Sdílení informací pomocí blogů nebo wikiwebů

Blogy a wikiweby představují způsoby, jak rychle sdílet informace na webu, aniž by byly požadovány pokročilé nástroje nebo odborné znalosti. Jejich aktualizace je pro uživatele často snadnější než u formálního dokumentu nebo klasického webu.

Tento článek obsahuje stručný přehled blogů a wikiwebů. Odkazy na další informace o tom, jak používat blogy a wikiweby, naleznete v oddílu Viz také.

V tomto článku

Rozdíly mezi blogy a wikiweby

Použití blogů

Použití wikiwebů

Rozdíly mezi blogy a wikiweby

I když mohou blogy a wikiweby přispět ke spolupráci týmu bez pokročilých nástrojů nebo specializovaných znalostí, existují rozdíly ve způsobu jejich použití:

Blogy:    Blog má obvykle jednoho autora nebo několik autorů, kteří vytvářejí příspěvky do blogu a odpovídají na komentáře čtenářů. Autor, označovaný také jako bloger, nabízí jedinečný pohled nebo styl psaní.

U některých blogů je role autora důležitá. Vedoucí mohou pomocí příspěvku na blog například vysvětlit důvod některých změn zásad, členové týmu mohou popsat své zkušenosti týkající se zvláštního projektu nebo technici mohou vlastními slovy popsat nejlepší postupy či způsob fungování.

Příspěvky a komentáře jsou v blogu zaznamenány v obráceném chronologickém pořadí. Uživatelé mohou procházet příspěvky podobně jako při čtení deníku.

Wikiweby:    Týmy obvykle vytvářejí wikiweby v kolektivním procesu. Po vytvoření stránky některým uživatelem může jiný člen týmu přidat další obsah, upravit obsah nebo přidat pomocné odkazy. Komunita autorů přispívá k zajištění přesného a relevantního obsahu.

Vývoj wikiwebů pokračuje tak, jak uživatelé přidávají a revidují informace. I když je shromažďována historie verzí a tato historie je uspořádána chronologicky, nejsou verze zobrazeny v deníkovém stylu ve výchozím zobrazení wikiwebu.

Tým může wikiweb použít k vytvoření kolektivního textu shromažďujícího znalosti nebo k usnadnění plánování, například pro týmový projekt, publikaci nebo konferenci.

Začátek stránky

Použití blogů

Blogy obsahují příspěvky uživatele nebo skupiny, které se podobají položkám deníku. Příspěvky jsou datovány a uvedeny v obráceném chronologickém pořadí. Uživatelé mohou k příspěvkům připojit komentáře a poskytnout odkazy na související weby, fotografie a blogy.

Blogy mohou organizaci umožnit rychlé sdílení informací mezi zaměstnanci, partnery nebo zákazníky. Uživatelé mohou přidat objasnění složitého tématu, poskytnout inspiraci a rady nebo vysvětlit nové pokyny či postup.

Členové marketingového týmu mohou blog použít například k prezentaci strategických nápadů a shromáždění zpětné vazby. Personální oddělení může pomocí blogu uznat dosažené úspěchy zaměstnance. Pokud uživatelé vyzvou čtenáře k vystavení komentářů, mohou zjistit, jaké jsou názory čtenářů na dané téma.

Blogy je možné na webu vytvořit pomocí jednoduchých formátovacích nástrojů, které jsou k dispozici ve webových prohlížečích podporujících ovládací prvky ActiveX, jako je aplikace Windows Internet Explorer. Můžete použít také běžné nástroje pro vytváření, například aplikaci Microsoft Word. Čtenáři blogu se mohou přihlásit k odběru informačních kanálů RSS a zajistit si tak aktualizované informace o nových příspěvcích nebo komentářích.

Začátek stránky

Použití wikiwebů

Wikiweb je web, který uživatelům umožňuje shromažďování týmových znalostí, plánování událostí a spolupráci na projektech. Uživatelé mohou snadno přidat nový obsah nebo upravit stávající obsah.

Uživatelé potřebují pouze webový prohlížeč a oprávnění k wikiwebu. Nepotřebují zvláštní nástroje ani znalosti v oblasti vytváření webů. Uživatelé mohou rychle přidat obsah na stávající stránky a snadno vytvořit odkazy na nové stránky.

Odkazy je možné na wikiwebu vytvořit ještě před vlastním vytvořením stránek, na které odkazují. Člen týmu se například domnívá, že určité téma potřebuje související informace, nemá však čas, aby ihned vytvořil novou stránku. Člen týmu může vytvořit zástupný odkaz, který je možné později změnit na skutečnou stránku kliknutím na tento odkaz a přidáním obsahu k vytvoření nové stránky.

U stránek wikiwebu jsou povoleny verze. Historie verzí jednotlivých stránek zachycuje, jak se obsah vyvíjí. Je možné zobrazit, kdo obsah změnil a kdy byla změna provedena, a v případě chyby je také možné vrátit se k předchozí verzi.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×