Sdílení kalendáře aplikace Outlook s ostatními uživateli

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace kalendáře můžete sdílet s ostatními pomocí aplikace Microsoft Office Outlook 2007 mnoha způsoby. Můžete zvolit metodu, která je pro vás nejlepší, v závislosti na typu serverů, ke kterým máte vy i vaši příjemci přístup, a na tom, zda používáte Microsoft Exchange, Protokol POP3 nebo účty IMAP.

Můžete sdílet jednorázovou kopii svého kalendáře s názvem snímky kalendáře, která se neaktualizuje, nebo sdílet kalendáře, které lze aktualizovat publikováním na weby, které podporují protokol WebDAV.

V tomto článku

Sdílet kalendář s ostatními uživateli serveru Exchange

Sdílet kalendáře s kýmkoli

Sdílení kalendáře s ostatními uživateli serveru Exchange

Tato funkce vyžaduje použití účtu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů nepoužívá server Microsoft Exchange. Další informace o účtu Microsoft Exchange a o způsobu zjištění verze systému serveru Exchange, ke kterému se váš účet připojuje, najdete v odkazech v části Viz také.

V této části

Co je sdílení kalendářů?

Sdílení výchozí složky Kalendář s konkrétními osobami

Sdílení výchozí složky Kalendář se všemi

Sdílení vlastní složky kalendáře s konkrétními osobami

Sdílení vlastní složky kalendáře se všemi

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob ke složce kalendáře

Sdílení kalendáře pomocí funkce Delegování přístupu

Informace o vyžádání přístupu ke sdílenému kalendáři jiného uživatele najdete v tématu Otevření kalendáře serveru Exchange jiného uživatele.

Co je sdílení kalendářů?

Pokud používáte aplikaci Outlook s účtem Exchange, je možné kalendář sdílet mezi uživateli. Sdílení kalendáře není omezeno na výchozí složku kalendáře, která se vytvoří ve všech profilech aplikace Outlook. Můžete vytvořit další složky kalendáře a zvolit, kterou z těchto složek chcete sdílet. Můžete například vytvořit složku kalendáře pro určitý projekt a sdílet ji se svými spolupracovníky. Volitelně jim můžete udělit oprávnění k úpravám událostí a schůzek v kalendáři.

Tip : V aplikaci Outlook lze libovolnou zprávu, kontakt nebo úkol označit jako soukromý, takže ostatní uživatelé tyto položky ve sdílené složce nevidí.

Sdílení kalendáře je zabezpečeno prostřednictvím e-mailových zpráv s pozváním ke sdílení a se žádostí o sdílení. Pozvání ke sdílení nabízí příjemci přístup ke složce kalendáře. Pokud odešlete pozvání ke sdílení pro výchozí složku Kalendář, můžete požádat o přístup k výchozí složce Kalendář příjemce.

Poznámka : Chcete-li požádat o přístup k další složce kalendáře, kterou příjemce vytvořil (nikoli k výchozí složce Kalendář), je nutné odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k přístupu k příslušné složce. Příjemce vám pak může odeslat pozvání ke sdílení této složky kalendáře.

Začátek stránky

Sdílení výchozí složky Kalendář s konkrétními osobami

Výchozí složka Kalendář je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit.

 1. Ve složce Kalendář klepněte v Navigační podokno na odkaz Sdílet kalendář.

  Poznámka : Pokud používáte navigační podokno v Minimalizovaném zobrazení, klepněte v navigačním podokně na Obrázek tlačítka , klepněte na navigační podokno a potom klepněte na Sdílet kalendář.

  Dialogové okno sdílení kalendáře

  1. Zadejte jméno osoby, které chcete udělit přístup k zobrazení vašeho kalendáře.

  2. Zadejte předmět e-mailové zprávy.

  3. Klepnutím na toto políčko udělte příjemci oprávnění k zobrazení vašeho kalendáře.

  4. Klepnutím na toto políčko určete, že chcete požádat příjemce o sdílení jeho kalendáře s vámi. Tato akce je volitelná.

 2. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 3. Do pole Předmět zapište požadovaný předmět e-mailové zprávy.

 4. Navíc můžete požádat o oprávnění k zobrazení výchozí složky Kalendář příjemce. To provedete zaškrtnutím políčka Požádat o oprávnění k zobrazení složky Kalendář příjemce.

  Poznámka : Pokud chcete požádat o přístup k jinému kalendáři, než je výchozí složka Kalendář, je nutné odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k této konkrétní složce. Pomocí této možnosti požádáte pouze o přístup k výchozí složce Kalendář příjemce.

 5. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 7. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení výchozí složky Kalendář se všemi

Výchozí složka Kalendář je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit.

 1. V zobrazení Kalendář klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na výchozí složku Kalendář.

  Obvykle se nachází ve skupinovém rámečku Kalendář a zobrazuje se jako Kalendář.

  Poznámka : Pokud používáte Navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klepněte v Navigačním podokně na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Navigační podokno, klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet, a potom klepněte na příkaz Sdílet název kalendáře.

  Obvykle se nachází ve skupinovém rámečku Kalendáře a zobrazuje se jako Kalendář.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě Oprávnění klepněte v seznamu Jméno na položku Výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klepněte v seznamu Úroveň oprávnění na požadovanou úroveň oprávnění.

  Klepnutím sem zobrazte popis úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Sdílení vlastní složky kalendáře s konkrétními osobami

Výchozí složka Kalendář je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit další složky kalendářů, které lze přejmenovat nebo odstranit. Tento oddíl obsahuje pokyny pro sdílení složek kalendářů, které vytvoříte.

 1. V zobrazení Kalendář klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na složku kalendáře, kterou chcete sdílet.

  Poznámka : Pokud používáte Navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klepněte v Navigačním podokně na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Navigační podokno, klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet, a potom klepněte na příkaz Sdílet název kalendáře.

 2. Klepněte na příkaz Sdílet složku název složky.

 3. Do pole Komu v pozvání ke sdílení zadejte jméno příjemce.

 4. Volitelně také změňte předdefinovaný Předmět.

 5. Navíc, pokud chcete, udělte oprávnění příjemci ke změnám položek vašeho kalendáře zaškrtnutím políčka Příjemce může v této složce kalendáře přidávat, upravovat a odstraňovat položky .

 6. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení vlastní složky kalendáře se všemi

Výchozí složka Kalendář je vytvořena v každém profilu aplikace Outlook. Tuto složku nelze přejmenovat ani odstranit. Můžete však vytvořit další složky kalendářů, které lze přejmenovat nebo odstranit. Tento oddíl obsahuje pokyny pro sdílení složek kalendářů, které vytvoříte.

 1. V zobrazení Kalendář klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na složku kalendáře, kterou chcete sdílet.

  Poznámka : Pokud používáte Navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klepněte v Navigačním podokně na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Navigační podokno, klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet, a potom klepněte na příkaz Sdílet název kalendáře.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě Oprávnění klepněte v seznamu Jméno na položku Výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klepněte v seznamu Úroveň oprávnění na požadovanou úroveň oprávnění.

  Klepnutím sem zobrazte popis úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob ke složce kalendáře

Přístupová oprávnění jiného uživatele k vašim složkám kalendáře můžete kdykoli změnit nebo odvolat.

 1. V zobrazení Kalendář klepněte v navigačním podokně pravým tlačítkem myši na složku kalendáře, pro kterou chcete změnit oprávnění.

  Poznámka : Pokud používáte Navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klepněte v Navigačním podokně na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Navigační podokno, klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, pro který chcete změnit oprávnění, a potom klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro všechny   

   1. Na kartě Oprávnění klepněte v poli Jméno na položku Výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Klepnutím sem zobrazte popis úrovní oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Je možné provádět následující operace:

    Vlastník

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

    Editor

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

    Redaktor – vydavatel

    Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

    Přispěvatel

    Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Recenzent

    Pouze číst položky a soubory.

    Vlastní

    Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

  • Odvolání nebo změna oprávnění pro jednoho uživatele   

   1. Na kartě Oprávnění klepněte v seznamu Jméno na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Klepnutím sem zobrazte popis úrovní oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Je možné provádět následující operace:

    Vlastník

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

    Editor

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

    Redaktor – vydavatel

    Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

    Přispěvatel

    Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Recenzent

    Pouze číst položky a soubory.

    Vlastní

    Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístupová oprávnění chcete upravit.

Začátek stránky

Sdílení kalendáře pomocí funkce Delegování přístupu

Podobně, jako vám asistent pomáhá s vyřizováním došlé papírové pošty, můžete pomocí aplikace Microsoft Outlook povolit jiné osobě, známé jako Delegát, přijímat a odpovídat na žádosti o schůzku a odesílat zprávy vaším jménem. Delegátovi můžete udělit další povolení pro čtení, vytváření nebo úplné řízení položek v Poštovní schránka na serveru Exchange.

Delegování přístupu je pokročilejší funkce než pouhé sdílení složek aplikace Outlook. Chcete-li udělit další oprávnění, například povolit delegátovi možnost vytvoření e-mailových zpráv nebo odpovědi na žádosti o schůzku vaším jménem, je třeba použít funkci Delegování přístupu.

Poznámky : 

 • Jste-li manažerem, musí být vaše pošta doručována do poštovní schránky na serveru Exchange, nikoli do a Soubor osobních složek (PST).

 • Delegát musí používat stejnou verzi aplikace Office Outlook jako vy.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom na kartu Delegáti.

 2. Klepněte na tlačítko Přidat.

 3. Do pole Zadejte jméno nebo je vyberte ze seznamu zadejte jméno delegáta, kterému chcete přidělit oprávnění.

  Pokud chcete přidat více delegátů současně, podržte klávesu CTRL a v seznamu Jméno klepněte na jejich jména. Vybraná oprávnění budou přidělena všem těmto delegátům.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat, pak na tlačítko OK a potom u všech složek aplikace Outlook, ke kterým má mít delegát přístup, klepněte na požadovaný typ oprávnění.

 5. Pokud chcete, aby se delegátovi zobrazovaly položky, které jste označili jako soukromé, zaškrtněte políčko Delegát může zobrazit mé soukromé položky.

Poznámka : Další informace o přístupu delegáta najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení kalendářů s kýmkoli

Ať už používáte účet Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo Windows Live Mail, můžete informace o kalendáři sdílet s každým, kdo má přístup k e-mailu nebo internetu.

V této části

Uložení kalendáře jako souboru iCalendar

Publikování kalendáře na webový server

Uložení kalendáře jako webové stránky

Odeslání kalendáře e-mailem

Začátek stránky

Uložení kalendáře jako souboru iCalendar

 1. V zobrazení Kalendář vyberte kalendář, aby byl aktivní.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 3. Do textového pole Název souboru zadejte název souboru iCalendar. Název by měl mít zřejmý význam pro vás i příjemce.

  Vedle tlačítka Další možnosti je zobrazen souhrn názvu kalendáře, rozsahu dat a úrovně podrobností. Pokud jste se souhrnem spokojeni, pokračujte krokem 8. Jinak pokračujte krokem 4.

 4. Klepněte na tlačítko Další možnosti.

 5. V seznamu Rozsah kalendářních dat zvolte kalendářní data, která chcete do souboru iCalendar zahrnout, nebo vyberte položku Zadat data a zadejte vlastní rozsah.

  Poznámka : Pokud zvolíte velký rozsah dat nebo vyberete položku Celý kalendář, bude soubor iCalendar zřejmě velký.

 6. V seznamu Podrobnosti zvolte úroveň podrobností, která má být zobrazena příjemcům. Ve výchozím nastavení je vybrána položka Pouze dostupnost. Při výběru žádné možnosti nejsou zahrnuty položky označené jako soukromé, pokud nezměníte nastavení ochrany osobních údajů v možnostech Upřesnit.

 7. Po klepnutí na tlačítko Zobrazit můžete nastavit upřesňující možnosti.

  • Zahrnout podrobnosti položek označených jako soukromé      Tato možnost vyžaduje, aby byla v seznamu Podrobnosti vybrána položka Omezené podrobnosti nebo Úplné podrobnosti. Do kalendáře bude zahrnuta informace o existenci soukromých položek, ale žádné jiné informace nebudou sdíleny.

  • Zahrnout přílohy v položkách kalendáře      Tato možnost vyžaduje, aby úroveň Podrobnosti byla nastavena na hodnotu Úplné podrobnosti. Budou zahrnuty všechny přílohy v položkách kalendáře, jako například tabulky.

   Poznámka : To může značně zvětšit velikost souboru iCalendar.

 8. Klepněte na tlačítko OK a klepněte na tlačítko Uložit.

  Pokud kalendář nebude obsahovat žádné položky, zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete zrušit uložení souboru iCalendar.

Začátek stránky

Publikování kalendáře na server WebDAV

Své kalendáře můžete publikovat a sdílet s jinými uživateli tím, že je publikujete na serveru WebDAV. Tato možnost je užitečná, pokud chcete sdílet kalendáře a informace o volném čase s jinými uživateli bez použití softwarové aplikace, jako je Exchange.

Server, na který kalendář publikujete, musí podporovat protokol WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Protokol WebDAV nepodporují všechny webové servery. I když můžete používat protokol FTP (File Transfer Protocol) nebo přímo ukládat soubory pod adresou UNC (Universal Naming Convention), například \\server\tymovedokumenty, neznamená to, že je k dispozici protokol WebDAV.

Protokol WebDAV je rozšířením protokolu HTTP, které umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty na webovém serveru. To, zda je na serveru, který chcete použít, podporován protokol WebDAV, vám sdělí správce serveru nebo poskytovatel internetových služeb.

 1. V zobrazení Kalendář uvidíte Navigační podokno, ve kterém klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet.

 2. V místní nabídce přejděte na příkaz Publikovat v internetu a klepněte na příkaz Publikovat na server WebDAV.

 3. Do pole Umístění zadejte umístění serveru WebDAV a složky.

 4. V seznamu Časové rozmezí vyberte počet dní, po které chcete kalendář sdílet.

 5. Klepněte na šipku vedle položky Podrobnosti a zvolte úroveň podrobností, kterou chcete sdílet. Zaškrtnutím políčka Zobrazit čas pouze během pracovní doby můžete omezit sdílení podrobností na pracovní dobu zadanou v aplikaci Outlook.

  Podrobnosti kalendáře

  Ve výchozím nastavení bude tento kalendář periodicky aktualizován. Změny v kalendáři budou na server WebDAV publikovány při příštím ručním nebo automatickém odeslání či příjmu. Výchozí interval mezi každým odesláním/příjmem pro každou skupinu Odeslat a přijmout je 30 minut. Pokud tento automatický interval změníte na méně než 20 minut, budou aktualizace kalendáře odesílány na server WebDAV s minimálním intervalem 20 minut.

  Chcete-li tento kalendář odeslat na server a nikdy jej neaktualizovat, klepněte na tlačítko Upřesnit a potom na možnost Jediné odeslání: Aktualizace nebudou odesílány.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Po vytvoření sdílení kalendáře se ikona kalendáře v navigačním podokně změní následujícím způsobem.

Sdílený kalendář

Začátek stránky

Uložení kalendáře jako webové stránky

Kalendář můžete uložit jako webovou stránku a sdílet ho s ostatními uživateli. Můžete například umístit kalendář s důležitými daty týkajícími se projektu na stránku v podnikové síti intranet nebo rozpis zápasů vašeho fotbalového mužstva na stránku na vašem webovém serveru. Ostatní uživatele potom můžete snadno na tento kalendář odkázat, když jim sdělíte jeho adresu URL.

Uložíte-li kalendář jako webovou stránku, můžete zadat data zahájení a ukončení platnosti kalendáře a určit, zda mají být zahrnuty podrobnosti událostí uvedené v textové části. Můžete také přidat pozadí.

Pokud vám poskytovatel služeb internetu poskytl web nebo místo k veřejnému sdílení souborů, můžete kalendář sdílet jako webovou stránku.

 1. V zobrazení Kalendář vyberte kalendář, aby byl aktivní.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako webovou stránku.

 3. Ve skupinovém rámečku Doba trvání zadejte data do rozevíracích polí Datum zahájeníDatum ukončení. Klepněte na šipku dolů kalendáře.

  Výchozí nastavení je aktuální a následující měsíc.

 4. Ve skupinovém rámečku Možnosti můžete zadat podrobnosti o události a vybrat obrázek pozadí pro vytvářenou webovou stránku.

 5. Ve skupinovém rámečku Uložit jako zadejte do textového pole Název kalendáře název, který se má zobrazit jako nadpis webové stránky.

 6. Hodnotu Název souboru zadejte vyhledáním umístění, kam chcete webovou stránku uložit, a zadáním názvu souboru.

 7. Ve výchozím nastavení se po klepnutí na tlačítko Uložit webová stránka otevře ve webovém prohlížeči. Jestliže nechcete kalendář po uložení zobrazit v prohlížeči, zrušte zaškrtnutí políčka Otevřít uloženou webovou stránku v prohlížeči.

 8. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka : V některých webových prohlížečích, například Microsoft Windows Internet Explorer, se stránka nemusí zobrazit, jak by měla, protože je blokován aktivní obsah. Pokud se v horní části zobrazí Informační panel, klepněte na text, klepněte na možnost Povolit zablokovaný obsah a potom klepněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Odeslání kalendáře e-mailem

Kopii svého kalendáře můžete odeslat libovolnému příjemci v e-mailové zprávě. Kalendář je zahrnut v podobě přílohy a také se zobrazí v textu zprávy. Můžete rozhodnout, která data budou zahrnuta, a jaká bude míra podrobností.

 1. Ve zobrazení Kalendář klepněte v navigačním podokně na odkaz Odeslat kalendář e-mailem.

Poznámka : Pokud používáte Navigační podokno v minimalizovaném zobrazení, klepněte v Navigačním podokně na tlačítko Obrázek tlačítka , klepněte na tlačítko Navigační podokno, klepněte pravým tlačítkem myši na kalendář, který chcete sdílet, a potom klepněte na příkaz Odeslat kalendář e-mailem.

 1. V rozevíracím seznamu Kalendář zvolte kalendář, který chcete odeslat. Ve výchozím nastavení je vybrán výchozí Kalendář. Je to kalendář aplikace Outlook, který slouží k zobrazení informací o volném čase a zaneprázdnění jiným uživatelům a v němž se schvalují žádosti o schůzku.

 2. V seznamu Rozsah kalendářních dat zvolte kalendářní data, která chcete do zprávy zahrnout, nebo vyberte položku Zadat data a zadejte vlastní rozsah.

Tip : Pokud zvolíte dlouhé období nebo klepnete na položku Celý kalendář, může být výsledkem objemná e-mailová zpráva.

 1. V seznamu Podrobnosti zvolte úroveň podrobností, která má být zobrazena příjemcům. Ve výchozím nastavení je vybrána položka Pouze dostupnost. Při výběru žádné možnosti nejsou zahrnuty položky označené jako soukromé, pokud nezměníte nastavení ochrany osobních údajů v možnostech Upřesnit.

Seznam Podrobnosti v dialogovém okně Odeslat kalendář e-mailem

 1. Budete-li chtít, můžete informace zahrnuté do zprávy omezit na pracovní hodiny zaškrtnutím políčka Zobrazit čas pouze během pracovní doby. Chcete-li změnit pracovní dobu, klepněte na odkaz Nastavit pracovní dobu.

 2. Nepovinně lze zobrazit upřesňující možnosti. Chcete-li to provést, klikněte na možnost Zobrazit.

  • Zahrnout podrobnosti položek označených jako soukromé     Tato možnost vyžaduje, aby byla v seznamu Podrobnosti vybrána položka Omezené podrobnosti nebo Úplné podrobnosti. Do kalendáře je zahrnuta informace o existenci soukromých položek, ale žádné jiné informace nejsou sdíleny.

  • Zahrnout přílohy v položkách kalendáře    Tato možnost vyžaduje, aby úroveň Podrobnosti byla nastavena na hodnotu Úplné podrobnosti. Budou zahrnuty všechny přílohy v položkách kalendáře, jako například tabulky.

  • Rozložení e-mailu    Můžete přidat Denní plán nebo Seznam zvláštních událostí.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Zadejte jméno osoby, které chcete odeslat informace o odběru, do pole Komu.

 5. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Kalendář se příjemci zobrazí v textu zprávy. Připojený soubor iCalendar s příponou ICS lze otevřít v řadě kalendářových programů, včetně aplikace Outlook.

Příklad kalendáře doručeného pomocí funkce Odeslat kalendář e-mailem

Po doručení souboru ICS v příloze v aplikaci Outlook se příjemci zobrazí dotaz, zda chce kalendář otevřít. Soubor kalendáře s příponou ICS se otevře jako nový kalendář v aplikaci Outlook. Jestliže příjemce soubor otevře jako kalendář aplikace Outlook, může doručený kalendář zobrazit v režimu vedle sebe nebo v překryvném režimu. Může také přetahovat myší položky kalendáře z doručeného kalendáře do jiného kalendáře aplikace Outlook.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Otevření kalendáře serveru Exchange jiného uživatele

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×