sdílení dokumentů jako hosty.

Pokud máte složku Sdílené se všemi, kterou vám někdo zřídil, mají všichni uživatelé oprávnění upravovat dokumenty, které do složky Sdílené se všemi vložíte, pokud nezměníte nastavení oprávnění nebo pokud se váš OneDrive pro firmy nevytvořil před červnem 2014. Pokud se váš OneDrive pro firmy vytvořil před tímto datem, složka Sdílené se všemioprávnění jen pro čtení. Nastavení oprávnění můžete kdykoli změnit podle pokynů pro sdílení složky uvedených nahoře v tomto článku.

Začátek stránky

Jak lidé najdou dokumenty, které sdílím se všemi?

Dokumenty, které sdílíte se všemi, se ostatním ve službě OneDrive pro firmy nezobrazují v jejich zobrazení Sdílené se mnou. Proč ne? Je potřeba vzít v úvahu, že tam v závislosti na velikosti vaší organizace můžou být stovky i tisíce dokumentů sdílených se všemi. Navíc asi nebudete chtít každému v organizaci posílat e-mail se svojí pozvánkou ke sdílení.

Lidé můžou tyto dokumenty vyhledat takto:

 • Kliknou na odkaz, který jim pošlete přímo v e-mailu.

  Webovou adresu URL každého dokumentu najdete v bublinovém popisku, který se k němu zobrazí.


  Webová adresa URL dokumentu

  Zkopírujte adresu URL a vložte ji do e-mailu adresovaného konkrétním lidem, které chcete upozornit.

 • Použijí vyhledávací pole ve službě OneDrive pro firmy.

  V tomto příkladu Marie Marková hledá pomocí klíčových slov „Soudní případy“ všechny relevantní dokumenty ve svojí organizaci, které se s ní sdílí.

  Klíčová slova pro hledání dokumentů, které s vámi lidé sdílí

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×