Sdílení formulářů na webu služby SharePoint

Mnoho týmů využívá k získání informací a sdílení souborů službu Microsoft Windows SharePoint Services. Pokud pracujete tímto způsobem i ve vaší organizaci, můžete publikovat formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 do knihoven formulářů navržených pro sdílení skupin souvisejících formulářů. Prodejní tým například může v knihovně formulářů vyplnit, uložit nebo zobrazit formuláře sestav prodeje.

Knihovny formulářů fungují jako souborový server, kde mohou uživatelé vyplňovat a ukládat formuláře založené na stejné Šablona formuláře. S každou knihovnou formulářů je spojena jedna šablona formuláře, takže jednotlivé formuláře vytvořené v dané knihovně budou mít stejnou strukturu a vzhled.

Ačkoli je možné formuláře publikovat do libovolného umístění v síti, nabízí publikování do knihoven formulářů další výhody pro uživatele, včetně možnosti sloučení více formulářů a exportu dat knihovny formulářů do tabulky.

Předpoklady práce s knihovnami formulářů

Chcete-li formulář publikovat do knihovny formulářů, je nutné získat přístup na web služby Windows SharePoint Services. Zároveň je nutné mít oprávnění k vytvoření knihovny formulářů na daném serveru.

Pokud uživatelé chtějí vyplnit formulář v knihovně formulářů, je nutné získat síťové či internetové připojení k webu služby Windows SharePoint Services a zároveň oprávnění k přidání vyplněných formulářů do knihovny formulářů.

Navržení formulářů pro knihovny formulářů

V návrhovém režimu aplikace InfoPath můžete provést následující kroky:

  • Zadání sloupců knihovny formulářů:     V Režim návrhu můžete zadat části formuláře, které chcete zvýraznit, do Office InfoPath 2003Sloupce knihovny formulářů. Sloupce knihovny formulářů jsou užitečné, jestliže chcete prohlížet důležité informace z formuláře, aniž by bylo nutné otevřít každý formulář zvlášť. Pokud například v knihovně formulářů ukládáte formuláře vyúčtování výdajů, můžete automaticky vytvořit sloupce knihovny formulářů, které budou obsahovat jméno každého zaměstnance a celkové nárokované výdaje.

  • Svázání ovládacích prvků se seznamy a knihovnami služby SharePoint:     Můžete navzájem spojit ovládací prvky formuláře a knihovnu nebo seznam služby Windows SharePoint Services. Je například možné nastavit, že položky v rozevíracím seznamu pochází přímo ze seznamu služby Windows SharePoint Services. Při každém otevření formuláře uživatelem se bude obsah seznamu aktualizovat, aby odpovídal posledním změnám v seznamu služby Windows SharePoint Services.

  • Publikování formuláře do knihovny formulářů:     Zadáním příkazu Publikovat v nabídce Soubor otevřete průvodce, který vám usnadní proces publikování formuláře do knihovny formulářů. Tento průvodce může navíc urychlit publikování nové verze existujícího formuláře.

  • Získání přístupu ke knihovnám formulářů:    Příkaz Otevřít z webu na serveru SharePoint v nabídce Soubor zajišťuje okamžitý přístup k existujícím knihovnám formulářů. Tato možnost umožňuje rychle najít a změnit šablony formulářů v aplikaci InfoPath.

Práce s formuláři v knihovně formulářů

Na samotném webu služby Windows SharePoint Services můžete provádět následující kroky:

  • Vyplnění formulářů:     V knihovně formulářů můžete ve výchozím nastavení klepnout na tlačítko Vyplnit tento formulář a vyplnit formulář v aplikaci InfoPath. Po klepnutí na tlačítko Uložit v aplikaci InfoPath se formulář automaticky uloží jako položka knihovny formulářů.

  • Sloučení formulářů:     Pokud je povoleno slučování, bude knihovna formulářů obsahovat odkaz Sloučit formuláře umožňující výběr požadovaných formulářů ke sloučení. Tato funkce je zvláště užitečná v případě, že potřebujete shrnout informace. Jestliže například vedete tým, který vyplňuje sestavy telefonických hovorů za účelem prodeje, budete pravděpodobně chtít sloučit jména a telefonní čísla potenciálních prodejních tipů do jediného formuláře, abyste měli všechna potřebná data k dispozici na jednom místě.

  • Export dat:     V závislosti na šabloně formuláře a způsobu nastavení knihovny formulářů mohou sloupce této knihovny zobrazovat data uložená ve formuláři i vlastnosti formuláře. Data obsažená ve sloupcích knihovny formulářů je možné exportovat do tabulkového procesoru kompatibilního se službou Windows SharePoint Services, jako je například aplikace Microsoft Office Excel 2003.

Poznámka : Informace v tomto tématu pravděpodobně nebudou platné, pokud pracujete s formulářem navrženým pomocí aplikace Microsoft Office InfoPath 2003 bez nainstalované aktualizace Service Pack.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×