Sdílení informací pomocí blogů nebo wikiwebů

Blogy a wikiweby umožňují rychle sdílet informace na webu, aniž by bylo nutné používat rozšířené nástroje nebo mít rozsáhlé odborné znalosti. Pro uživatele je často jednodušší aktualizovat blogy a wikiweby než formální dokument či tradiční web.

Použití blogů

Blogy obsahují články (někdy podobné zápisům v deníků) určité osoby nebo skupiny. Články jsou opatřeny datem a jsou seřazeny v obráceném chronologickém pořadí. Uživatelé mohou k článkům připojovat komentáře a poskytovat odkazy na související weby, fotografie a blogy.

Článek blogu

Díky blogům mohou zaměstnanci, partneři nebo zákazníci organizace rychle sdílet informace. Uživatelé mohou pomoci porozumět složitým tématům, přijít s určitým nápadem či radou nebo vysvětlit nový pokyn či postup.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Členové marketingového týmu společnosti Adventure Works například využívají blog k prezentaci a shromažďování názorů na strategické plány a k ocenění úspěchů zaměstnanců.

Jestliže uživatelé přimějí čtenáře k vystavování komentářů, mohou zjistit, co si jejich čtenáři o daném tématu myslí.

Blogy lze na webu serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007 vytvářet pomocí jednoduchých nástrojů pro formátování, které jsou k dispozici ve webových prohlížečích podporujících ovládací prvky ActiveX, jako je například aplikace Windows Internet Explorer. Můžete také použít některé běžné nástroje pro vytváření obsahu, například aplikaci Microsoft Office Word 2007.

Čtenáři blogu se mohou přihlásit k odběru informačních kanálů RSS a být tak neustále informováni o nových článcích či komentářích.

Použití wikiwebů

Wikiweb je web, který uživatelům umožňuje shromažďovat znalosti týmu, plánovat události nebo spolupracovat na projektech. Uživatelé mohou snadno přidávat nový nebo upravovat existující obsah.

Wikiweb

1. Odkazy na existující stránky

2. Odkazy na stránky, které mohou být vytvořeny později

Uživatelé potřebují pouze webový prohlížeč a oprávnění k wikiwebu. Nepotřebují speciální nástroje ani znalosti týkající se vytváření webů. Uživatelé mohou rychle doplňovat existující stránky a snadno vytvářet odkazy na nové stránky.

Odkazy na wikiwebu lze dokonce vytvořit ještě před skutečným vytvořením příslušných stránek. Určitý člen týmu si například může myslet, že k danému tématu je třeba uvést související informace, ale zrovna nemá čas příslušnou stránku vytvořit. Může tedy vytvořit odkaz, který lze později změnit na skutečnou stránku tak, že na něj klikne a přidá obsah pro vytvoření stránky.

U stránek wikiwebu jsou povoleny verze, což znamená, že je vytvořena historie verzí zobrazující vývoj obsahu. Můžete zjistit, kdo a kdy změnil obsah, a v případě chyby se dokonce můžete vrátit zpět k předchozí verzi.

Rozdíly mezi blogy a wikiweby

Přestože blogy i wikiweby pomáhají týmu spolupracovat, aniž by bylo nutné používat rozšířené nástroje nebo mít speciální znalosti, existují rozdíly ve způsobu, jakým je váš tým může používat:

Blogy:    Články blogu obvykle píše specifická skupina uživatelů poskytujících určité informace a přehled. Jsou to například vedoucí pracovníci, techničtí odborníci nebo uživatelé se specifickými stanovisky či jedinečnými literárními styly.

V některých blozích je role uživatelů vytvářejících blogy (autorů blogů) důležitá. Vedoucí pracovníci mohou například pomocí článku blogu vysvětlit důvod změn určitých postupů, členové týmu mohou popsat své zkušenosti při práci na speciálním projektu a technici mohou vlastními slovy popsat osvědčené postupy nebo určitý princip.

Články blogu a komentáře jsou zaznamenávány v obráceném chronologickém pořadí. Uživatelé mohou články procházet podobně jako při čtení deníku.

Wikiweby:    Psaní wikiwebů je obvykle společná práce týmů. Někdo vytvoří stránku a potom na ni jiný člen týmu může přidat další obsah, upravit stávající obsah nebo přidat pomocné odkazy. Přesnost a platnost obsahu pomáhá zajišťovat komunita autorů.

Wikiweby se neustále vyvíjejí v závislosti na tom, jak uživatelé přidávají a revidují informace. Je sice shromažďována historie verzí, která je uspořádána v chronologickém pořadí, ale ve výchozím zobrazení wikiwebu nejsou verze zobrazeny ve stylu deníku.

Tým může pomocí wikiwebu vytvořit společný obsah znalostí nebo usnadnit plánování například týmového projektu, publikování nebo konference.

Marketingový tým společnosti Adventure Works například pomocí wikiwebu pomáhá novým spolupracovníkům rychle se zorientovat a začít pracovat. Jestliže členové týmu narazí na další zdroje informací nebo chtějí předat další radu, mohou přidat příslušné odkazy a informace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×