Sdílení informací pomocí veřejných složek

Veřejné složky jsou funkcí serveru Microsoft Exchange Server, která slouží ke shromažďování, uspořádání a sdílení informací s ostatními uživateli v organizaci. Veřejné složky jsou obvykle používány projektovými týmy nebo skupinami uživatelů ke sdílení informací týkajících se společných oblastí zájmu. Pokud jste připojeni k serveru Exchange, zobrazí se složky označené jako Veřejné složky v aplikaci Microsoft Outlook v  Seznam složek v Navigační podokno. Tyto složky lze z této aplikace spravovat. Veřejné složky mohou obsahovat všechny typy položek aplikace Outlook, například zprávy, události, kontakty, úkoly, položky deníku, poznámky, formuláře, soubory a odeslané položky. Pro libovolnou veřejnou složku můžete také vytvořit zástupce a uložit ho do složky Oblíbené ve složce Veřejné složky.

Veřejné složky umožňují:

Vystavení informací pomocí elektronické vývěsky

 • Vývěska umožňuje zúčastnit se diskusí online. Jednotlivá témata lze uložit ve vlastních složkách a s vlastními oprávněními k přístupu.

 • Vývěska může být nemoderovaná. Potom funguje podobně jako diskusní skupina v síti Internet, u které mají všichni uživatelé oprávnění ke čtení a vystavení informací.

 • Vývěska může být také moderovaná pověřenou osobou, která přijímá položky uživatelů a rozhoduje, které z nich budou vystaveny.

 • S vystavenými informacemi lze pracovat dvěma způsoby:

  • Jakmile diskuse začne, můžete ve veřejné složce vystavit odpověď určenou pro skupinu.

  • Jestliže nechcete, aby odpověď četla celá skupina, můžete odpovědět přímo osobě, která informace vystavila, nebo předat vystavené informace pouze vybraným příjemcům.

  • Chcete-li veřejnou složku používat jako vývěsku, je třeba, aby tato složka umožňovala ukládat e-maily.

Sdílení položek aplikace Outlook v kalendáři, seznamu kontaktů nebo seznamu úkolů

 • Sdílením kalendáře lze sledovat informace o schůzkách, zvláštních událostech, svátcích, dovolených a termínech jednotlivých projektů, na kterých se skupina podílí.

 • Sdílením seznamu kontaktů lze zpřístupnit členům skupiny potřebné informace o jménech, funkcích a telefonních číslech.

 • Sdílením seznamu úkolů lze sledovat postup jednotlivých členů skupiny při zpracování projektu.

Sdílení souborů

 • Ve veřejné složce je možné otevřít soubor, tento soubor číst nebo aktualizovat nebo rychle procházet řady souborů.

 • Pomocí Průzkumníka Windows lze zkopírovat existující soubor z jiné aplikace do veřejné složky, aniž by bylo nutné tuto aplikaci spouštět.

 • Ve veřejné složce můžete soubor vystavit bez nutnosti ukončit aplikaci, ve které byl soubor vytvořen. Můžete například publikovat čtvrtletní zprávu, kterou jste aktualizovali v sešitu aplikace Microsoft Office Excel, a zpřístupnit tak skupině nejnovější informace.

Pokud chcete sdílet soubory, které jsou často čteny nebo aktualizovány jinými osobami, je nutné mít v počítači nainstalovánu aplikaci, ve které byl soubor uložen. Jestliže kopírujete soubor pomocí programu Průzkumník Windows nebo vystavujete do veřejné složky soubor z jiné otevřené aplikace sady Microsoft Office, zůstane původní soubor uložen na stejném místě. Změny provedené ve zkopírovaném nebo vystaveném souboru ve veřejné složce původní soubor neovlivní.

Určení přístupu ke složce pomocí oprávnění

 • Oprávnění k veřejným složkám v organizaci obvykle určuje správce nebo osoba, která vlastní složku pro určitý projekt nebo předmět.

 • U složek, pro které máte oprávnění k přístupu, obvykle můžete položky číst a přidávat, ale nemůžete odstraňovat jiné položky než ty, které jste přidali.

 • Jestliže máte požadované oprávnění, můžete vytvářet vlastní veřejné složky a přidělovat ostatním uživatelům oprávnění pro přístup.

 • Pokud jste vlastníkem veřejné složky, můžete u ní použít svá vlastní zobrazení, formuláře, pole a pravidla. Bude pravděpodobně vhodné zadat určité zobrazení, které se zobrazí ostatním uživatelům při prvním otevření složky.

 • V případě, že nemáte oprávnění k provádění změn ve veřejné složce, můžete uložit osobní zobrazení veřejné složky, které bude odpovídat vašim potřebám. Po uložení budete mít toto zobrazení vždy k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×