Schůzky a hovory

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mobilní uživatel? V tématu schůzky a hovory na mobilních zařízeních.

Informace o plánování schůzek a připojování k nim a pořádání soukromých a skupinových hovorů.

Video Zahájit schůzku znázorňuje, jak zahájit schůzku, jak se k některé schůzce připojit a jak sdílet plochu. Součástí videa je přepis komentáře k videu a také informace o postupech.

V tomto tématu

Uspořádat schůzku

Volat

Uspořádat schůzku

Na týmovém schůzkou online v kanálu, takže je skvělý způsob, jak přejít z ke konverzaci na schůzce kliknutím tlačítko.

Schůzky týmu zahrnout zvuk, video a sdílení plochy a účastnit se kdokoli od týmu služeb. A vzhledem k tomu, že jste online, budete mít vždy místo schůzky a nikdy nebudete potřebovat místnost nebo projektor.

Týmovou schůzku zahájíte kliknutím na ikonu pro okamžitou schůzku v nové konverzaci:

Rozbalit, zvolte soubor, Emoji, Giphy, štítku a zahájit schůzku tlačítka v okně Vytvořit

Stejně tak můžete zachovat kontext konverzace a přivést osoby, se kterými se již bavíte, kliknutím na ikonu pro okamžitou schůzku v rámci stávající konverzace:

Rozbalit, zvolte soubor, Emoji, Giphy, štítku a zahájit schůzku tlačítka v okně nové zprávy

Týmové schůzky jsou otevřené schůzky, takže se k nim může připojit každý z týmu. Když zahájíte schůzku v určitém kanálu, celý tým uvidí, že se schůzka koná, a každý se bude moct k ní připojit.

Připojení ke schůzce z konverzace

There are three ways to join meetings in Teams:

  • You can join from a message within a conversation:

    Připojení ke schůzce ze zprávy

  • If you're working in another channel and your messages aren't currently in view, you can join a meeting from a notification that appears in the top right corner of your screen.

    Připojení ke schůzce z oznámení

  • Or, if you're busy in a chat, you'll receive a notification that you've been invited to a meeting, and you can join from there.

    Připojení ke schůzce z místní zprávy

Na schůzku týmu probíhající uvnitř kanálu budete upozorněni zobrazením tohoto pozvání k připojení.

Týmovou schůzku

K dispozici tak budete mít náhled případného obsahu a informace o účastnících schůzky. Pokud se schůzka během konverzace posune mimo pohled, obdržíte následující formu oznámení v rámci kanálu:

Upozornění na schůzku

Soukromé plánované schůzky slouží k plánovanému setkávání s vybranými osobami a nejsou otevřené pro všechny lidi z nějakého kanálu. Soukromou schůzku si můžete naplánovat s kýmkoliv z vaší organizace, ať se jedná o aktivního uživatele Microsoft Teams, nebo ne.

Každá vytvořená soukromá plánovaná schůzka zároveň zahájí taky nové vlákno chatu pro každého účastníka schůzky. Toto vlákno můžete využít ke sdílení programu schůzky nebo důležitých souborů. Taky ho můžete využít po skončení schůzky k následné diskuzi o specifických tématech, shrnutí poznatků nebo pokládání otázek.

Pro naplánování vlastní soukromé schůzky klikněte na ikonu kalendáře v levé části aplikace a vyberte možnost Naplánovat schůzku. Aby schůzka nebyla otevřená pro celý kanál, musíte v rozevírací nabídce Vybrat kanál pro schůzku zvolit možnost Žádný.

K plánované soukromé schůzce se můžete připojit několika různými způsoby.

Klikněte na ikonu kalendáře v levé části aplikace a zobrazí se vám seznam všech schůzek naplánovaných pro tento týden. Přejděte na schůzku, které se chcete zúčastnit, a klikněte na Připojit se.

Pokud schůzka, na kterou jste pozvaní, už začala, objeví se ve vašem seznamu posledních chatů. Můžete se k ní připojit tak, že ji v tomto seznamu vyberete a potom v záhlaví chatu kliknete na Připojit se.

Ke schůzce se taky můžete připojit z pozvánky kalendáře ve službě Exchange. Když kliknete na odkaz v e-mailové pozvánce, budete přesměrováni do Microsoft Teams, odkud se můžete ke schůzce připojit.

Schůzku můžete naplánovat zvolením Schůzky v levé části aplikace.

Uvidíte seznam všech svých aktuálně naplánovaných schůzek a pod ním možnost Naplánovat schůzku. Pokud chcete vytvořit soukromou schůzku, zvolte v rozevírací nabídce Vybrat kanál pro schůzku možnost „Žádný“. Potom už stačí jenom vybrat lidi, které chcete pozvat, ze seznamu dole nebo napsat jejich jména do pole Pozvat lidi.

Čas, který se bude hodit všem, najdete po kliknutí na Pomocníka pro plánování. Ten vám ukáže, kdy mají jednotliví účastníci volno. Pokud chcete naplánovat pravidelné schůzky, můžete vybrat zaškrtávací políčko Opakovat. Když to uděláte, budete mít možnost nastavit, jak často mají schůzky probíhat.

Další možnost je naplánovat schůzku v kanálu, který už sledujete. Schůzka tak bude otevřená pro všechny osoby v tomto kanálu. Všichni uvidí, že probíhá schůzka, a můžou se snadno připojit.

A poslední možnost je naplánovat schůzku v rámci stávajícího chatu – stačí kliknout na ikonu kalendáře pod polem pro psaní zpráv, která vás přesměruje na formulář schůzek. Všichni účastníci chatu budou automaticky na seznamu pozvaných.

Video Plánování schůzek znázorňuje, jak naplánovat schůzku a přidat do schůzky lidi. Součástí videa je přepis komentáře k videu a také informace o postupech.

Pokud jste konverzace s určitou osobou a chcete naplánovat schůzku přímo z konverzace, klepněte na ikonu naplánovat schůzky v dolní části okna zprávy. Zobrazí se dialogové okno Nová schůzka s ostatními účastníky konverzace předem vyplněné jako účastníky. Vyplňte datum a čas, přidejte podrobnosti nebo umístění a pozvat další osoby. Až budete hotovi, klikněte na Naplánovat schůzku, a můžete začít.

Tlačítko naplánovat schůzky pod polem vytváření

Soukromé schůzky viditelné pouze pozvaným lidem – kdokoliv členy týmu může zobrazit a připojení ke schůzkám v kanálu. Pokud chcete naplánovat schůzku v kanálu, přejděte do rozevírací nabídky Vyberte kanál se setkat a vyberte kanál, který chcete.

Pokud jste do kanálu a chcete mít rychlá audiovizuálního volání, stačí klikněte Tlačítko videohovoru pod vytváření pole. Která bude začínat okamžité audiovizuálního volání všem uživatelům v konverzace (i když je právě dva se). Budete mít možnost zakázání kanálu po hovoru spustí Pokud chcete video.

Pokud budete chtít zahájit schůzku z kanálu, klikněte na ikonu pro okamžitou schůzku Zahájit tlačítko pod polem pro psaní zpráv. Osoby, se kterými komunikujete, nebudou přizvány automaticky, ale objeví se ve vašem seznamu schůzky.

Pozvání na schůzku videa ze zprávy

Osobu ze seznamu schůzky můžete upozornit na zahájení schůzky kliknutím. Pomocí panelu pro vyhledávání, který najdete nahoře, můžete přizvat také ostatní členy týmu.

Schůzka se zobrazí v kanálu a to, že probíhá, uvidí i osoby, které kanál označily za oblíbený. Tyto osoby se mohou kdykoli připojit a uvidí náhled veškerého sdíleného materiálu.

Všechny plánované schůzky a jednání pro nadcházející týden můžete zobrazit kliknutím na ikonu kalendáře v levé části aplikace. Uvidíte tady vše, co máte naplánováno v aplikaci Microsoft Teams i v aplikacích Exchange nebo Outlook. Zobrazí se vám i podrobnosti jednotlivých schůzek, kdo se jich účastní, kdo je pozvaný a kdo je zorganizoval.

Sdílení plochy umožňuje sledovat obsah prezentovaný jinou osobou a představuje snadný způsob spolupráce na sdíleném dokumentu.

Sdílet obrazovku audiovizuální schůzce

Pokud budete chtít během schůzky sdílet svoji plochu nebo sledovat plochu někoho jiného, vyberte ikonu pro sdílení obrazovky.

Tlačítko Sdílet obrazovku

Multitasking během schůzky je snadný – stačí kliknout mimo okno schůzky a můžete se dívat, co se děje v jiných kanálech, nebo kontrolovat zprávy.

Když kliknete mimo okno schůzky, zobrazí se monitor volání, takže se v případě potřeby můžete ke schůzce okamžitě vrátit!

Snímek obrazovky s možnostmi schůzky

Nemůžete se připojit ke schůzce v mobilní aplikaci zatím. Aby je dostala, přejděte v desktopové aplikaci.

Příčinou může být ztlumená hlasitost nebo chybně nastavený mikrofon.

Pokud chcete během volání změnit nastavení reproduktorů, mikrofonu nebo kamery, klikněte na ikonu pro nastavení vpravo nahoře.

Nastavení zvuku pro audiovizuálního volání

Zobrazí se panel nastavení. Pomocí rozevíracích seznamů vyberte požadované možnosti pro reproduktor, mikrofon a kameru.

Volat

V aplikaci Microsoft Teams můžete uskutečnit individuální nebo skupinový hovor, aniž byste museli pořádat schůzku týmu. Tato volání jsou soukromá a nezobrazí se v žádné týmové konverzaci. Záznamy těchto hovorů se ale objeví v chatu.

Přejděte na seznam chatů a kliknutím na ikonu nového chatu Tlačítko Nová konverzace zahajte novou konverzaci.

Do pole Komu v horní části nového chatu napište požadované jméno nebo jména.

Potom pomocí ikony videa Tlačítko videohovoru nebo ikony pro hlasový hovor Tlačítko Volat zahajte hovor.

Videohovor, zvuková volání a tlačítka pro přidání lidí

Individuální hovor můžete taky zahájit z kontaktní karty volané osoby. Tu otevřete klepnutím na avatara v kanálu nebo ve vyhledávání.

Microsoft Teams momentálně nepodporuje stolní telefonní přístroje certifikované pro Skype pro firmy. Mnoho stolních telefonních přístrojů připojovaných přes rozhraní USB bude fungovat jako jednoduché alternativní reproduktory / sluchátka s mikrofonem / mikrofony pro volání v aplikaci Teams, ale pokročilé telefonní funkce nemusejí všechny fungovat podle očekávání.

Pokud chcete nějaký hovor nebo schůzku přidržet, klikněte na ikonu dalších možností v okně volání. Všichni účastníci hovoru dostanou oznámení, že hovor byl přidržen, a vy pak můžete v hovoru pokračovat kliknutím na Pokračovat nebo Znovu připojit. Během přidržení hovoru ostatní účastníky hovoru nevidíte ani neslyšíte a oni nevidí ani neslyší vás. Pokud s nimi sdílíte obrazovku, bude toto sdílení dočasně pozastaveno. Jakmile přepnete na pokračování hovoru, vše se vrátí do normálu.

Pokud chcete převést hovor, klikněte na ikonu dalších možností v okně volání. Napište jméno osoby, na kterou chcete hovor převést, a potom příslušnou osobu vyberte z nabídky voleb. Klikněte na Převést a je to! Nezapomeňte ale, že převádět hovory můžete jenom při individuálních konverzacích.

Stejného videohovoru se může účastnit až 50 lidí.

Jednou z hodní informací o schůzky a volání v aplikaci Microsoft Teams je, že můžete volat několika najednou. Pokud jste už Telefonuji, můžete přijmout nebo pouštět do nového kdykoli. Budete přidržet své aktuální volání jsme můžete přejít přímo do vaší nové konverzace. Během hovoru jeho blokování všichni účastníci dostane oznámení a nebudou moct zobrazit nebo slyšet vás.

Vaše pozastavené hovory se zobrazí na levé straně okna volání, takže se k nim můžete kdykoliv vrátit.

Videohovory jsou povolené automaticky při připojení k nenaplánované schůzce nebo vám někdo zavolá z k nenaplánované schůzce. Nelze toto nastavení změnit, ale video vypnout pro volání můžete zapnout, pokud ji nepotřebujete.

Výchozí hodnoty pro videohovory lišit pro různé typy hovory:

Typ volání

Nastavení videa

Neplánované schůzky

Video o

Skupina nebo volání 1:1

Požádá o připojení video

Naplánovanou schůzku

Video vypnout

Videohovory jsou povolené automaticky při připojení (nebo je nazýván z) k nenaplánované schůzce v kanálu.

Nemůžete změnit nastavení video, ale videa můžete vypnout, když se účastníte volání, pokud ji nepotřebujete.

Typ volání

Nastavení videa

Neplánované schůzky

Video o

Skupina nebo volání 1:1

Požádá o připojení video

Naplánovanou schůzku

Video vypnout

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×