Sdílení souborů nebo složek v Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Office 365 soubory a složky, které máte uložené ve OneDrive pro firmy jsou soukromé, dokud se nerozhodnete je sdílet. V knihovně na týmovém webu, můžete podobně sdílet konkrétní soubory nebo složky s lidmi, kteří jinak nemají přístup k webu. Při sdílení souborů a složek se rozhodněte, jestli chcete, aby lidé upravovat nebo jenom zobrazit.

Poznámka : Možná by vás moct sdílet soubory s externími uživateli (lidmi mimo síť) tak, že je pozvete jako "Hosty" nebo vytvořením a účetní odkazy pro hosty. Podrobnosti najdete v tématu sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

Sdílení souborů pomocí získat odkaz

Sdílením odkazu na soubor, který ostatní můžete taky sdílet pomocí získat odkaz. Získat odkaz je dostupný jenom pro jednotlivé soubory, ale jeho nejjednodušší ke sdílení souborů s ostatními uživateli v organizaci nebo sdílet s uživateli externě (když externí sdílení je povolené pro weby).

 1. Přejděte na OneDrive pro firmy nebo do jiné knihovny webu obsahující soubor, který chcete sdílet.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete sdílet a klikněte na získat odkaz. Pokud nevidíte získat odkaz, klikněte na sdílet a potom klikněte na získat odkaz.

  Snímek obrazovky znázorňující sdílení dokumentu pomocí získání odkazu
 3. Zvolte typ odkazu, který chcete vytvořit.

  Snímek obrazovky znázorňující výběr odkazu

  Odkazy pro interní sdílení:

  • Úprava odkazu – účet Po přihlášení se lidé ve vaší organizaci můžete upravit zkopírujte a budou moct soubor stáhnout.

  • Zobrazení propojení – účet Po přihlášení se lidé ve vaší organizaci můžete zobrazit zkopírujte a budou moct soubor stáhnout.

  Odkazy pro hosty:

  • Úprava odkazu – není potřeba přihlašování Uživatelé mimo vaši organizaci můžete upravit, zkopírovat a budou moct soubor stáhnout.

  • Zobrazení propojení – není potřeba přihlašování Uživatelé mimo vaši organizaci můžete zobrazit, zkopírovat a budou moct soubor stáhnout.

  Poznámky : Pokud místo možností, které jsou uvedené tady, vidíte jenom omezené možnosti odkazu, odkazy pro sdílení můžou být zakázané, nebo nemáte oprávnění je používat. Pokud vás zajímá, jak povolit sdílení, podívejte se na Video: Sdílení webu bez žádosti o přístup.

  Pokud je zakázaný přístup pro hosty, uvidíte jenom ty možnosti, které účet vyžaduje.

 4. Pokud zvolíte nevyžaduje se přihlášení a chcete nastavit vypršení platnosti odkazu, klikněte na Nastavit ukončení platnosti a potom zvolte dobu, za jakou platnost odkazu vyprší, například 30 dní. Platnost odkazů typu vyžaduje se účet nevyprší a není pro ně možné nastavit vypršení platnosti.

  Snímek obrazovky znázorňující nastavení platnosti odkazu pro hosty

 5. Kliknutím na Kopírovat zkopírujte odkaz do schránky.

 6. Vložte odkaz do e-mailu a odešlete ho nebo ho publikujte na webu, aby ho měli k dispozici lidé, kterým ho chcete nasdílet.

Poznámky : 

 • Odkazy vytvořené pomocí možnosti Získat odkaz nejsou zjistitelné pomocí hledání, takže je mohou používat jenom lidé, kteří odkaz od někoho dostali.

 • Vyžaduje účet odkazů jsou sice pro sdílení ve vaší organizaci. Příjemci proto muset přihlásit pomocí své uživatelské jméno a heslo z vaší organizace. Když uživatel spustí sdílení odkaz mohla oprávnění pro danou položku se přidají do seznamu řízení přístupu.

 • Odkazy typu nevyžaduje se přihlášení jsou odkazy pro hosty, které jsou vhodné pro externí sdílení. Tyto odkazy jsou sice v Office 365 ve výchozím nastavení k dispozici, správci ale můžou externí sdílení pro vaše weby zakázat. Další podrobnosti najdete v tématu Sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

 • Odkazy typu Nevyžaduje se přihlášení můžete kdykoliv odebrat v dialogovém okně Sdílet, jak je zmíněno v předchozích krocích. Odkaz ODEBRAT se nachází hned vedle tlačítka Kopírovat.

 • Správci webu můžou sdílení omezit, aby mohli soubory a weby sdílet jenom vlastníci. Pokud vás zajímá, jak povolit odkazy pro sdílení, podívejte se na Video: Sdílení webu bez žádosti o přístup.

Začátek stránky

Sdílení souboru nebo složky pozváním uživatelů

Sdílení složky nebo sdílení souborů, když získat odkaz není k dispozici, můžete pozvat uživatele.

 1. Přejděte na OneDrive pro firmy nebo do jiné knihovny webu obsahující soubor nebo složku, kterou chcete sdílet.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete nasdílet, a vyberte Sdílet.

  Snímek obrazovky znázorňující sdílení dokumentu kliknutím pravým tlačítkem a volbou možnosti Sdílet

 3. V dialogovým oknem sdílet na kartě Pozvat osoby zadejte jména nebo e-mailové adresy lidí, který chcete sdílet soubor nebo složka se.

  Snímek obrazovky se sdílením souboru na OneDrivu pro firmy

 4. Vyberte nastavení oprávnění, jako například Může upravit.

  Vyberte nastavení oprávnění pro uživatele pozvané ke sdílení dokumentu.

 5. Pokud chcete, zadejte zprávu, že mají být součástí e-mail odeslaný do mají všichni pozvaní. E-mail obsahuje odkaz na sdílený soubor.

 6. Pokud nechcete odeslat e-mailu, zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat pozvánku e-mailem (budete muset nejdřív klikněte na Zobrazit možnosti ).

 7. Klikněte na položku Sdílet.

Poznámka : Pokud je zakázaný přístup hostů, možnost Vyžadovat přihlášení možná neuvidíte.

Začátek stránky

Další informace v tomto článku

Další informace o ukládání a sdílení souborů v Office 365

Doporučení ohledně toho, kam ukládat soubory v Office 365 a jak nastavit jednotlivé položky, najdete v tématu Nastavení ukládání a sdílení souborů Office 365.

Sdílení souborů s omezenou sadu osoby

Pokud chcete sdílet více souborů s vybranou lidí, máte několik možností:

 • Vytvoření skupiny (pokud jste v Office 365 a máte povolenou funkci skupin)

 • Vytváření složek a blokování souborů do této složky při vytváření

Vytvoření skupiny (pokud jste v Office 365 a máte povolenou funkci skupin)
 1. V navigaci vedle možnosti Skupiny klikněte na znak plus (+).

  Snímek obrazovky znázorňující vytvoření skupiny na OneDrivu pro firmy kliknutím na znaménko plus

 2. Zadejte název skupiny a nastavte Soukromí na Veřejná nebo Soukromá.

  Snímek obrazovky znázorňující vytvoření nové skupiny na OneDrivu pro firmy zadáním názvu a kliknutím na Vytvořit

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Přidejte do skupiny členy.

 5. Kliknutím na Soubory v horní části stránky ve své skupině přejděte na OneDrive skupiny.

  Snímek obrazovky znázorňující přechod na OneDrive skupiny kliknutím na Soubory ve skupině

 6. Přetáhněte soubory na stránku nebo klikněte na Nahrát.

Vytváření složek a blokování souborů v této složce při vytváření
 1. Pokud chcete složku vytvořit, klikněte na Nová > Složka. Složku můžete při jejím vytváření nasdílet ostatním.

 2. Pokud jste složku nenesdíleli při jejím vytváření, nasdílejte ji tak, že pozvete uživatele.

 3. Nahrajte nebo přetáhněte soubory do složky.

Začátek stránky

S kým sdílíte soubor nebo složka se

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a potom klikněte na sdílet.

 2. V dialogovém okně Sdílet klikněte na Sdílí se s.

  Snímek dialogového okna Sdílet a kartou Sdíleno s

 3. Pokud ho sdílíte s víc lidmi a jména některých lidí se na kartu nevejdou, vyberte konci seznamu jmen odkaz další. Seznam můžete posunout, abyste se podívali na všechna jména.

  Tipy : Pokud má knihovna, se kterou zrovna pracujete, sloupec Sdílení, můžete vybrat ikonu Lidé a otevřít dialogové okno Sdílet.

  Ikona sdílení dokumentu sdíleného se dvěma nebo víc lidmi

Začátek stránky

Ukončení sdílení souboru nebo složky

Soubor nebo složku zase nastavit soukromé, můžete ukončit sdílení.

 1. Vyberte ikonu Lidé souboru nebo složky otevřete dialogové okno sdílet.

  Ikona sdílení dokumentu sdíleného se dvěma nebo víc lidmi

 2. Na kartě Sdílí se s v dialogovém okně Sdílet vyberte Může zobrazit nebo Může upravit vedle jména člověka, se kterým chcete dokument přestat sdílet, a potom vyberte Ukončit sdílení.

  Snímek obrazovky ukazující, jak ukončit sdílení s jednou osobou

 3. Ukončení sdílení souboru se všemi v celém dokumentu, vyberte UKONČIT sdílení pod seznam lidí, se kterými chcete soubor nasdílet.

  Snímek obrazovky ukazující, jak ukončit sdílení se všemi

  Poznámka : Odkaz UKONČIT SDÍLENÍ, který odebere všechny uživatele najednou, není k dispozici pro složky. Když budete chtít rychle ukončit sdílení složky s více uživateli nebo skupinami, zkuste toto: Klikněte na UPŘESNIT, pomocí zaškrtávacích políček vyberte uživatele nebo skupiny, které chcete odebrat, a potom klikněte na Odebrat uživatelská oprávnění.

Začátek stránky

Další způsoby sdílení souboru nebo složky se všemi v organizaci

V OneDrive pro firmy existují další způsoby sdílení souborů se všemi:

 • Pomocí dialogu sdílet. Postupujte stejně popsaný nahoře pro sdílení souboru nebo složky, ale do pole Pozvat osoby zadejte Všichni.

  Dokument můžete sdílet s každým v dialogovém okně pro sdílení

 • Vytvoření složky "Sdílené se všemi" (nebo jedna z nich podobným názvem) a soubory umístit do této složky byla vytvořená. Pokud chcete vytvořit složku, klikněte na Nový > složky. Složku můžete sdílet s lidmi, jak ho vytvořit.

  Složka Sdílené se všemi na OneDrivu pro firmy

Poznámka : Je možné, že už složku Sdílené se všemi máte, protože vám ji někdo zřídil.

Dialogové okno sdílet umožňuje vybrat Všichni kromě externích uživatelů. Pokud vaše organizace umožňuje, externí sdílení, "Všichni" nasdílet obsahuje externí uživatele: osoby mimo vaši organizaci, které jste dříve pozvání ke sdílení souborů jako hosté vy nebo jiní uživatelé ve vaší organizaci.

Pokud máte složku Sdílené se všemi, kterou vám někdo zřídil, mají všichni uživatelé oprávnění upravovat dokumenty, které do složky Sdílené se všemi vložíte, pokud nezměníte nastavení oprávnění nebo pokud se váš OneDrive pro firmy nevytvořil před červnem 2014. Pokud se váš OneDrive pro firmy vytvořil před tímto datem, složka Sdílené se všemioprávnění jen pro čtení. Nastavení oprávnění můžete kdykoli změnit podle pokynů pro sdílení složky uvedených nahoře v tomto článku.

Začátek stránky

Jak lidé najdou soubory, které sdílím se všemi?

Soubory, které nasdílet všem se neobjeví v jejich sdílí se se mnou zobrazení v OneDrive pro firmy. Proč ne? Zvažte, zda v závislosti na velikosti vaše organizace může být stovky v opačném případě tisíce soubory, které jsou sdílené se všemi. Také nemusí chcete odeslat e-mailové pozvánce sdílet se všemi v organizaci.

Lidé můžou vyhledat tyto soubory tak, že:

 • Kliknou na odkaz, který jim pošlete přímo v e-mailu.

  Adresa URL webové libovolný soubor můžete najít v popisku soubor.


  Webová adresa URL dokumentu

  Zkopírujte adresu URL a vložte ji do e-mailu adresovaného konkrétním lidem, které chcete upozornit.

 • Použijí vyhledávací pole ve službě OneDrive pro firmy.

  V tomto příkladu Marie Marková hledá pomocí klíčových slov "Soudní případy" všechny relevantní soubory se s ní sdílí ve svojí organizaci.

  Klíčová slova pro hledání dokumentů, které s vámi lidé sdílí

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×