Sdílení složky kontaktů s ostatními

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tato funkce vyžaduje použití účtu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů nepoužívá server Microsoft Exchange. Další informace o účtu Microsoft Exchange a o způsobu zjištění verze systému serveru Exchange, ke kterému se váš účet připojuje, najdete v odkazech v části Viz také.

V tomto článku

Co je sdílení kontaktů?

Sdílení výchozí složky kontaktů s konkrétními osobami

Výchozí složky kontaktů nasdílet všem

Sdílení vlastní složky kontaktů s konkrétními osobami

Sdílení složky Vlastní kontakty se všemi

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob do složky Kontakty

Co je sdílení kontaktů?

Pokud používáte Microsoft Office Outlook 2007 pod svým účtem Microsoft Exchange, můžete sdílet kontaktů mezi uživateli. Sdílení kontaktů není omezena na výchozí složku Kontakty, která se vytvoří ve všech profilech aplikace Outlook. Můžete vytvořit další složky kontaktů a zvolte, který z těchto složek a sdílet. Můžete například vytvořit složku kontaktů pro určitý projekt a sdílejte ho s spolupracovníkům. Pokud chcete můžete udělit jim oprávnění k úpravám kontakty.

Tip : V Outlooku můžete libovolnou zprávu, kontakt nebo úkol označit jako soukromý, takže ostatní uživatelé tyto položky ve sdílené složce nevidí.

Sdílení kontaktů je zabezpečené prostřednictvím e-mailových zpráv s pozváním ke sdílení a se žádostí o sdílení. Pozvání ke sdílení nabízí příjemci přístup k vaší složce kontaktů. Pokud odešlete pozvání ke sdílení pro výchozí složku Kontakty, můžete požádat o přístup k výchozí složce Kontakty příjemce.

Poznámka : Pokud chcete požádat o přístup k další složce kontaktů, kterou příjemce vytvořil (ne k výchozí složce Kontakty), musíte odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k přístupu k příslušné složce. Příjemce vám pak může odeslat pozvání ke sdílení této konkrétní složky kontaktů.

Začátek stránky

Sdílení výchozí složky kontaktů s konkrétními osobami

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte na sdílet složku Kontakty.

  Poznámka : Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a pak klikněte na sdílet složku Kontakty.

 2. Do pole Komu zadejte jméno příjemce zprávy s pozváním ke sdílení.

 3. Pokud chcete, můžete změnit text v poli Předmět.

 4. Pokud chcete, můžete požádat o oprávnění k zobrazení výchozí složky Kontakty příjemce. Uděláte to tak, že zaškrtnete políčko Požádat o oprávnění k zobrazení složky Kontakty příjemce.

  Poznámka : Pokud chcete požádat o přístup k jiné složce kontaktů, než je výchozí složka Kontakty, je nutné odeslat e-mailovou zprávu se žádostí o oprávnění k této konkrétní složce. Pomocí této možnosti požádáte jen o přístup k výchozí složce Kontakty příjemce.

 5. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 6. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 7. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno, a pokud je v pořádku, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Výchozí složky kontaktů nasdílet všem

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte pravým tlačítkem myši na výchozí složku Kontakty.

  To je obvykle v části Vlastní kontakty a jsou zobrazeny jako Kontakty.

 2. Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na výchozí složku Kontakty.

  To je obvykle v části Vlastní kontakty a jsou zobrazeny jako Kontakty.

 3. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 4. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

 5. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

  Zobrazení popisu úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Sdílení vlastní složky kontaktů s konkrétními osobami

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit. Můžete vytvořit další složky kontaktů a u těchto složek lze přejmenovat nebo odstranit. Tato část obsahuje pokyny ke sdílení složky kontaktů, které jste vytvořili.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

  Poznámka : Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

 2. Klepněte na příkaz Sdílet složku název složky.

 3. Do pole Komu v pozvání ke sdílení zadejte jméno příjemce.

 4. Pokud chcete, změňte Předmět.

 5. Pokud budete chtít, udělte oprávnění pro příjemce, aby změně kontaktů zaškrtnutím políčka příjemce můžete přidat, upravit a odstraňování položek ve složce Kontakty.

 6. Do textu zprávy zadejte požadované informace.

 7. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 8. Zkontrolujte potvrzovací dialogové okno a pokud je v pořádku, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení složky Vlastní kontakty se všemi

Výchozí složky kontaktů v Outlooku se vytvoří v každém profilu aplikace Outlook. Tato složka nejde přejmenovat nebo odstranit. Můžete vytvořit další složky kontaktů a u těchto složek lze přejmenovat nebo odstranit. Tato část obsahuje pokyny ke sdílení složky kontaktů, které jste vytvořili.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

  Poznámka : Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, který chcete sdílet.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

 4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor - vydavatel.

  Zobrazení popisu úrovní oprávnění

  Úroveň oprávnění (role)

  Je možné provádět následující operace:

  Vlastník

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

  Šéfredaktor – vydavatel

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

  Editor

  Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

  Redaktor – vydavatel

  Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

  Autor

  Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

  Přispěvatel

  Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

  Recenzent

  Pouze číst položky a soubory.

  Vlastní

  Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

  Žádné

  Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

  Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

Začátek stránky

Odvolání nebo změna přístupu jiných osob k vaší složce kontaktů

Přístupová oprávnění jiného uživatele k vašim složkám kontaktů můžete kdykoliv změnit nebo odvolat.

 1. V seznamu kontaktů v Navigační podokno, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, u kterého chcete změnit oprávnění.

  Poznámka : Pokud používáte navigačního podokna v minimalizovaném zobrazení kontaktů, Minimalizované navigační podokno na možnost Navigační podokno a klikněte pravým tlačítkem myši na složku Kontakty, u kterého chcete změnit oprávnění.

 2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro všechny   

   1. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na výchozí.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Zobrazení popisu úrovní oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Je možné provádět následující operace:

    Vlastník

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

    Editor

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

    Redaktor – vydavatel

    Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

    Přispěvatel

    Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Recenzent

    Pouze číst položky a soubory.

    Vlastní

    Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

  • Odvolání nebo změna přístupových oprávnění pro jednu osobu   

   1. Na kartě oprávnění v rozevíracím poli název klikněte na jméno osoby, jejíž přístupová oprávnění chcete změnit.

   2. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klikněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Žádné, pokud chcete oprávnění odvolat, nebo na některou z ostatních položek, pokud chcete oprávnění změnit.

    Zobrazení popisu úrovní oprávnění

    Úroveň oprávnění (role)

    Je možné provádět následující operace:

    Vlastník

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. Jako vlastník složky můžete měnit úroveň oprávnění, která ostatní uživatelé mají pro danou složku. (Neplatí pro delegáty.)

    Šéfredaktor – vydavatel

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory a vytvořit podsložky. (Neplatí pro delegáty.)

    Editor

    Vytvořit, číst, změnit a odstranit všechny položky a soubory.

    Redaktor – vydavatel

    Vytvořit a číst položky a soubory, vytvořit podsložky a změnit či odstranit vámi vytvořené položky a soubory. (Neplatí pro delegáty.)

    Autor

    Vytvořit a číst položky a soubory, změnit a odstranit vámi vytvořené položky a soubory.

    Přispěvatel

    Pouze vytvořit položky a soubory. Obsah složky se nezobrazí. (Neplatí pro delegáty.)

    Recenzent

    Pouze číst položky a soubory.

    Vlastní

    Provést činnosti definované vlastníkem složky. (Neplatí pro delegáty.)

    Žádné

    Nemáte žádná oprávnění. Nemůžete složku otevřít. 

    Zaškrtnutím příslušných políček a výběrem přepínačů ve skupinovém rámečku Oprávnění můžete vytvořit vlastní oprávnění.

   3. Krok 2 opakujte pro všechny osoby, jejichž přístupová oprávnění chcete upravit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×