Sdílení kalendáře aplikace Outlook s ostatními uživateli

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Informace v kalendáři můžete sdílet s jinými uživateli v aplikaci Microsoft Outlook 2010 třemi způsoby:

 • E-mailem

 • Prostřednictvím účtů serveru Microsoft Exchange Server

 • Publikováním kalendáře online

Co chcete udělat?

Sdílení kalendářů e-mailem

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Sdílení kalendáře publikováním online

Sdílení kalendářů e-mailem

Kalendáře sdílené e-mailem jsou doručeny do složky Doručená pošta příjemce v podobě příloh e-mailové zprávy se snímkem kalendáře umístěným v textu zprávy. Snímek kalendáře lze před odesláním upravit; můžete například změnit písma nebo zvýraznit jednotlivé dny nebo události.

Odeslání kalendáře e-mailem:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Odeslat kalendář e-mailem.

 2. V poli Kalendář klikněte na kalendář, který chcete odeslat.

 3. V poli Období klikněte na časové období, které chcete v kalendáři zobrazit.

 4. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti a pak klikněte na OK.

Uživatel aplikace Outlook 2010, který obdrží snímek kalendář e-mailem, má možnost otevřít jej v aplikaci Outlook. Tímto způsobem může zobrazit snímek kalendáře a svůj aktuální kalendář vedle sebe nebo v překryvném režimu kalendáře.

Začátek stránky

Sdílení kalendářů pomocí účtu Microsoft Exchange Serveru

Microsoft Exchange Server umožňuje sdílet kalendář s jinými uživateli, kteří mají účet Exchange. Váš kalendář můžou zobrazit jenom uživatelé, kterým jste k tomu udělili oprávnění. Pokud vám osoba, jejíž kalendář chcete otevřít, neudělila příslušná oprávnění, zobrazí Outlook okno s dotazem, jestli chcete tuto osobu požádat o potřebná oprávnění.

Po prvním otevření bude sdílený kalendář přidaný do seznamu Sdílené kalendáře v Navigační podokno, odkud ho příště můžete rychle zobrazit.

Sdílení kalendáře s jiným uživatelem serveru Exchange:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Sdílení na tlačítko Sdílet kalendář.

 2. V zobrazené pozvánce ke sdílení zadejte do pole Komu jméno osoby, se kterou chcete kalendář sdílet.

 3. Zadejte nebo vyberte všechny ostatní požadované možnosti, jako kdybyste odesílali běžnou e-mailovou zprávu.

Příjemce dostane e-mailem oznámení o sdílení vašeho kalendáře. Můžete ho taky požádat, aby s vámi sdílel svůj kalendář v systému Exchange.

Tip   Pokud chcete sdílet kalendář, který jste vytvořili, ale není vaším výchozím kalendářem, klikněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na jeho název a potom klikněte na příkaz Sdílet název kalendáře.

Začátek stránky

Sdílení kalendáře publikováním online

Svůj výchozí kalendář aplikace Outlook 2010 můžete publikovat na Internetu, a umožnit tak jeho zobrazení dalším uživatelům. Při publikování kalendáře na Internetu nemusí mít publikující ani cílový uživatel účet Exchange.

 • Publikování na web Outlook.com:    Svůj outlookový kalendář můžete sdílet s ostatními jeho publikováním na web Outlook.com.

Pokud chcete svůj outlookový kalendář sdílet na webu Outlook.com, uložte ho nejdřív jako soubor iCalendar (.ics), importujte ho na web Outlook.com, a pak ho nasdílejte s lidmi, kteří ho potřebují vidět.

Kalendář uložíte jako soubor .ics tak, že ho v Outlooku vyberete, kliknete na Soubor > Uložit kalendář a zvolíte typ souboru Formát iCalendar.

Nemáte účet Outlook.com? Naučte se vytvořit na Outlook.com.

 • Publikování na server WebDAV:    Pokud máte přístup k webovému serveru, který podporuje protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning), můžete kalendáře publikovat na tento server.

Ve výchozím kalendáři klikněte na kartu Domů, ve skupině Sdílení klikněte na Publikovat online a potom klikněte na Publikovat na server WebDAV. Další informace najdete v článku Publikování kalendáře na serveru WebDAV.

Funkce a nástroje, které vám umožní publikovat kalendář jako webovou stránku, může poskytnout váš poskytovatel metadat Internetu (ISP). Obraťte se na poskytovatele služeb Internetu, ověřte, zda je tato funkce k dispozici.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Viz taky

Umožnit jinému uživateli spravovat e-mailu a kalendáře

Otevření kalendáře serveru Exchange jiné osoby

Vytvoření, zobrazení a odstranění kalendáře skupiny

Správa pošty jiného uživatele a položky kalendáře

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk