Schválení nebo odmítnutí položek nebo souborů v seznamu nebo knihovně webu

Některé seznamy a knihovny na webech jsou nastavené tak, aby v nich bylo možné publikovat jen schválené položky nebo soubory. Dobrým příkladem jsou blogy. Většina organizací pečlivě prověřuje položky blogu, aby mohla eliminovat nevhodné vyjadřování, urážlivý styl nebo nevyžádané komerční e-maily.

Jestliže uživatel odešle položku nebo soubor do takového seznamu nebo knihovny, budou mít stav Čeká na vyřízení, dokud je neschválí někdo, kdo k tomu má potřebná oprávnění. Během čekání na schválení nebo po odmítnutí bude mít tato položka nebo soubor i nadále stav Čeká na vyřízení. Obvykle, když má položka nebo soubor stav Čeká na vyřízení, může je zobrazit pouze uživatel, který je vytvořil, a uživatelé, kteří mají oprávnění spravovat seznamy a knihovny. Ostatní uživatelé je budou moci vidět až po změně stavu z Čeká na vyřízení na Schváleno. Odmítnuté položky a soubory zůstanou v seznamu nebo knihovně, dokud je uživatel, který má potřebná oprávnění, neodstraní nebo dokud je neodstraní uživatelé, kteří je vytvořili.

Důležité :  Jestliže je zabezpečení v knihovně konfigurováno tak, aby byl každý uživatel oprávněn číst položky, potom každý, kdo má oprávnění ke čtení u příslušného webu, bude moci vidět všechny položky v seznamu nebo knihovně, ať mají či nemají stav Schváleno.

Co chcete udělat?

Schválení nebo odmítnutí položek nebo souborů v seznamu nebo knihovně webu

Schválení položky nebo souboru

Odmítnutí položky nebo souboru

Schválení nebo odmítnutí položek nebo souborů v seznamu nebo knihovně webu

Schvalovat nebo odmítat položky nebo soubory v seznamu nebo knihovně, které vyžadují schválení, mohou jen osoby, které mají oprávnění Úplné řízení nebo Návrh. Ostatní uživatelé webu mohou vidět jenom položky, ke kterým mají oprávnění nebo které sami odeslali.

Důležité :  Schválení nebo odmítnutí položek nebo souborů v seznamech nebo knihovnách je nutné provádět postupně. Není možné schválit nebo odmítnout více položek nebo souborů v rámci jedné operace.

Schválení položky nebo souboru

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu, kde je umístěna položka nebo soubor, které čekají na vyřízení.

  Knihovna služby SharePoint, ve které čeká soubor na schválení

 2. Umístěte ukazatel myši na položku, klikněte na šipku a potom v rozevíracím poli vedle názvu příslušné položky nebo souboru vyberte volbu Schválit či odmítnout.

  Nabídka v rozevíracím seznamu Schválit či odmítnout

 3. V části Stav schválení v dialogovém okně, které se otevře, vyberte volbu Schváleno.

 4. Do části Komentář zadejte komentář k schválení položky. Tento krok není povinný, ale doporučujeme ho provést pro účely historie.

  Dialogové okno Schválit či odmítnout s vybranou volbou Schváleno a přidanou poznámkou

 5. Klikněte na tlačítko OK. Po zavření dialogového okna Schválit či odmítnout bude mít možnost Stav schválení u souboru nastavenu hodnotu Schváleno.

  Knihovna služby SharePoint po nastavení stavu Schváleno u souboru, který čekal na vyřízení

Odmítnutí položky nebo souboru

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu, kde je umístěna položka nebo soubor.

 2. Umístěte ukazatel myši na položku, klikněte na šipku a potom v rozevíracím poli vedle názvu příslušné položky nebo souboru vyberte volbu Schválit či odmítnout.

 3. V části Stav schválení v dialogovém okně, které se otevře, vyberte volbu Odmítnuto.

 4. Do části Komentář zadejte komentář k odmítnutí položky nebo souboru. Tento krok není povinný, ale doporučujeme ho provést, zejména při odmítnutí.

  Dialogové okno Schválit či odmítnout s vybranou volbou Odmítnuto a přidanou poznámkou

 5. Klikněte na tlačítko OK. Po zavření dialogového okna Schválit či odmítnout bude mít možnost Stav schválení u položky nebo souboru nastavenu hodnotu Odmítnuto.

  Knihovna dokumentů, která obsahuje odmítnutý soubor a několik schválených souborů

  Poznámka :  Odmítnutá položka nebo soubor nebudou automaticky odstraněny. Odstranit je může uživatel s oprávněním schvalovatele nebo uživatel, který položku nebo soubor vytvořil.

  Odstranění souboru z knihovny webu:    Vyberte rozevírací pole vedle názvu a zvolte možnost Odstranit nebo zaškrtněte políčko vedle ikony a na kartě Dokumenty na pásu karet vyberte volbu Odstranit dokument.

  Odstranění položky ze seznamu webu:    Vyberte rozevírací pole vedle názvu a zvolte možnost Odstranit položku nebo zaškrtněte políčko vedle ikony a na kartě Položky klikněte na volbu Odstranit položku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×