Sdílení plochy a programů

Prostřednictvím sdílení plochy a programů můžete spolu s dalšími uživateli používat pracovní relace a upravovat soubory. Stačí jen několik kliknutí a budete moci sdílet obrazovku s kolegou na jiném pracovišti.

Co chcete udělat?

Sdílení plochy

Výběr spuštěného programu ke sdílení

Ukončení sdílení plochy, monitoru nebo programu

Předání řízení dalším uživatelům

Převzetí řízení v kterýkoli okamžik zpět

Zakázání možnosti sdílení jiným uživatelům

Požádání o řízení

Sdílení plochy

Každému účastníkovi konverzace nebo schůzky můžete umožnit zobrazení vaší plochy nebo sdílení určitého monitoru.

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Jestliže chcete sdílení použít ve schůzce, otevřete kalendář aplikace Microsoft Outlook, otevřete pozvánku na schůzku a klikněte na možnost Připojit k online schůzce nebo na odkaz na schůzku.

 • Jestliže chcete sdílení použít v konverzaci pomocí rychlých zpráv, spusťte aplikaci Microsoft Lync Online a dvakrát klikněte na kontakt pro sdílení. Další kontakty můžete přidat tak, že v okně konverzace kliknete v nabídce Možnosti účastníků na příkaz Pozvat zadáním jména nebo telefonního čísla a vyberete kontakty, které chcete přidat.

V okně konverzace klikněte na možnost Sdílet. Pokud máte jen jeden monitor, klikněte na možnost Plocha. Jinak klikněte na monitor, který chcete sdílet.

Poznámka :  Při aktivním sdílení se v horní části okna zobrazí panel sdílení s nápisem Aktuálně probíhá sdílení. V oblasti schůzky (podokno napravo od okna konverzace) se zobrazí náhled toho, co vidí účastníci. Pokud není oblast schůzky otevřená, bude v okně konverzace zobrazena žlutě zvýrazněná zpráva Sdílíte svou obrazovku. Pokud chcete oblast schůzky otevřít, klikněte na tlačítko Náhled vedle tohoto textu.

Začátek stránky

Výběr spuštěného programu ke sdílení

Můžete chtít sdílet jen určitý program a s ním související okna.

 1. V okně konverzace klikněte na možnost Sdílet a potom na možnost Program.

  • Pokud máte pro schůzku oprávnění předvádějícího, můžete sdílení zahájit také z oblasti schůzky. V horní části oblasti klikněte v nabídce Seznam obsahu na příkaz Sdílet nový obsah a potom na příkaz Program.

 2. V dialogovém okně Sdílet programy klikněte na program, který chcete zobrazit, a potom klikněte na možnost Sdílet.

Začátek stránky

Ukončení sdílení plochy, monitoru nebo programu

Jestliže chcete ukončit sdílení, proveďte následující akce:

 • Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na tlačítko Ukončit sdílení.

 • Pokud máte pro schůzku oprávnění předvádějícího, můžete kliknout na tlačítko Ukončit sdílení v oblasti schůzky.

Začátek stránky

Předání řízení dalším uživatelům

Jestliže začnete sdílet plochu, monitor nebo program, můžete je ovládat pouze vy. Pokud chcete, můžete nastavit, aby všechny sdílené položky mohli procházet a měnit pomocí své myši a klávesnice i jiní uživatelé. Řízení můžete kdykoli převzít zpět.

 1. Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na tlačítko Předat řízení a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li převzetí řízení vašeho počítače automaticky povolit všem účastníkům schůzky, klikněte na možnost Automaticky přijímat žádosti o převzetí řízení.

  • Chcete-li řízení předat pouze jednomu uživateli, klikněte na jeho jméno v seznamu Účastníci.

Pokud zvolíte určitého uživatele, může tato osoba okamžitě začít ovládat vaši myš a provádět úpravy pomocí své klávesnice. Pokud zvolíte možnost Automaticky přijímat žádosti o převzetí řízení, budou moci uživatelé automaticky převzít řízení v okamžiku, kdy na panelu sdílení kliknou na možnost Požádat o řízení.

Začátek stránky

Převzetí řízení v kterýkoli okamžik zpět

Pokud budete chtít převzít řízení zpět, proveďte následující akce:

 • Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na tlačítko Předat řízení a kliknutím vyberte možnost Automaticky přijímat žádosti o převzetí řízení nebo Opět převzít řízení.

Začátek stránky

Zakázání možnosti sdílení jiným uživatelům

V případě, že máte oprávnění předvádějícího, můžete zabránit tomu, aby ostatní uživatelé měli možnost sdílení. Postupujte podle následujících kroků:

 • V okně konverzace klikněte na rozevírací seznam vedle nabídky Možnosti účastníků a potom klikněte na položku Nastavit všechny jako účastníky.

Začátek stránky

Požádání o řízení

Pokud je sdílejícím jiný uživatel, můžete požádat o převzetí řízení.

 • Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na možnost Požádat o řízení. Řízení budete moci převzít až poté, co sdílející osoba vaši žádost přijme.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×