SQRTPI (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SQRTPI  v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí druhou odmocninu násobku čísla pí.

Syntaxe

SQRTPI(číslo)

Syntaxe funkce SQRTPI má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o číslo, kterým je násobena konstanta pí před odmocněním.

Poznámka

Pokud argument číslo < 0, vrátí funkce ODMOCNINAPI chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

V ýsledek

=SQRTPI(1)

Druhá odmocnina čísla pí.

1,772454

=SQRTPI(2)

Druhá odmocnina dvojnásobku čísla pí.

2,506628

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×