Sdílení a opětovné použití obsahu snímku aplikace PowerPoint 2007

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Důležité : 

 • Chcete-li ukládat, sdílet a opětovně používat snímky v knihovně snímků, musí být v počítači nainstalována aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007 a počítač musí být připojen k serveru s aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007. Pokud nevíte, zda je počítač připojen k serveru s aplikací Office SharePoint Server 2007, obraťte se na správce serveru.

 • Pokud chcete přidat jeden nebo více snímků z jiné prezentace souboru uloženého ve vašem počítači nebo sdílené síťové složky, najdete v článku Přidání snímků z jiného souboru prezentace.

V tomto článku:

Základní informace o uložení a opětovném použití obsahu snímků

Publikování snímků do knihovny snímků

Přidání snímků z knihovny snímků do prezentace

Zjištění změn u snímků přidaných z knihovny snímků

Základní informace o uložení a opětovném použití obsahu snímků

Poznámka : Informace o vytvoření knihovny snímků naleznete v tématu Vytvoření knihovny snímků.

Při používání aplikace Office PowerPoint 2007 můžete obsah snímků sdílet a opětovně používat tak, že soubory jednotlivých snímků uložíte do centrální knihovny snímků na serveru s aplikací Office SharePoint Server 2007. Snímky lze publikovat do knihovny snímků a do prezentace lze vkládat snímky z knihovny snímků.

Pomocí aktualizací knihovny snímků můžete snímek, který jste vložili do prezentace v počítači, spojit s původním snímkem, který je uložen v knihovně snímků na serveru. Při každém otevření prezentace v počítači vás aplikace PowerPoint upozorní na případnou aktualizaci snímku a poskytne možnost aktualizaci ignorovat, připojit nový snímek k zastaralému snímku nebo nahradit zastaralý snímek aktualizovaným snímkem.

Pokud změníte existující snímek v knihovně snímků, aplikace Office SharePoint Server 2007 soubor označí časovým razítkem a automaticky vám soubor rezervuje, přičemž po provedení změn soubor znovu označí časovým razítkem a vrátí ho se změnami. Aplikace Office SharePoint Server 2007 podporuje správu verzí, pomocí které můžete sledovat historii všech změn provedených ve snímku. Chcete-li využít výhod správy verzí knihovny snímků, přečtěte si nápovědu k aplikaci Office SharePoint Server 2007.

Nejnovější verzi snímku v knihovně snímků můžete jednoduše vyhledat filtrováním a seřazením seznamu knihovny snímků. Informace o vyhledání nejnovější verze snímku naleznete v nápovědě k aplikaci Office SharePoint Server 2007.

Aplikace Office PowerPoint 2007 si automaticky pamatuje umístění více knihoven snímků, takže je můžete snadno najít.

Při používání knihovny snímků s aplikací Office SharePoint Server 2007 můžete provádět následující akce:

 • uložit snímky do sdíleného umístění, takže k nim budou mít přístup ostatní uživatelé,

 • sledovat a kontrolovat změny snímků,

 • vyhledat nejnovější verzi snímku.

Začátek stránky

Publikování snímků do knihovny snímků

Poznámka : Před publikováním snímků do knihovny snímků je nejprve nutné vytvořit seznam knihovny snímků na serveru s aplikací Office SharePoint Server 2007. Informace o vytvoření knihovny snímků naleznete v nápovědě k aplikaci Office SharePoint Server 2007.

 1. Otevřete prezentaci obsahující snímky, které chcete publikovat do knihovny snímků.

 2. Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na položku Publikovat a pak klepněte na příkaz Publikovat snímky.

  Dialogové okno Publikovat snímky

 3. V dialogovém okně Publikovat snímky zaškrtněte políčka vedle snímků, které chcete publikovat do knihovny snímků.

  Chcete-li vybrat všechny snímky, klepněte na tlačítko Vybrat vše.

 4. Ve sloupci Název souboru proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přejmenovat jeden nebo více souborů snímků, klepněte na existující název souboru a zadejte nový název.

  • Pokud chcete zachovat výchozí názvy souborů snímků, pokračujte krokem 5.

   Poznámka : Aplikace PowerPoint automaticky pojmenuje jednotlivé soubory snímků tak, že výchozí název souboru bude tvořen názvem prezentace a jedinečným identifikátorem snímku. Pokud snímky přesunete, nebudou již identifikační čísla snímků uvedena v původním pořadí.

 5. Klepněte do sloupce Popis a zadejte popis souboru snímku.

 6. V seznamu Publikovat zadejte nebo klepněte na umístění knihovny snímků, do které chcete snímky publikovat, a klepněte na tlačítko Publikovat.

Začátek stránky

Přidání snímků z knihovny snímků do prezentace

 1. Otevřete prezentaci, do které chcete přidat snímek.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Snímky na šipku pod tlačítkem Nový snímek a klepněte na příkaz Znovu použít snímky.

 3. V podokně Znovu použít snímky zadejte do pole Vložit snímek z umístění knihovny snímků a klepnutím na šipku Vzhled tlačítka vyhledejte knihovnu snímků. Knihovnu snímků můžete vyhledat také klepnutím na tlačítko Procházet.

 4. V seznamu Všechny snímky klepněte na snímek, který chcete přidat.

  Ponecháte-li ukazatel myši nad snímkem, zobrazí se větší miniatura snímku.

 5. Opakováním kroků 3 a 4 můžete do prezentace přidat další snímky z knihovny snímků.

Poznámka : Chcete-li být upozorněni v případě, že snímek přidaný do prezentace z knihovny snímků někdo změní, klepněte v dolní části podokna Znovu použít snímky na snímek a zaškrtněte políčko Upozornit v případě změny tohoto snímku.

Začátek stránky

Zjištění změn u snímků přidaných z knihovny snímků

 1. Otevřete prezentaci obsahující jeden nebo několik snímků, které původně pocházely z knihovny snímků na serveru.

  Otevře se dialogové okno Kontrola aktualizací snímku s oznámením, že prezentace obsahuje snímky spojené s knihovnou snímků. Toto dialogové okno poskytuje možnosti pro zjištění změn provedených v těchto snímcích.

  Dialogové okno Kontrola aktualizací snímku

 2. V dialogovém okně Kontrola aktualizací snímku klepněte na tlačítko Zkontrolovat.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud prezentace neobsahuje žádné snímky, které by bylo možné aktualizovat, zobrazí se zpráva V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné aktualizované snímky. Klepněte na tlačítko OK.

  • Jestliže se zobrazí dialogové okno Potvrzení aktualizace snímku s miniaturou snímku v prezentaci a v knihovně snímků, porovnejte je a proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li místní snímek nahradit změněným snímkem z knihovny snímků, klepněte na možnost Nahradit.

   • Pokud chcete přidat změněný snímek do prezentace a porovnat oba snímky podrobněji, klepněte na možnost Připojit.

    Poznámka : Možnost Připojit vloží aktualizovaný snímek za zastaralý snímek v prezentaci.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×