Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s dalšími uživateli

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 umožňuje sdílet se spolupracovníky obchodní data, která jsou důležitá pro všechny. Informace o Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt jsou v Databáze aplikace Business Contact Manager uchovány jako Záznam. Autor této databáze je zároveň Vlastník databáze a může jiným uživatelům ve stejné síti udělit nebo odepřít přístup.

Poznámka : Pro zvýšení úrovně zabezpečení jsou všechna data přenášená mezi Sdílená databáze a Místní databáze zašifrována.

Tip : Vlastník může databázi sdílet pouze se spolupracovníky, jejichž počítače se nacházejí ve stejné síti nebo ve stejné pracovní skupině či doméně. Počítače v síti se mohou navzájem „vidět“, což znamená, že spolupracovníci mají přístup ke složkám, souborům a tiskárnám v jiných počítačích, pokud jsou tyto složky, soubory nebo tiskárny sdíleny. Počítače jsou propojeny bezdrátově nebo kabelem. Další informace o sítích a sdílení souborů poskytuje Nápověda a podpora pro systém Windows.

Co chcete udělat?

Udělení nebo odepření přístupu k databázi jiným uživatelům

Získání přístupu ke sdílené databázi

Udělení nebo odepření přístupu k databázi jiným uživatelům

Pokud jste vlastníkem databáze, můžete přístup k databázi udělit vybraným uživatelům, kteří již mají přístup k vašemu počítači, nebo jsou součástí vaší Doména. Ke změně uživatelů, kteří mají přístup k databázi aplikace Business Contact Manager, můžete použít také průvodce sdílením databáze.

Poznámka : Počítače uživatelů mohou být členy stejné pracovní skupiny nebo sítě. Ke sdílení databáze není vyžadována doména.

Uživatelé, kteří mají přístup k databázi, mohou aktualizovat Záznam, vytvářet nové záznamy a přesunovat záznamy do složky Složka Odstraněná pošta. Nemohou záznamy trvale odstranit.

Jako vlastník databáze můžete provádět tyto akce:

 • určovat, zda budete či nebudete sdílet databázi s ostatními,

 • udělovat nebo zakazovat přístup k databázi jednotlivým uživatelům,

 • změnit uživatele, kteří mají přístup k databázi,

 • odstranit databázi,

 • zálohovat databázi,

 • obnovit dříve zálohovanou databázi,

 • trvale odstranit záznam vyprázdněním složky Odstraněné položky,

  Poznámka : Záznam, který se dosud nachází ve složce Odstraněná pošta, může obnovit kterýkoli uživatel.

 • kontrolovat chyby a opravit databázi.

  • Change the Společnost that your Business Contact Manager database is linked to through your Účetní systém.

Jestliže jste Správce počítače nebo domény, můžete provádět tyto akce:

 • přidat nové uživatele počítače nebo domény,

 • získat přístup k libovolné sdílené databázi v tomto počítači nebo doméně, včetně databází vytvořených jinými uživateli.

Tip : Pokud chcete přemístit databázi, nejprve zálohujte data aplikace Business Contact Manager a poté data obnovte v cílovém počítači.

Začátek stránky

Udělení nebo odepření přístupu k databázi aplikace Business Contact Manager

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Sdílet databázi.

 2. Dokončete průvodce Sdílení databáze.

  Poznámky : 

  • Chcete-li udělit nebo odepřít přístup jen určitým uživatelům, vyberte položku Chci sdílet data a pak na stránce Vybrat uživatele postupujte takto:

   • Zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů, se kterými chcete sdílet databázi aplikace Business Contact Manager.

   • Zrušte zaškrtnutí políčka u uživatelů, kteří nemají mít k databázi přístup.

   • Chcete-li přístup udělit uživateli, který se ke sdílené databázi bude připojovat z jiného počítače, v průvodci Sdílení databáze klepněte na položku Chci sdílet data a pak zaškrtněte políčko S uživateli, kteří pracují na jiných počítačích v mé síti. Nového uživatele, jehož jméno zde není uvedeno, přidáte tak, že na stránce Vybrat uživatele klepnete na položku Přidat nového uživatele. Je nutné zadat dočasné heslo pro každého uživatele. Heslo nesmí být prázdné.

   • Pro připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager musí být v každém počítači nainstalována aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

Změna (přidání či odebrání) uživatelů, kteří mají přístup k databázi aplikace Business Contact Manager

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Sdílet databázi.

 2. Klepněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Vybrat uživatele proveďte následující akce:

  • Zaškrtněte políčka vedle jmen uživatelů, se kterými chcete sdílet databázi aplikace Business Contact Manager.

   Poznámka : Chcete-li přidat uživatele, který není na této stránce uveden, klepněte na tlačítko Přidat nového uživatele a postupujte podle pokynů na obrazovce. Je nutné zadat dočasné heslo pro každého uživatele. Heslo nesmí být prázdné.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka vedle jmen uživatelů, kteří nemají mít k databázi aplikace Business Contact Manager přístup.

 4. Klepněte na tlačítko Další a dokončete průvodce.

Začátek stránky

Ukončení sdílení databáze

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Sdílet databázi.

 2. Na stránce Sdílení databáze klepněte na možnost Nechci sdílet data.

  Poznámka : Pokud je aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrována s účetním systémem Office Accounting, před ukončením sdílení databáze je nutné zrušit tuto integraci. Další informace o zrušení integrace naleznete v nápovědě účetního systému Office Accounting.

Získání přístupu ke sdílené databázi

Pokud vám vlastník databáze udělil přístup, můžete se připojit k databázi aplikace Business Contact Manager. Sdílená databáze může být ve stejném počítači (místním) nebo v jiném počítači (vzdáleném).

Poznámka : Pro připojení ke sdílené databázi aplikace Business Contact Manager musí být v každém počítači nainstalována aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007.

Jestliže vám byl udělen přístup, můžete prohlížet Položka historie komunikace, aktualizovat záznamy, vytvářet nové záznamy, získat přístup k účetním údajům a přesunovat záznamy do složky Odstraněné položky a z této složky.

Poznámka : Stejný záznam může současně upravovat více uživatelů, protože není uzamčen. Pokud záznam současně upravuje více než jeden uživatel, budou starší změny přepsány novějšími změnami.

Kromě udělení přístupu ke sdílené databázi, která se nachází ve stejném počítači, musí být aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nakonfigurována v profilu aplikace Outlook. Nachází-li se sdílená databáze v jiném počítači, musí být v tomto počítači rovněž nainstalována aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a poté nakonfigurován profil aplikace Outlook. To znamená, že při spuštění aplikace Outlook je v obou případech nutné dokončit Průvodce spuštěním aplikace Business Contact Manager. Následující postupy popisují dokončení Průvodce spuštěním nebo přepnutí na použití sdílené databáze.

Další informace o profilech naleznete v tématu Přehled e-mailových profilů aplikace Outlook.

Chcete-li získat přístup ke sdílené databázi, proveďte jednu z následujících akcí:

Jak postupovat při prvním použití aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

 1. V Průvodci spuštěním klepněte na přepínač Vybrat existující databázi.

 2. Do pole Název počítače zadejte název počítače, ve kterém se nachází sdílená databáze, a klepněte na tlačítko Připojit.

  Poznámka : Neznáte-li název počítače nebo název databáze, požádejte o tyto informace osobu, která databázi vytvořila.

 3. V seznamu Název databáze vyberte databázi.

 4. Klepněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů Průvodce spuštěním.

  Poznámka :  Vlastník databáze vám musí poskytnout dočasné heslo. Budete vyzváni k jeho změně. Heslo nesmí být prázdné.

Jak postupovat, je-li aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook již nainstalována

 1. V nabídce Business Contact Manager přejděte na položku Databázové nástroje a klepněte na příkaz Vytvořit nebo vybrat databázi.

 2. Klepněte na možnost Vybrat existující databázi.

 3. Do pole Název počítače zadejte název počítače, ve kterém se nachází sdílená databáze, a klepněte na tlačítko Připojit.

  Poznámka : Neznáte-li název počítače nebo název databáze, požádejte o tyto informace osobu, která databázi vytvořila.

 4. V seznamu Název databáze vyberte databázi.

 5. Klepněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů Průvodce spuštěním.

  Poznámka : Vlastník databáze vám musí poskytnout dočasné heslo. Budete vyzváni k jeho změně. Heslo nesmí být prázdné.

Poznámka : Další informace o příslušné stránce získáte klepnutím na tlačítko Nápověda.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×