Sdílení kalendáře aplikace Outlook s ostatními uživateli

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace v kalendáři můžete sdílet s jinými uživateli v aplikaci Microsoft Outlook 2010 třemi způsoby:

 • E-mailem

 • Prostřednictvím účtů serveru Microsoft Exchange Server

 • Publikováním kalendáře online

V tomto článku

Sdílení kalendářů e-mailem

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Sdílení kalendáře publikováním online

Sdílení kalendářů e-mailem

Kalendáře sdílené e-mailem jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce jako přílohy e-mailové zprávy, s snímek kalendáře ve zprávě. Snímek kalendáře můžete upravit před odesláním. Můžete třeba změnit písmo nebo zvýraznit dny nebo události.

Odeslání kalendáře e-mailem:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Odeslat kalendář e-mailem.

 2. V poli Kalendář klikněte na kalendář, který chcete odeslat.

 3. V poli Období klikněte na časové období, které chcete v kalendáři zobrazit.

 4. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti a pak klikněte na OK.

Uživatel aplikace Outlook 2010, která dopis dostane kalendáře e-mailem můžete zvolit snímek kalendáře v Outlooku. Tím zobrazíte snímek kalendáře a aktuální kalendář příjemce v jednom počítači nebo kalendář překryvném režimu.

Začátek stránky

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Microsoft Exchange Server umožňuje sdílet kalendář s jinými uživateli, kteří mají účet Exchange. Váš kalendář můžou zobrazit jenom uživatelé, kterým jste k tomu udělili oprávnění. Pokud vám osoba, jejíž kalendář chcete otevřít, neudělila příslušná oprávnění, zobrazí Outlook okno s dotazem, jestli chcete tuto osobu požádat o potřebná oprávnění.

Po prvním otevření bude sdílený kalendář přidaný do seznamu Sdílené kalendáře v Navigační podokno, odkud ho příště můžete rychle zobrazit.

Sdílení kalendáře s jiným uživatelem serveru Exchange:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Sdílet kalendář.

 2. V zobrazené pozvánce ke sdílení zadejte do pole Komu jméno osoby, se kterou chcete kalendář sdílet.

 3. Zadejte nebo vyberte další možnosti, které budete potřebovat, jako kdybyste odesílali běžnou e-mailovou zprávu.

Příjemce dostane e-mailem oznámení o sdílení vašeho kalendáře. Můžete ho taky požádat, aby s vámi sdílel svůj kalendář v systému Exchange.

Tip : Pokud chcete sdílet kalendář, který jste vytvořili, ale není vaším výchozím kalendářem, klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na jeho název a potom klikněte na příkaz Sdílet název kalendáře.

Začátek stránky

Sdílení kalendáře publikováním online

Svůj výchozí kalendář aplikace Outlook 2010 můžete publikovat na Internetu, a umožnit tak jeho zobrazení dalším uživatelům. Při publikování kalendáře na Internetu nemusí mít publikující ani cílový uživatel účet Exchange.

 • Publikování na web Outlook.com:    Svůj outlookový kalendář můžete sdílet s ostatními jeho publikováním na web Outlook.com.

Pokud chcete svůj outlookový kalendář sdílet na webu Outlook.com, uložte ho nejdřív jako soubor iCalendar (.ics), importujte ho na web Outlook.com, a pak ho nasdílejte s lidmi, kteří ho potřebují vidět.

Kalendář uložíte jako soubor .ics tak, že ho v Outlooku vyberete, kliknete na Soubor > Uložit kalendář a zvolíte typ souboru Formát iCalendar.

Nemáte na webu Outlook.com účet? Naučte se vytvořit na Outlook.com.

 • Publikování na server WebDAV:    Pokud máte přístup k webovému serveru, který podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), můžete kalendáře publikovat na tento server.

Ve výchozím kalendáři klikněte na kartu Domů, ve skupině Sdílení klikněte na Publikovat online a potom klikněte na Publikovat na server WebDAV. Další informace najdete v článku Publikování kalendáře na serveru WebDAV.

Poskytovatele internetových služeb (ISP) může obsahovat funkcí a nástrojů, které umožňují publikování kalendáře jako webové stránky. Obraťte se na svého poskytovatele a ověřte, jestli tato funkce je k dispozici.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Poskytnutí přístupu ke správě pošty a kalendáře jiné osobě

Otevření kalendáře serveru Exchange jiného uživatele

Vytvoření, zobrazení nebo odstranění skupiny kalendářů

Správa jiného uživatele pošty a položek kalendáře

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×