Sbalení prezentace na disk CD-ROM

Systém Microsoft Windows XP nebo novější

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete sbalit. Pracujete-li s novou prezentací, která nebyla předtím uložena, doporučujeme prezentaci uložit.

  Poznámka: Před předáním kopie prezentace jiným osobám se doporučuje projít osobní a skryté informace a rozhodnout, zda je vhodné je zahrnout. Pravděpodobně budete chtít před sbalením prezentace odebrat komentáře, rukopisné poznámky a značky.

 2. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM.

  Poznámka: 

  • Budete potřebovat jeden z následujících typů disků CD: prázdný zapisovatelný disk CD (CD-R), prázdný přepisovatelný disk CD (CD-RW) nebo disk CD-RW s existujícím obsahem, který může být přepsán.

  • Použijete-li disk CD-R, ujistěte se, že jste na disk CD napoprvé zkopírovali všechny soubory, které potřebujete. Po zkopírování souborů nelze na disk CD přidat další soubory.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Balení pro disk CD-ROM.

 4. Do pole Název disku CD zadejte název disku CD.

 5. Chcete-li určit prezentace, které mají být zahrnuty, a pořadí přehrávání, proveďte některý z následujících kroků:

  • Jestliže chcete přidat další prezentace nebo jiné soubory, které nejsou zahrnuty automaticky, klepněte na tlačítko Přidat soubory. Vyberte soubory, které chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  • Ve výchozím nastavení jsou prezentace nastaveny tak, aby byly automaticky spouštěny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu Soubory ke kopírování. Chcete-li změnit pořadí přehrávání, vyberte prezentaci a potom ji pomocí tlačítek se šipkami přemístěte na novou pozici v seznamu.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení je aktuálně otevřená prezentace již uvedena v seznamu Soubory ke kopírování. Soubory propojené s prezentací, například soubory s grafikou, jsou zahrnuty automaticky, ale v seznamu Soubory ke kopírování se nezobrazí. Navíc je ve výchozím nastavení zahrnut program Prohlížeč prezentací PowerPoint, takže je možné spustit sbalenou prezentaci i v počítači, ve kterém není nainstalována aplikace Microsoft PowerPoint.

  • Chcete-li odebrat prezentaci, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat.

 6. Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, klepněte na tlačítko Možnosti a proveďte některý z následujících kroků:

  • Chcete-li vyloučit prohlížeč, zrušte zaškrtnutí políčka Prohlížeč prezentací PowerPoint.

  • Chcete-li zabránit automatickému přehrávání prezentací nebo určit jinou možnost automatického přehrávání, klepněte na požadovanou předvolbu v seznamu Zvolte způsob přehrávání prezentací v prohlížeči.

  • Chcete-li zahrnout písma TrueType, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType.

  • Pokud chcete, aby bylo vyžadováno heslo k otevření nebo změně všech sbalených prezentací, zadejte ve skupinovém rámečku Usnadnit zabezpečení souborů aplikace PowerPoint heslo, které chcete použít.

  • Dialogové okno Možnosti zavřete klepnutím na tlačítko OK.

 7. Klepněte na tlačítko Kopírovat na disk CD.

Poznámka: Místo kopírování na disk CD můžete výše uvedený postup použít ke sbalení jedné nebo několika prezentací do složky v počítači nebo v umístění v síti. Místo klepnutí na tlačítko Kopírovat na disk CD klepněte na tlačítko Kopírovat do složky a potom zadejte informace o složce.

Systémy předcházející systému Windows XP

Pomocí funkce Balení pro disk CD-ROM můžete pouze kopírovat všechny soubory do složky. Nelze ji použít ke kopírování souborů přímo na disk CD. Ke kopírování sbalené prezentace na disk CD použijte program pro vypalování disků CD.

 1. Otevřete prezentaci, kterou chcete sbalit. Pracujete-li s novou prezentací, která nebyla předtím uložena, doporučujeme prezentaci uložit.

  Poznámka: Před předáním kopie prezentace jiným osobám se doporučuje projít osobní a skryté informace a rozhodnout, zda je vhodné je zahrnout. Pravděpodobně budete chtít před sbalením prezentace odebrat komentáře, rukopisné poznámky a značky.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Balení pro disk CD-ROM.

 3. Chcete-li určit prezentace, které mají být zahrnuty, a pořadí přehrávání, proveďte některý z následujících kroků:

  • Jestliže chcete přidat další prezentace nebo jiné soubory, které nejsou zahrnuty automaticky, klepněte na tlačítko Přidat soubory. Vyberte soubory, které chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  • Ve výchozím nastavení jsou prezentace nastaveny tak, aby byly automaticky spouštěny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu Soubory ke kopírování. Chcete-li změnit pořadí přehrávání, vyberte prezentaci a potom ji pomocí tlačítek se šipkami přemístěte na novou pozici v seznamu.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení je aktuálně otevřená prezentace již uvedena v seznamu Soubory ke kopírování. Soubory propojené s prezentací, například soubory s grafikou, jsou zahrnuty automaticky, ale v seznamu Soubory ke kopírování se nezobrazí. Navíc je ve výchozím nastavení zahrnut program Prohlížeč prezentací PowerPoint, takže je možné spustit sbalenou prezentaci i v počítači, ve kterém není nainstalována aplikace Microsoft PowerPoint.

  • Chcete-li odebrat prezentaci, vyberte ji a klepněte na tlačítko Odebrat.

 4. Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, klepněte na tlačítko Možnosti a proveďte některý z následujících kroků:

  • Chcete-li vyloučit prohlížeč, zrušte zaškrtnutí políčka Prohlížeč prezentací PowerPoint.

  • Chcete-li zabránit automatickému přehrávání prezentací nebo určit jinou možnost automatického přehrávání, vyberte požadovanou předvolbu ze seznamu Zvolte způsob přehrávání prezentací v prohlížeči.

  • Chcete-li zahrnout písma TrueType, zaškrtněte políčko Vložená písma TrueType.

  • Pokud chcete, aby bylo vyžadováno heslo k otevření nebo změně všech sbalených prezentací, zadejte ve skupinovém rámečku Usnadnit zabezpečení souborů aplikace PowerPoint heslo, které chcete použít.

  • Dialogové okno Možnosti zavřete klepnutím na tlačítko OK.

 5. Klepněte na tlačítko Kopírovat do složky.

 6. Pomocí programu pro vypalování disků CD vypalte obsah složky, nikoli samotnou složku, na disk CD.

Poznámka: 

 • Jestliže jste sbalili webovou prezentaci, bude zkopírována jako soubor aplikace PowerPoint (PPT) a ne jako webový soubor (MHT). Na formát PPT jsou převáděny pouze soubory MHT vygenerované aplikací PowerPoint. Standardní soubory MHT, které nejsou vygenerovány aplikací PowerPoint, zůstanou ve formátu MHT.

 • Pokud ve funkci Balení pro disk CD-ROM nastavíte hesla, vztahují se tato hesla v balení na soubory PPT, POT, PPS a soubory MHT aplikace PowerPoint, které byly převedeny na soubory PPT. Tato hesla se vztahují pouze na sbalené verze prezentací a nemají vliv na hesla, která mohou být nastavena v původních souborech.

 • Pokud zvolíte Vložený objekt písem TrueType, nezapomeňte, že aplikace PowerPoint nemůže vložit písma TrueType, do kterých jsou integrována omezení týkající se autorských práv. Před spuštěním prezentace je vhodné zobrazit náhled prezentace a zkontrolovat, zda obsahuje všechna požadovaná písma.

 • Pokud je soubor po zkopírování na disk CD změněn, je nutné soubory znovu sbalit na nový disk CD.

 • V předchozích verzích aplikace PowerPoint měla tato funkce název Na cesty.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×