Sdílení outlookového kalendáře s ostatními uživateli

Informace v kalendáři můžete sdílet s jinými uživateli v aplikaci Microsoft Outlook 2010 třemi způsoby:

 • E-mailem

 • Pomocí účtů Microsoft Exchange Serveru

 • Publikováním kalendáře online

V tomto článku

Sdílení kalendářů e-mailem

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Sdílení kalendáře jeho publikováním online

Sdílení kalendářů e-mailem

Kalendáře sdílené e-mailem přijdou příjemci do složky Doručená pošta v podobě přílohy e-mailové zprávy se snímkem kalendáře v těle zprávy. Snímek kalendáře můžete před odesláním upravit. Můžete třeba změnit písma nebo zvýraznit dny nebo události.

Odeslání kalendáře e-mailem:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Odeslat kalendář e-mailem.

 2. V poli Kalendář klikněte na kalendář, který chcete odeslat.

 3. V poli Rozsah kalendářních dat klikněte na časové období, které se má v kalendáři zobrazit.

 4. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti a pak klikněte na OK.

Uživatel aplikace Outlook 2010, který dostane snímek kalendáře e-mailem, ho může v Outlooku otevřít. Snímek kalendáře a svůj aktuální kalendář tak může zobrazit vedle sebe nebo v režimu překrytí kalendářů.

Začátek stránky

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Microsoft Exchange Server umožňuje sdílet kalendář s jinými uživateli, kteří mají účet Exchange. Váš kalendář můžou zobrazit jenom uživatelé, kterým jste k tomu udělili oprávnění. Pokud vám osoba, jejíž kalendář chcete otevřít, neudělila příslušná oprávnění, zobrazí Outlook okno s dotazem, jestli chcete tuto osobu požádat o potřebná oprávnění.

Po prvním otevření bude sdílený kalendář přidaný do seznamu Sdílené kalendáře v Navigační podokno, odkud ho příště můžete rychle zobrazit.

Sdílení kalendáře s jiným uživatelem systému Exchange:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Sdílet kalendář.

 2. V zobrazené pozvánce ke sdílení zadejte do pole Komu jméno osoby, se kterou chcete kalendář sdílet.

 3. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti, jako kdybyste odesílali běžnou e-mailovou zprávu.

Příjemce dostane e-mailem oznámení o sdílení vašeho kalendáře. Můžete ho taky požádat, aby s vámi sdílel svůj kalendář v systému Exchange.

Tip    Pokud chcete sdílet kalendář, který jste vytvořili, ale není vaším výchozím kalendářem, klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na jeho název a potom klikněte na příkaz Sdílet kalendář.

Začátek stránky

Sdílení kalendáře jeho publikováním online

Svůj výchozí kalendář aplikace Outlook 2010 můžete publikovat na Internetu, a umožnit tak jeho zobrazení dalším uživatelům. Při publikování kalendáře na Internetu nemusí mít publikující ani cílový uživatel účet Exchange.

 • Publikování na web Outlook.com:    Svůj outlookový kalendář můžete sdílet s ostatními jeho publikováním na web Outlook.com.

Pokud chcete svůj outlookový kalendář sdílet na webu Outlook.com, uložte ho nejdřív jako soubor iCalendar (.ics), importujte ho na web Outlook.com, a pak ho nasdílejte s lidmi, kteří ho potřebují vidět.

Kalendář uložíte jako soubor .ics tak, že ho v Outlooku vyberete, kliknete na Soubor > Uložit kalendář a zvolíte typ souboru Formát iCalendar.

Nemáte na webu Outlook.com účet? Informace o tom, jak ho vytvořit, získáte na webu Outlook.com.

 • Publikování na server WebDAV:    Pokud máte přístup k webovému serveru, který podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), můžete kalendáře publikovat na tento server.

Ve výchozím kalendáři klikněte na kartu Domů, ve skupině Sdílení klikněte na Publikovat online a potom klikněte na Publikovat na server WebDAV. Další informace najdete v článku Publikování kalendáře na serveru WebDAV.

Váš Poskytovatel internetových služeb vám může poskytnout funkce a nástroje umožňující publikování vašeho kalendáře na webovou stránku. Pokud chcete ověřit, jestli je pro vás tato funkce dostupná, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk