Sdílení a správa připojení k externím datům

Pomocí serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 máte možnost připojit zaměstnance organizace k databázím, které jsou z hlediska webů služby SharePoint externí. Správci mohou vytvořit centrální fond připojení, ke kterému budou přistupovat všichni uživatelé s příslušnými oprávněními. Toto řešení dovoluje uživatelům pracovat s daty přímo na webu služby SharePoint a zároveň správcům usnadňuje správu připojení.

Připojení k externím obchodním datům pomocí knihoven datových připojení

Knihovny datových připojení jsou centralizované knihovny dokumentů služby SharePoint, ve kterých jsou uloženy soubory datových připojení systému Office (ODC). Každý z těchto souborů obsahuje informace o tom, kde je externí zdroj dat uložen, jakým způsobem k němu lze přistupovat, jak se k němu přihlašovat a jak se dotazovat na data. Centrální uložení souborů ODC v knihovně datových připojení umožňuje sdílení, správu a prohledávání datových připojení přímo z webu služby SharePoint.

Knihovna datových připojení

Microsoft Office SharePoint Server 2007 podporuje datové připojení z následujících externích zdrojů:

  • Sešit aplikace Microsoft Office Excel 2007

  • Databáze aplikace Microsoft Office Access

  • Další zdroje dat OLEDB nebo ODBC

  • Databáze serveru Microsoft SQL Server

Sdílení jediné správné verze dat

Nejdříve se připojíte k externímu zdroji dat tak, že se pomocí knihovny datových připojení připojíte k databázi. Potom tento jednotlivý zdroj dat analyzujete pomocí služeb Excel Services (sdílená služba serveru Office SharePoint Server 2007) a Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Tyto kombinované technologie dovolí všem uživatelům pracovat s konzistentní sadou hodnot a výsledků výpočtů z hlavního sešitu, který používá bezpečné a aktuální údaje o datovém připojení (ODC).

Proces vytvoření snímku sešitu

1. Hlavní sešit obsahuje kumulativní finanční data, která jsou pravidelně aktualizována.

2. Sešit je publikován na konci každého fiskálního čtvrtletí.

3. Jediná správná verze zjednodušuje rozhodování a porovnávání fiskálních čtvrtletí.

Centralizovaná správa externích zdrojů dat

Správu externích zdrojů dat zjednodušuje služba Excel Services. Služba Excel Services společně s knihovnou datových připojení poskytují účinný způsob pro správu připojení tabulek aplikace Excel k externím zdrojům dat. Tabulka získá z knihovny datových připojení aktuální definici připojení ODC a pomocí této definice se připojí ke zdroji dat. Nejen že takto uživatel rychleji získá aktuální data, ale rovněž v knihovně datových připojení je možné centrálně určit, která data a v jakém formátu budou přístupná.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Oddělení IT společnosti Adventure Works nakonfigurovalo sadu běžně používaných databází (souborů ODC), která je přístupná uživatelům. Toto dovoluje, aby zaměstnanci pomocí knihovny datových připojení snadno získali data z externích zdrojů dat a zapracovali je do svých vlastních analytických tabulek.

Knihovny datových připojení usnadňují uspořádání a údržbu datových připojení. Umožňují, aby si tabulky připojily externí zdroje dat a zachovaly si tato připojení i v případě, kdy jsou zdroje přejmenovány nebo přemístěny na jiné servery. Jestliže se připojení změní, stačí jej aktualizovat v knihovně. Není potřeba měnit původní připojení v jednotlivých tabulkách. Nakonfigurujete-li službu Excel Services tak, aby používala pouze připojení z knihovny datových připojení, a nikoliv přímá připojení k externím zdrojům, máte jistotu, že tabulky připojují pouze schválené databáze. Je-li například ve společnosti Adventure Works potřeba přemístit externí zdroj dat na jiný server, oddělení IT pouze aktualizuje jeden soubor v knihovně datových připojení. Připojení v tabulkách se s minimálním rušivým vlivem aktualizují automaticky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×