SVYHLEDAT (funkce)

Funkci SVYHLEDAT, jednu z vyhledávacích funkcí a funkcí pro odkazy, použijte, když potřebujete něco najít v tabulce nebo v oblasti buněk podle řádku. Můžete třeba vyhledat cenu automobilového dílu podle čísla daného dílu.

Tip: Pokud potřebujete další pomoc s funkcí SVYHLEDAT, podívejte se na tato videa z webu YouTube na odborníky z Excelu .

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká:

= SVYHLEDAT(hodnota, kterou chcete vyhledat; oblast, ve které chcete vyhledat hodnotu; číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit; přesná nebo přibližná hodnota – označená jako 0/NEPRAVDA nebo 1/PRAVDA).

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Tip: V tajnosti do funkce SVYHLEDAT je možné uspořádat data tak, aby se hodnota, kterou vyhledali (plody), nechala nalevo od vrácené hodnoty (částky), kterou chcete najít.

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce.

Syntaxe

SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;[typ])

Příklady:

  • =SVYHLEDAT(105;A2:C7;2;PRAVDA)

  • =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Název argumentu

Popis

hledat    (povinné)

Hodnota, kterou chcete vyhledat. Hodnota, kterou chcete vyhledat, musí být hodnota v prvním sloupci oblasti buněk, kterou zadáte pomocí argumentu Tabulka.

Pokud například tabulka určuje oblast buněk B2:D7, pak musíte mít hodnotu Hledat ve sloupci B. Viz obrázek. Hledat může být hodnota nebo odkaz na buňku.

tabulka    (povinné)

Oblast buněk, ve které bude funkce SVYHLEDAT hledat hodnotu hledat a ze které bude vracet hodnotu.

První sloupec oblasti buněk musí obsahovat hodnotu hledat, například příjmení (viz obrázek). Oblast buněk taky musí obsahovat vracenou hodnotu, například jméno, které chcete najít (viz obrázek).

Podívejte se, jak vybrat oblast v listu.

sloupec    (povinné)

Číslo sloupce (počínaje číslem 1 ve sloupci tabulky, které je úplně vlevo), ve kterém je hodnota, která se má vrátit.

typ    (volitelné)

Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli má funkce SVYHLEDAT najít přibližnou nebo přesnou hodnotu:

  • PRAVDA předpokládá, že první sloupec tabulky je seřazený číselně nebo abecedně, a vyhledá nejbližší hodnotu. Tento způsob se použije jako výchozí, pokud žádný nezadáte.

  • NEPRAVDA hledá přesnou hodnotu v prvním sloupci.

Jak začít

K sestavení syntaxe pro funkci SVYHLEDAT budete potřebovat 4 informace:

  1. Hodnota, kterou chcete vyhledat, označovaná taky jako vyhledávací hodnota.

  2. Oblast, ve které se nachází vyhledávací hodnota. Mějte na paměti, že aby funkce SVYHLEDAT správně fungovala, měla by vyhledávací hodnota být vždycky v prvním sloupci oblasti. Pokud je vyhledávací hodnota třeba v buňce C2, měla by oblast začínat sloupcem C.

  3. Číslo sloupce v oblasti, ve kterém je hodnota, která se má vrátit. Pokud jako oblast zadáte třeba B2: D11, měli byste počítat B jako první sloupec, C jako druhý sloupec a tak dále.

  4. Volitelně můžete zadat PRAVDA v případě, že požadujete přibližnou shodu, nebo NEPRAVDA v případě, že požadujete přesnou shodu hodnoty, která se má vrátit. Pokud žádnou z těchto hodnot nezadáte, bude výchozí hodnotou PRAVDA, tedy přibližná shoda.

Teď dáme vše nahoře uvedené dohromady:

=SVYHLEDAT(vyhledávací hodnota; oblast obsahující vyhledávací hodnotu; číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit; volitelně zadejte PRAVDA pro přibližnou shodu, nebo NEPRAVDA pro přesnou shodu).

Příklady

Tady je několik příkladů funkce SVYHLEDAT:

Příklad 1

Funkce SVYHLEDAT – příklad 1

Příklad 2

Funkce SVYHLEDAT – příklad 2

Příklad 3

Funkce SVYHLEDAT – příklad 3

Příklad 4

Funkce SVYHLEDAT – příklad 4

Příklad 5

Funkce SVYHLEDAT – příklad 5

Problém

Co je špatně

Nesprávná vrácená hodnota

Pokud má argument Typ hodnotu PRAVDA nebo pokud se vynechá, první sloupec musí být seřazený abecedně nebo číselně. Pokud první sloupec seřazený není, může se vrátit neočekávaná hodnota. Buď první sloupec seřaďte, nebo použijte hodnotu NEPRAVDA pro přesnou shodu.

Chyba #NENÍ_K_DISPOZICI v buňce

  • Pokud se pro argument Typ používá hodnota PRAVDA, pak se v případě, že je hodnota v argumentu Hledat menší než nejmenší hodnota v prvním sloupci tabulky, zobrazí chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Pokud se pro argument Typ používá hodnota NEPRAVDA, pak chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI vyjadřuje, že se nenašlo přesné číslo.

Další informace o opravách chyb #NENÍ_K_DISPOZICI ve funkci SVYHLEDAT najdete v tématu Oprava chyby #NENÍ_K_DISPOZICI u funkce SVYHLEDAT.

Chyba #ODKAZ! v buňce

Pokud je sloupec větší než počet sloupců v tabulce, získáte #REF! #ČÍSLO!.

Další informace o řešení #REF! chyby v SVYHLEDAT, viz oprava #REF!.

Chyba #HODNOTA! v buňce

Pokud je pole tabulka menší než 1, získáte #VALUE. #ČÍSLO!.

Další informace o opravách chyb #HODNOTA! ve funkci SVYHLEDAT najdete v tématu Oprava chyby #HODNOTA! u funkce SVYHLEDAT.

Chyba #NÁZEV? v buňce

Chybová hodnota #NÁZEV? obvykle vyjadřuje, že ve vzorci chybí uvozovky. Když hledáte jméno, nezapomeňte ho ve vzorci uvést do uvozovek. Třeba jméno "Hernady" zadejte takto: =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA).

Další informace najdete v článku o opravě #NAME!.

Udělejte toto

Proč?

Používejte pro argument Typ absolutní odkazy.

Když budete používat absolutní odkazy, bude se ve vzorci, který vyplníte dolů do dalších buněk, vždycky hledat ve stejné oblasti.

Naučte se používat absolutní odkazy na buňky.

Neukládejte číselné hodnoty ani hodnoty kalendářních dat jako text.

Při hledání číselných nebo datových hodnot zkontrolujte, jestli nejsou údaje v prvním sloupci oblasti Tabulka uložené jako textové hodnoty. Jinak může funkce SVYHLEDAT vrátit nesprávnou nebo neočekávanou hodnotu.

Seřaďte si první sloupec.

Než pro argument typ funkce SVYHLEDAT nastavíte hodnotu PRAVDA, seřaďte si první sloupec v tabulce.

Používejte zástupné znaky.

Pokud je argument typ NEPRAVDA a argument Hledat je text, můžete v argumentu hledatpoužít zástupné znaky – otazník (?) a hvězdičku (*). Otazník zastupuje jeden libovolný znak. Hvězdička zastupuje jakoukoli posloupnost libovolných znaků. Pokud chcete vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před ně vlnovku (~).

Například = SVYHLEDAT ("Hernad?"; B2: E7; 2; NEPRAVDA) hledá všechny výskyty Hernady s posledním písmenem, které se může lišit.

Zkontrolujte, že v údajích nemáte něco špatně napsané.

Při hledání textových hodnot v prvním sloupci zkontrolujte, že údaje v prvním sloupci oblasti nemají mezery na začátku nebo konci textu, jestli se v nich konzistentně používají rovné uvozovky ( ' nebo " ) a oblé uvozovky ( ‘ nebo “) a jestli v nich nejsou netisknutelné znaky. V takových případech může funkce SVYHLEDAT vrátit nesprávnou nebo neočekávanou hodnotu.

Abyste dostali přesné výsledky, zkuste použít funkci VYČISTIT nebo funkci PROČISTIT k odebrání koncových mezer, které jsou v buňce za hodnotami tabulky.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Stručná referenční karta:
stručnější příručka pro rychlé odkazy: SVYHLEDAT – tipy pro
řešení potížína webu Office

Oprava #VALUE! chyba ve funkci SVYHLEDAT
Oprava chyby #N/a v přehledu funkcí
SVYHLEDAT provzorce v aplikaci Excel
jak se vyhnout nefunkčním vzorcům
při zjišťování chyb ve vzorcích
funkce Excelu (podle abecedy)
Funkce Excelu (podle kategorie)
SVYHLEDAT (ukázka zdarma)

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×