STEJNÉ (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce STEJNÉ v Microsoft Excelu.

Popis

Porovná dva textové řetězce a vrátí logickou hodnotu PRAVDA, pokud se přesně shodují, v opačném případě hodnotu NEPRAVDA. Funkce STEJNÉ rozlišuje velká a malá písmena, ale ignoruje rozdíly ve formátování. Tuto funkci lze použít pro testování textu, který vkládáte do dokumentu.

Syntaxe

STEJNÉ(text1; text2)

Syntaxe funkce STEJNÉ má následující argumenty:

  • Text1:    Povinný argument. První textový řetězec.

  • Text2:    Povinný argument. Druhý textový řetězec.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

První řetězec

Druhý řetězec

slovo

slovo

Slovo

slovo

s lovo

slovo

Vzorec

Popis

Výsledek

=STEJNÉ(A2;B2)

Ověří, jestli jsou řetězce v prvním řádku shodné

PRAVDA

=STEJNÉ(A3;B3)

Ověří, jestli jsou řetězce ve druhém řádku shodné ("S" v buňce v A3 je velké písmeno)

NEPRAVDA

=STEJNÉ(A4;B4)

Ověří, jestli jsou řetězce ve třetím řádku shodné (v buňce A4 je mezera mezi "s" a "lovo")

NEPRAVDA

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×