Sdílení existujícího poznámkového bloku (systém Windows XP)

Sdílené poznámkové bloky umožňují několika uživatelům zaznamenávat poznámky do jednoho společného poznámkového bloku a v tomto poznámkovém bloku je číst. Průvodce novým poznámkovým blokem v aplikaci Microsoft Office OneNote 2007 vás provede vytvořením nového sdíleného poznámkového bloku. Pokud však chcete sdílet existující poznámkový blok ve svém počítači, musíte počítač nejprve připojit k síti a nakonfigurovat nastavení zabezpečení v systému Windows XP. Tento článek vás provede potřebnými kroky.

Co chcete provést?

Sdílení existujícího poznámkového bloku v počítači

Ukončení sdílení poznámkového bloku v počítači

Sdílení existujícího poznámkového bloku v počítači

Abyste mohli sdílet poznámkový blok umístěný na pevném disku vašeho počítače, musí být počítač připojen k síti, například místní síti (LAN) v domácnosti, na pracovišti nebo ve škole.

Poznámka : Sdílený poznámkový blok bude dostupný ostatním uživatelům pouze v době, kdy je počítač zapnut. Proto doporučujeme, abyste neinstalovali sdílený poznámkový blok v počítači, který se často vypíná.

Krok 1: Vyhledání souboru poznámkového bloku

 1. V aplikaci OneNote otevřete poznámkový blok, který chcete sdílet.

 2. Na navigačním panelu klepněte pravým tlačítkem myši na název poznámkového bloku a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti poznámkového bloku si všimněte položky Cesta. Jedná se o umístění souboru poznámkového bloku na pevném disku počítače. Toto umístění si zapamatujte nebo si zapište úplnou cestu.

 4. Zavřete dialogové okno Vlastnosti poznámkového bloku klepnutím na tlačítko Storno.

 5. Ukončete aplikaci OneNote klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.

 6. V systému Windows XP otevřete složku Dokumenty (v nabídce Start klepněte na položku Tento počítač a potom na položku Dokumenty).

 7. Ve složce Dokumenty otevřete složku Poznámkové bloky aplikace OneNote, klepněte pravým tlačítkem myši na složku poznámkového bloku, který chcete sdílet, a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Vlastnosti.

Krok 2: Nastavení síťových oprávnění pro poznámkový blok, který chcete sdílet

Další kroky pro přidání jiných počítačů nebo určitých uživatelů do seznamu oprávnění závisí na tom, zda jste připojeni k jednoduché domácí nebo kancelářské síti, nebo k složitější podnikové síti s řadičem domény.

Poznámka :  Pokud navrhované konfigurační kroky v některém z následujících dvou oddílů neodpovídají tomu, co vidíte na počítači, jste pravděpodobně v jiném typu sítě nebo v síti s omezenými oprávněními. V obou případech požádejte o pomoc správce sítě nebo systému.

Zvolte jednu z následujících možností:

Sdílení poznámkového bloku v jednoduché domácí nebo kancelářské síti

Sdílení poznámkového bloku v síti, která má řadič domény

Sdílení poznámkového bloku v jednoduché domácí nebo kancelářské síti

Používáte-li aplikaci OneNote v systému Windows XP a chcete sdílet svůj poznámkový blok s ostatními počítači připojenými k jednoduché domácí nebo kancelářské síti, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Vlastnosti složky ve skupinovém rámečku Sdílení a zabezpečení sítě zaškrtněte políčko Sdílet tuto složku v síti.

  Dialogové okno Vlastností složky v domácí síti se systémem Windows XP

  Poznámka : Pokud jste složku dosud nikdy nesdíleli v síti, je možné, že se zaškrtávací políčko Sdílet tuto složku v síti nezobrazí, dokud nepotvrdíte bezpečnostní upozornění a nevyberte možnost Povolit pouze sdílení souborů v síti.

 2. V poli Název sdílené položky ověřte název poznámkovém bloku. Není nutné měnit výchozí název.

 3. Políčko Povolit uživatelům v síti měnit mé soubory zaškrtněte jen v případě, že chcete, aby jiní uživatelé mohli přidávat, upravovat nebo odebírat informace ve sdíleném poznámkovém bloku.

 4. Klepnutím na tlačítko Použít uložte nové nastavení zabezpečení pro vybraný poznámkový blok a klepněte na tlačítko OK.

Tip : Chcete-li se ujistit, že poznámkový blok je úspěšně sdílen, můžete otestovat připojení z jiného počítače v síti. Pokud si ověříte, že poznámkový blok je sdílen, oznamte to dalším uživatelům a odešlete jim v e-mailové zprávě úplnou cestu k poznámkovému bloku.


Sdílení poznámkového bloku v síti obsahující řadiče domény

Používáte-li aplikaci OneNote v systému Windows XP a chcete sdílet svůj poznámkový blok s určitými uživateli, kteří jsou připojeni k rozlehlé síti, například podnikové nebo školní síti řízené doménou, postupujte podle následujících kroků.

 1. V dialogovém okně Vlastnosti složky klepněte na kartě Sdílení na položku Sdílet tuto složku.

  Dialogové okno Vlastnosti složky v podnikové síti se systémem Windows XP

 2. Klepněte na položku Oprávnění.

 3. V dialogovém okně Oprávnění klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Vybrat uživatele, počítače nebo skupiny zadejte osoby, pro které chcete umožnit přístup k vašemu sdílenému poznámkovému bloku. Můžete zadat úplná jména, uživatelská jména nebo e-mailové adresy. Uživatelé, které přidáte do seznamu oprávnění, musí být ve stejné síti jako váš počítač.

 5. Klepnutím na tlačítko Kontrola jmen ověřte svá zadání v síti a klepněte na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Oprávnění vyberte klepnutím v seznamu uživatelské jméno a zadejte oprávnění pro tohoto uživatele. Zaškrtněte například políčko Úplné řízení ve sloupci Povolit, pokud chcete, aby tento uživatel mohl otevřít a upravit stránky sdíleného poznámkového bloku.

 7. Klepnutím na tlačítko Použít uložte oprávnění pro vybraného uživatele a přejděte k dalšímu uživateli v seznamu.

 8. Opakujte kroky 6 a 7 pro každého uživatele v seznamu.

 9. Až dokončíte nastavení oprávnění pro všechny uživatele, klepněte na tlačítko OK.

 10. Jestliže se v dialogovém okně Vlastnosti zobrazuje karta Zabezpečení, je počítač připojen k síti s řadičem domény. Chcete-li úspěšně sdílet složku poznámkového bloku v těchto sítích, je nutné opakovat kroky 3-8 a na kartě Zabezpečení nastavit stejná oprávnění, která jste předtím nastavili na kartě Sdílení. Pokud se karta Zabezpečení v dialogovém okně Vlastnosti nezobrazuje, zavřete dialogové okno Vlastnosti klepnutím na tlačítko OK.

Tip : Chcete-li se ujistit, že poznámkový blok je úspěšně sdílen, můžete otestovat připojení z počítače některého uživatele na vašem seznamu oprávnění. Pokud si ověříte, že poznámkový blok je sdílen, oznamte to všem uživatelům, které jste přidali na svůj seznam oprávnění, a odešlete jim v e-mailové zprávě úplnou cestu k poznámkovému bloku.

Začátek stránky

Ukončení sdílení poznámkového bloku v počítači

 1. V operačním systému Windows XP otevřete složku Dokumenty (v nabídce Start klepněte na položku Tento počítač a pak na položku Dokumenty).

 2. Ve složce Dokumenty otevřete složku Poznámkové bloky aplikace OneNote a vyhledejte název sdíleného poznámkového bloku, který chcete znovu převést na soukromý.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku s názvem sdíleného poznámkového bloku a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

Další kroky pro odebrání jiných počítačů nebo konkrétních uživatelů ze seznamu oprávnění závisí na tom, zda jste připojeni k jednoduché domácí nebo kancelářské síti, nebo k složitější síti, která je řízena doménou.

Poznámka :  Pokud navrhované konfigurační kroky v některém z následujících dvou oddílů neodpovídají tomu, co vidíte na počítači, jste pravděpodobně v jiném typu sítě nebo v síti s omezenými oprávněními. V obou případech požádejte o pomoc správce sítě nebo systému.

Zvolte jednu z následujících možností:

Ukončení sdílení poznámkového bloku v jednoduché domácí nebo kancelářské síti

Ukončení sdílení poznámkového bloku v síti, která má řadič domény

Ukončení sdílení poznámkového bloku v jednoduché domácí nebo kancelářské síti

Pokud používáte aplikaci OneNote v systému Windows XP a chcete ukončit sdílení poznámkového bloku s ostatními počítači v jednoduché domácí nebo kancelářské síti, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Vlastnosti složky ve skupinovém rámečku Sdílení a zabezpečení sítě zrušte zaškrtnutí políčka Sdílet tuto složku v síti.

 2. Klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Tip : Chcete-li se ujistit, že váš poznámkový blok již není v síti viditelný, vyzkoušejte připojení z jiného počítače.


Ukončení sdílení poznámkového bloku v síti obsahující řadiče domény

Pokud používáte aplikaci OneNote v systému Windows XP a chcete ukončit sdílení poznámkového bloku s určitými osobami v rozsáhlé podnikové nebo školní síti, postupujte podle následujících kroků.

 1. V dialogovém okně Vlastnosti složky klepněte na kartě Sdílení na položku Oprávnění.

 2. V dialogovém okně Oprávnění vyberte jméno uživatele nebo skupiny, které chcete odebrat, a klepněte na tlačítko Odebrat.

 3. Klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti složky vyberte na kartě Zabezpečení jméno uživatele nebo skupiny, které chcete odebrat, klepněte na tlačítko Odebrat, klepněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Tip : Pokud jste ze seznamu oprávnění odebrali všechny uživatele a chcete se ujistit, že váš poznámkový blok již není viditelný, zkuste se připojit z jiného počítače ve stejné síti.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×