Sdílení složky kontaktů s ostatními

Kteroukoli ze svých složek kontaktů na účtu systému Exchange Server můžete sdílet s další osobou ve vaší organizaci, která také používá účet systému Exchange Server. Je například možné vytvořit složku kontaktů pro určitý projekt a sdílet ji se svými spolupracovníky. Můžete jim také udělit oprávnění ke změně kontaktů.

Poznámka :  Tato funkce vyžaduje účet systému Microsoft Exchange Server.

Sdílení s konkrétními osobami

Výchozí složka Kontakty v aplikaci Outlook je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však mít další složky kontaktů. Pro kteroukoli z těchto složek můžete nastavit sdílení následujícím postupem:

 1. V zobrazení Lidé v podokno složek klikněte na složku s kontakty, které chcete sdílet.

 2. Klikněte na kartu Domů.

 3. Ve skupině Sdílení klikněte na možnost Sdílet kontakty.

 4. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 5. Pokud chcete, můžete změnit text v poli Předmět.

 6. Pokud chcete, můžete si vyžádat oprávnění k zobrazení výchozí složky Lidé příjemce. To provedete zaškrtnutím políčka Požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty příjemce.

  Poznámka : Pokud chcete požádat o přístup do složky s kontakty jiné, než je výchozí složka Lidé příjemce, musíte poslat e-mailovou zprávu s žádostí o oprávnění k této konkrétní složce. Tato možnost si vyžádá jenom přístup k výchozí složce Lidé příjemce.

 7. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 8. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 9. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Sdílení složky Kontakty se všemi

 1. V zobrazení Lidé v podokno složek klikněte na Kontakty.

 2. Klikněte na kartu Složka.

 3. Ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Oprávnění složky.

 4. V poli Název klikněte na možnost Výchozí.

 5. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob

Chcete-li změnit nebo odvolat něčí přístupová oprávnění ke složce kontaktů, postupujte takto:

 1. V zobrazení Lidé klikněte v zobrazení Podokno složek pravým tlačítkem myši na složku kontaktů, pro kterou chcete změnit oprávnění.

 2. Klikněte na kartu Složka.

 3. Ve skupině Vlastnosti klikněte na tlačítko Oprávnění složky.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro všechny    

   1. V poli Název klikněte na možnost Výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro jednu osobu   

   1. V poli Název klikněte na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístupová oprávnění chcete změnit.

Oprávnění ke sdílení složky

Úroveň oprávnění (role)

Povolené akce

Vlastník

Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. Jako vlastník složky můžete měnit úrovně oprávnění ostatních uživatelů složky. (Neplatí pro delegáty.)

Šéfredaktor - vydavatel

Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů a vytváření podsložek. (Neplatí pro delegáty.)

Šéfredaktor

Vytváření, čtení, změna a odstranění libovolných položek a souborů.

Redaktor - vydavatel

Vytváření a čtení položek a souborů, vytváření podsložek a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte. (Neplatí pro delegáty.)

Autor

Vytváření a čtení položek a souborů a změna či odstranění položek a souborů, které vytvoříte.

Redaktor – konzultant

Vytváření a čtení položek a souborů a odstraňování položek a souborů, které vytvoříte.

Revidující

Pouze čtení položek a souborů.

Přispěvatel

Pouze vytváření položek a souborů. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

Žádné

Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít.

Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem odpovídajících přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×