Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Sdílení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Dokumenty aplikace Word 2016 můžete sdílet pomocí klávesnice a Předčítání, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows. Když sdílíte soubory přes OneDrive nebo SharePoint, můžete k zobrazení a úpravám dokumentu přizvat další uživatele nebo jim poslat soubor jako přílohu e-mailu, a to přímo z dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Informace o klávesových zkratkách najdete v tématu Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

Pokud chcete dokument sdílet přes OneDrive nebo SharePoint, musíte ho na jedno z těchto míst napřed uložit.

 1. Otevřete dokument, který chcete sdílet.

 2. Stisknutím Alt+S otevřete ve Wordu podokno zobrazení Backstage. Uslyšíte název první možnosti „Je vybraná karta Informace“.

 3. Stisknutím Alt+A přejděte k možnosti Uložit jako. Stisknutím klávesy Tabulátor přejděte do tohoto podokna.

 4. Pokud chcete v seznamu Uložit jako přejít na OneDrive nebo na web SharePoint, použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Až uslyšíte název požadovaného webu, stiskněte Enter. Fokus se změní na seznam složek ve vybraném umístění.

 5. Přejděte k požadovanému umístění složky a stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Uložit jako s fokusem v poli Název souboru.

 6. Do pole Název souboru zadejte název dokumentu nebo ho v něm upravte.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Alt+S.

Pokud jste dokument uložili do sdíleného umístění, můžete k práci na něm pozvat další osoby.

Sdílení dokumentu přes OneDrive nebo SharePoint

Dokument můžete sdílet, i když na něm pracujete.

 1. Otevřete dokument, který chcete sdílet.

 2. Stisknutím kláves Alt, Y a U otevřete podokno Sdílet. Stisknutím F6 změňte fokus do pole Pozvat osoby.

  Poznámka: Pokud jste dokument ještě neuložili na OneDrive nebo na web služby Office 365 SharePoint, zobrazí se výzva, abyste to udělali. Další informace viz Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint v předchozí části tohoto tématu.

 3. V podokně Sdílet zadejte do pole Pozvat osoby e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet. Pokud jste si kontaktní údaje této osoby uložili, stačí zadat jenom její jméno a stisknout Enter.

  Pokud chcete dokument sdílet s více osobami, oddělte jména nebo e-mailové adresy středníky.

 4. Pokud chcete přiřadit oprávnění, stisknutím klávesy Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli se seznamem „Může upravit“. Šipkovými klávesami vyberte Může upravit nebo Může zobrazit.

 5. Pokud chcete přidat zprávu, tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli Zahrnout zprávu, a pak napište zprávu.

 6. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet, a pak stiskněte mezerník.

Poznámka: Vyberte, kdy chcete u sdíleného dokumentu automaticky sdílet změny: nikdy, vždy nebo jenom, když k tomu budete vyzvaní. Výchozí nastavení je nikdy. V podokně Sdílet přejděte pomocí klávesy Tab do pole se seznamem Automaticky sdílet změny a vyberte některou z možností.

Sdílení kopie dokumentu e-mailem

Kopii dokumentu také můžete poslat e-mailem nebo ho můžete poslat jako PDF.

 1. Otevřete dokument, který chcete sdílet.

 2. Stisknutím Alt+S otevřete zobrazení Backstage a stisknutím Alt+T otevřete podokno Sdílet.

 3. Tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v podokně Sdílet, a šipkou dolů přejděte k možnosti E-mail.

 4. Stisknutím klávesy Enter otevřete podokno možností E-mail.

 5. Šipkou dolů přejděte k možnostem a klávesou Enter jednu z nich vyberte:

  • Poslat jako přílohu – připojí k e-mailové zprávě dokument aplikace Word.

  • Poslat odkaz – vytvoří hypertextový odkaz na dokument a vloží ho do textu e-mailu.

  • Poslat jako PDF – vytvoří z dokumentu soubor PDF a připojí ho k e-mailové zprávě.

  • Poslat jako XPS – vytvoří z dokumentu soubor XPS a připojí ho k e-mailové zprávě.

  • Poslat jako internetový fax – pokud jste přihlášení k internetové faxové službě, pošle dokument této službě.

 6. Pokud zvolíte e-mail, otevře Word ve výchozím e-mailovém klientovi novou e-mailovou zprávu s připojenou kopií dokumentu ve formátu PDF, XPS nebo ve formátu Wordu. Zpráva se otevře s fokusem v poli Komu. Zadejte e-mailovou adresu.

 7. Pokud chcete napsat zprávu, tiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli Dokument, a pak napište požadovaný text.

 8. Zprávu odešlete stisknutím Alt+S.

Uložení dokumentu jako souboru PDF

Když si dokument uložíte jako PDF, můžete ho sdílet prostřednictvím více kanálů.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Alt+S, A. Uslyšíte, že jste na kartě Informace a ta je vybraná. Otevře se nabídka Soubor.

  Dialogové okno nabídne stejné umístění, kam jste uložili předchozí wordové dokumenty. Může to být váš počítač PC nebo online umístění. Pokyny, jak změnit umístění, najdete v části Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Uložit jako typ a jako formát je vybrán dokument Wordu, hvězdička, tečka a docx, a pak stiskněte mezerník. Otevře se seznam podporovaných typů souborů.

 3. V seznamu stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce PDF, a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte, že jste na položce Uložit jako typ a jako formát je vybrán PDF.

 4. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke spoluvytváření dokumentů ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Dokumenty aplikace Word 2016 pro Mac můžete sdílet pomocí klávesnice a VoiceOveru, což je integrovaná čtečka obrazovky v Mac OS. Když sdílíte soubory přes OneDrive nebo SharePoint, můžete k zobrazení a úpravám dokumentu přizvat další uživatele nebo jim poslat soubor jako přílohu e-mailu, a to přímo z dokumentu.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

Pokud chcete dokument sdílet, musíte ho uložit na OneDrive nebo SharePoint.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Dialogové okno nabídne stejné umístění, kam jste uložili předchozí wordové dokumenty. Může to být Mac nebo online umístění. Pokud chcete umístění zkontrolovat nebo ho změnit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Online umístění nebo o tlačítko Můj Mac. Když uslyšíte, že se jedná o Online umístění, vyberte tuto možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Když uslyšíte, že je vybraná možnost Můj Mac, zobrazí se v dialogovém okně dostupná online umístění.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku míst a první online umístění. V případě potřeby opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název umístění, kam chcete dokument uložit.

 4. Až budete na požadovaném umístění, stiskněte Enter.

  Dokument se uloží.

Sdílení dokumentu přes OneDrive nebo SharePoint

K zobrazení a úpravě dokumentu na OneDrivu nebo SharePointu můžete pozvat ostatní uživatele.

 1. Ve sdíleném dokumentu stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Otevře se řádek nabídek.

 2. Stisknutím S přejděte k nabídce Soubor a dalším stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník nabídku otevřete.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podnabídce Sdílet, a pak ji vyberte stisknutím Control+Option+mezerník.

 4. Otevře se podnabídka Sdílet s fokusem na položce Pozvat ostatní. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Otevře se dialogové okno Pozvat lidi. Zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet. Pokud jste si kontaktní údaje této osoby uložili, stačí zadat jenom její jméno a stisknout Enter.

  Pokud chcete dokument sdílet s více osobami, oddělte jména nebo e-mailové adresy středníky.

 6. Pokud chcete přidat zprávu, stiskněte jednou klávesu Tab a napište zprávu.

 7. Pokud chcete přiřadit oprávnění, dalším stisknutím klávesy Tab přejděte k zaškrtávacímu políčku Může upravovat. Ve výchozím nastavení je políčko Může upravovat zaškrtnuté. Pokud chcete zaškrtnutí zrušit a přiřadit uživateli jenom oprávnění k prohlížení, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 8. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Sdílet. Stisknutím Control+Option+mezerník tlačítko vyberte a odešlete pozvánku.

Sdílení kopie dokumentu e-mailem

Kopii dokumentu také můžete poslat e-mailem nebo ho můžete poslat jako PDF.

 1. Ve sdíleném dokumentu stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Otevře se řádek nabídek.

 2. Stisknutím S přejděte k nabídce Soubor a dalším stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník nabídku otevřete.

 3. Tiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na podnabídce Sdílet, a pak ji vyberte stisknutím Control+Option+mezerník.

 4. Otevře se podnabídka Sdílet s fokusem na položce Pozvat osoby. Tiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Odeslat dokument nebo Poslat PDF (podle toho, jakou možnost chcete použít). Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Výchozí e-mailový klient vytvoří novou e-mailovou zprávu, ke které připojí kopii wordového souboru nebo kopii vloženého dokumentu ve formátu PDF. Fokus je v poli Komu. Zadejte e-mailovou adresu příjemce.

 6. K dalším polím, jako je Kopie nebo Předmět, přejdete stisknutím klávesy Tab.

 7. Když chcete zprávu poslat, stiskněte opakovaně Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Poslat, a pak stisknutím Control+Option+mezerník tlačítko vyberete a odešlete zprávu.

Uložení dokumentu jako souboru PDF

Když si dokument uložíte jako PDF, můžete ho bezpečně sdílet prostřednictvím více kanálů.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

  Dialogové okno nabídne stejné umístění, kam jste uložili předchozí wordové dokumenty. Může to být Mac nebo online umístění. Pokyny, jak změnit umístění, najdete v části Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na wordovém dokumentu, a pak stiskněte Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka Formát souboru.

 3. V nabídce tiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti PDF, a pak stiskněte Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete vybrat odpovídající rozlišení pro PDF, tiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom stiskněte mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Exportovat, a pak stiskněte Control+Option+mezerník. Dokument se uloží ve formátu PDF.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke spoluvytváření dokumentů ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Dokumenty v aplikaci Word pro iOS můžete snadno sdílet pomocí VoiceOveru, což je integrovaná čtečka obrazovky v iOSu. Soubor můžete uložit na OneDrive nebo SharePoint a pak přizvat další uživatele, aby se na sdílený dokument podívali, případně ho upravili. Pokud místo toho chcete dokument poslat e-mailem jako PDF nebo wordový dokument, můžete to udělat přímo z aplikace Word pro iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

Pokud chcete wordový dokument sdílet, musíte ho uložit na OneDrive nebo SharePoint.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení a zavření. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se dialog a uslyšíte dotaz, jestli chcete uložit změny do dokumentu s určitým názvem. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, po kterém následují tři tečky. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Otevře se další dialog a uslyšíte, že jste na položce Uložit jako a na textovém poli pro název souboru v režimu úprav, že je vybrán dokument s určitým názvem a že jste v režimu Wordu. Je vybrán aktuální název a v dolní polovině obrazovky je zobrazená klávesnice. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název dokumentu. Po dokončení přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepáním ji vyberte.

 4. Klávesnice na obrazovce se zavře. Potáhněte prstem doleva, dokud se neozve název požadovaného umístění, například OneDrive, a potom ho poklepáním na obrazovku vyberte.

  Pokud jste zatím na tomto telefonu neukládali na OneDrive nebo SharePoint, budete muset nejprve přidat umístění. V tom případě potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na položce pro přidání umístění, a potom poklepejte.

 5. Fokus bude na názvu dokumentu a můžete ho změnit pomocí klávesnice na obrazovce.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované složky, a potom ji poklepáním otevřete.

 7. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že na tlačítku Uložit. Poklepáním tlačítko vyberte a uložte dokument.

  Dokument se uloží a vrátíte se do zobrazení Poslední.

Sdílení dokumentu přes OneDrive nebo SharePoint

K zobrazení a úpravě wordového dokumentu na OneDrivu nebo SharePointu můžete pozvat další uživatele.

 1. Ve wordovém dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet. Poklepáním na obrazovku nabídku vyberte a otevřete. VoiceOver oznámí, že jde o nadpis Sdílení.

 2. Otevře se nabídka Sdílet. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro pozvání dalších lidí, a pak ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 3. Otevře se dialog Pozvat ostatní. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro zadání jmen nebo e-mailových adres. Poklepáním na obrazovku pole vyberete a začnete psát.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet. Po dokončení přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepáním ji vyberte.

  Tip: Pokud už máte kontaktní údaje této osoby uložené, stačí jen potáhnout doprava a vybrat její jméno v seznamu Kontakty. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko Přidat kontakt. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberete a přejdete do seznamu Kontakty. Opakovaným potahováním prstem doprava cyklicky procházejte seznam kontaktů nebo použijte funkci Hledat nahoře. Až budete u kontaktu, který chcete přidat jako příjemce, poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete, aby si příjemce mohl dokument zobrazit, ale nemohl ho upravovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u položky „Může upravit“, a poklepáním na obrazovku odeberte práva pro úpravy.

 6. Pozvánky pošlete tak, že potáhnete prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a poklepejte na obrazovku.

  Pozvánka se odešle a vy se vrátíte do nabídky Sdílet.

Sdílení kopie dokumentu e-mailem

Kopii dokumentu také můžete poslat e-mailem nebo ho můžete poslat jako PDF.

 1. Ve wordovém dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku nabídky Sdílet. Poklepáním na obrazovku nabídku vyberte a otevřete. VoiceOver oznámí, že jde o nadpis Sdílení.

 2. Otevře se nabídka Sdílet. Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte, že jste na tlačítku pro odeslání kopie, a pak ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 3. Otevře se nabídka Poslat kopii. Pokud chcete dokument poslat ve wordovém formátu, pokračujte dalším krokem.

  Pokud chcete poslat verzi PDF dokumentu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Formát a Wordový dokument, a poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o formát PDF, a potom ho poklepáním vyberte.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název aplikace, pomocí které chcete soubor poslat. Možnost vyberete poklepáním na obrazovku.

 5. V případě potřeby potahujte prstem doprava, dokud se nedostanete na pole Komu, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 6. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet.

  Tip: Pokud už máte kontaktní údaje této osoby uložené, stačí jen potáhnout doprava a vybrat její jméno v seznamu Kontakty. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko Přidat kontakt. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberete a přejdete do seznamu Kontakty. Opakovaným potahováním prstem doprava cyklicky procházejte seznam kontaktů nebo použijte funkci Hledat nahoře. Až budete u kontaktu, který chcete přidat jako příjemce, poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete změnit předmět e-mailu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Předmět, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce napište další předmět. Po dokončení přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepáním ji vyberte.

 8. Abyste mohli napsat zprávu, potáhněte prstem doprava a poklepejte na obrazovku. Zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce. Po dokončení přejděte na klávesu Return v pravém dolním rohu obrazovky a poklepáním ji vyberte.

 9. Až to uděláte, potáhněte opakovaně prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odeslání, a poklepáním na obrazovku dokument odešlete.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Dokumenty aplikace Word pro Android můžete sdílet pomocí TalkBacku, což je integrovaná čtečka obrazovky v Androidu. Když sdílíte soubory přes OneDrive, můžete k zobrazení a úpravám dokumentu přizvat další uživatele nebo jim poslat soubor jako přílohu e-mailu, a to přímo z dokumentu.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive

Pokud chcete dokument sdílet přes OneDrive, musíte ho tam uložit.

 1. Po vytvoření nového dokumentu táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na položce Uložit jako, že se nabídka Soubor zavřela a že jste na poli pro zadání názvu souboru, ve kterém je aktuální název souboru.

 3. Pokud chcete název souboru změnit, otevřete klávesnici na obrazovce poklepáním na obrazovku. Pomocí klávesnice nejprve odstraňte původní název a potom zadejte nový název souboru. Až to uděláte, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

 4. Potahováním prstem doleva nebo doprava procházejte možná místa uložení, dokud nenajdete svůj účet OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhnutím prstem dolů a pak nahoru. Uslyšíte, že jste jste na tlačítku pro uložení. Uložte dokument poklepáním na obrazovku. Po uložení se nabídka Soubor zavře a fokus se vrátí do dokumentu.

Tip: Po uložení dokumentu na OneDrive se tam budou ukládat všechny změny, když vyberete Uložit, pokud dokument neuložíte do nového umístění.

Sdílení dokumentu přes OneDrive

Dokument můžete sdílet, i když na něm pracujete. Váš spolupracovník dostane e-mailem odkaz pro sdílení a může ho použít k otevření dokumentu v aplikaci Word.

 1. Otevřete dokument, který chcete sdílet, v aplikaci Word pro Android.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro sdílení, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli pro pozvání uživatelů do poznámkového bloku, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet.

 5. Potažením prstem dolů a pak doleva klávesnici zavřete.

 6. Pokud chcete připojit zprávu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nepovinném poli pro přidání zprávy, a pak na klávesnici na obrazovce napište zprávu.

 7. Pokud chcete přiřadit oprávnění, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Může upravit. Ve výchozím nastavení můžou spolupracovníci dokument, který sdílíte, upravovat. Pokud chcete, aby si mohli dokument jen zobrazit, poklepejte na obrazovku.

 8. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet, a pak poklepejte na obrazovku.

Sdílení kopie dokumentu e-mailem

Kopii dokumentu také můžete poslat e-mailem nebo ho můžete poslat jako PDF.

 1. Otevřete dokument, který chcete sdílet, v aplikaci Word pro Android.

 2. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém přepínači pro sdílení, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet jako přílohu, a pak poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Dokument nebo PDF – podle toho, který formát chcete sdílet. Poklepáním na obrazovku formát vyberte.

 5. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nenajdete e-mailovou aplikaci (například Outlook nebo Gmail), kterou chcete použít pro sdílení, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet.

 7. Potažením prstem dolů a pak doleva klávesnici zavřete.

 8. Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte, že jste na položce pro odeslání, a pak poklepejte na obrazovku.

Tip: Pomocí těchto pokynů si můžete také poslat kopii PDF na vlastní e-mailovou adresu nebo uložit soubor PDF na svůj Disk Google.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke společnému vytváření dokumentů ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

V aplikaci Word Mobile můžete snadno sdílet dokumenty pomocí Předčítání, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows. Soubor můžete uložit na OneDrive nebo SharePoint a pak přizvat další uživatele, aby se na sdílený dokument podívali, případně ho upravili. Pokud místo toho chcete dokument poslat e-mailem, můžete to udělat přímo z aplikace Word.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

Pokud chcete wordový dokument sdílet, musíte ho uložit na OneDrive nebo SharePoint.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se podokno náhledu a uslyšíte, že jste v podokně stránky Backstage na tlačítku Přejít zpět. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Otevře se dialogové okno Uložit a uslyšíte aktuální název souboru.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit kopii tohoto souboru, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název požadovaného umístění, například OneDrive, a potom ho poklepáním vyberte.

  Pokud zatím nejste přihlášení, OneDrive nebo SharePoint vás k tomu vyzve.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované složky nebo umístění, a potom ho poklepáním na obrazovku otevřete.

 7. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Další na panelu aplikace. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 8. Otevře se dialogové okno ZADEJTE NÁZEV SOUBORU.

  Pokud chcete změnit název souboru, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte aktuální název dokumentu, a pak poklepejte na obrazovku, abyste ho mohli začít upravovat. Pak zadejte nový název pomocí klávesnice na obrazovce. Po dokončení potáhněte prstem nahoru, dokud neuslyšíte, že jste na položce Orientační body a kontejnery, a potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na panelu aplikace. Potáhněte prstem dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky, a pak opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Uložit kopii na panelu aplikace.

 9. Uložte dokument poklepáním na obrazovku.

Sdílení dokumentu přes OneDrive nebo SharePoint

K zobrazení a úpravě wordového dokumentu na OneDrivu nebo SharePointu můžete pozvat další uživatele.

 1. Ve wordovém dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud Předčítání neohlásí tlačítko Sdílet, které je vypnuté. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se dialog Sdílet. Předčítání oznámí, že se jedná o pole pro zadání e-mailové adresy uživatele, kterého zvete. Poklepejte na obrazovku, aby se zobrazila klávesnice na obrazovce, a začněte psát.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet.

  Tip: Pokud už máte kontaktní údaje této osoby uložené, stačí jen potáhnout doprava a vybrat její jméno v seznamu Kontakty. Předčítání oznámí, že se jedná o tlačítko Procházet kontakty. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberete a přejdete do seznamu Kontakty. Opakovaným potahováním prstem doprava cyklicky procházejte seznam kontaktů nebo použijte funkci Hledat nahoře. Až budete u kontaktu, který chcete přidat jako příjemce, poklepejte na obrazovku. Otevře se karta kontaktu. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou e-mailovou adresu, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete k pozvánce připojit osobní poznámku, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u položky Další možnosti, a poklepejte na obrazovku. Pak potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na nepovinném poli pro přidání zprávy, a poklepejte na obrazovku. K zadání textu poznámky použijte klávesnici na obrazovce.

 5. Pokud chcete, aby si příjemce mohl dokument zobrazit, ale nemohl ho upravovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u položky Další možnosti, a poklepejte na obrazovku. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro udělení oprávnění k tomuto dokumentu a možnosti „Může upravit“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam možností a Předčítání oznámí, že jste na položce Nabídka. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost „Může upravit“, a potom ji poklepáním vyberte.

 6. Pozvánky pošlete tak, že potáhnete prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro sdílení, a poklepejte na obrazovku.

  Pozvánka se odešle a vy se vrátíte do dialogu Sdílet.

Uložení wordového dokumentu jako PDF

Pokud chcete wordový dokument uložit ve formátu PDF, použijte funkce exportu v aplikaci Word Mobile.

 1. Ve wordovém dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud Předčítání neohlásí že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se podokno náhledu a uslyšíte, že jste v podokně stránky Backstage na tlačítku Přejít zpět. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 3. Otevře se dialogové okno Uložit a uslyšíte aktuální název souboru dokumentu a že jste na tlačítku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Exportovat tento soubor, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název požadovaného umístění, například OneDrive, a potom ho poklepáním na obrazovku vyberte.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované složky, a potom ji poklepáním na obrazovku otevřete.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další na panelu aplikace, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 8. Otevře se dialogové okno ZADEJTE NÁZEV SOUBORU. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli se seznamem souborů Typ souboru a je vybrána položka OpenDocument Text. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností a potáhněte prstem doprava. Předčítání oznámí, že se jedná o PDF, 2 ze 2. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 9. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Export na panelu aplikace. Dokument exportujte poklepáním na obrazovku.

  Pokud se zobrazí dialog se žádostí o potvrzení převodu souboru online, povolte ho poklepáním na obrazovku.

  Dokument se vyexportuje a uloží jako PDF ve vybraném umístění. Otevřete dialogové okno Uložit s fokusem na názvu souboru.

Sdílení kopie dokumentu e-mailem

Kopii dokumentu také můžete poslat e-mailem přímo z aplikace Word.

 1. Ve wordovém dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že tlačítko Sdílet, které je vypnuté. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se dialog Sdílet. Předčítání oznámí, že se jedná o pole pro zadání e-mailové adresy uživatele, kterého zvete. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu Další možnosti. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Předčítání oznámí, že se jedná o možnost odeslat přílohu nebo získat odkaz ke sdílení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poslat jako přílohu. Pak ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 5. Otevře se okno Sdílet. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název emailového účtu, jako je Outlook Pošta, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Otevře se okno pošty. Fokus je v poli Komu. Napište adresu příjemce pomocí klávesnice na obrazovce.

  Tip: Pokud už máte kontaktní údaje této osoby uložené, stačí jen potáhnout doprava a vybrat její jméno v seznamu Kontakty. Předčítání oznámí, že se jedná o tlačítko Zvolit kontakty. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberete a přejdete do seznamu Kontakty. Opakovaným potahováním prstem doprava cyklicky procházejte seznam kontaktů nebo použijte funkci Hledat nahoře. Až budete u kontaktu, který chcete přidat jako příjemce, poklepejte na obrazovku. Otevře se karta kontaktu. Předčítání oznámí, že se jedná o okno Lidé. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou e-mailovou adresu, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete upravit předmět e-mailu, potáhněte prstem doprava a poklepejte na obrazovku. K zadání předmětu použijte klávesnici na obrazovce. Po dokončení přejděte na klávesu Enter a poklepejte na obrazovku.

 8. Abyste mohli napsat zprávu, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v textu zprávy, který můžete upravit, a poklepejte na obrazovku. Zadejte zprávu pomocí klávesnice na obrazovce.

 9. Po dokončení potáhněte prstem nahoru, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Položky, a potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Poslat. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberete a odešlete dokument.

  Dokument se odešle a vy se vrátíte do dialogu Sdílet.

Viz také

Sledování a revize změn v dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Dokumenty můžete v aplikaci Word Online snadno sdílet pomocí klávesnice a Předčítání, což je integrovaná čtečka obrazovky ve Windows. Když budete soubory sdílet přes OneDrive, budete moct přizvat další uživatele k zobrazení nebo úpravám dokumentu a pracovat na něm současně.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve Wordu Online.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Word Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive

Pokud chcete dokument sdílet přes OneDrive, musíte ho nejprve uložit online. Po uložení dokumentu online bude Word Online automaticky ukládat změny do něho.

 1. Po vytvoření nového dokumentu tiskněte Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na položce karty Domů, která je vybraná.

 2. Stiskněte opakovaně Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Soubor, a pak stiskněte Enter.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce karty Uložit jako, a pak stiskněte Enter.

 4. Stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky Uložit jako online kopii, a pak stiskněte Enter.

 5. Zadejte název souboru a pak stiskněte Enter.

Sdílení dokumentu přes OneDrive

Dokument můžete sdílet, i když na něm pracujete. Váš spolupracovník obdrží odkaz pro sdílení e-mailem.

 1. Při úpravách dokumentu v aplikaci Word Online stiskněte opakovaně Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku karty Domů, která je vybraná.

 2. Stiskněte opakovaně Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Soubor, a pak stiskněte Enter.

 3. Tiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce karty Sdílení, a stiskněte Enter.

 4. Tiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Sdílet s ostatními a položce nabídky pro přizvání dalších uživatelů k úpravám nebo zobrazení tohoto dokumentu, a stiskněte Enter.

 5. Předčítání vám dá vědět, až se načte dialogové okno Sdílet. Až domluví, zadejte e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete dokument sdílet. Pokud chcete dokument sdílet s více osobami, oddělte e-mailové adresy středníky.

 6. Pokud chcete přiřadit oprávnění, tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce „Může upravit“. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolů vyberte Může upravit nebo Může zobrazit.

 7. Pokud chcete přidat zprávu, tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli pro připojení osobní zprávy k pozvánce, a pak napište zprávu.

 8. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Sdílet, a pak stiskněte Enter.

Uložení dokumentu jako souboru PDF

Když si dokument uložíte jako PDF, můžete ho bezpečně sdílet prostřednictvím více kanálů.

 1. Otevřete dokument, který chcete uložit jako PDF, v aplikaci Word Online.

 2. Tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste u sbaleného tlačítka Další, a potom stisknutím klávesy Enter otevřete nabídku.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro stažení jako PDF, a pak stiskněte Enter.

 4. Word Online vytvoří soubor PDF, což může chvíli trvat. Až uslyšíte, že jste u možnosti „Kliknutím sem zobrazíte dokument v PDF formátu“, stiskněte Enter.

 5. Stiskněte opakovaně Caps Lock+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a pak stiskněte Enter.

 6. Až uslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, můžete stisknutím tlačítka Enter dialogové okno zavřít.

 7. Tiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste v dialogu v Microsoft Wordu Online a že je fokus na tlačítku Zavřít, a pak stisknutím klávesy Enter vraťte fokus do dokumentu.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke společnému vytváření dokumentů ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×