SOUČHODNOTA (funkce)

SOUČHODNOTA, jedna z finančních funkcí, vypočítává současnou hodnotu půjčky nebo investice na základě konstantní úrokové sazby. Můžete ji použít u periodických, konstantních plateb (například splátek hypotéky nebo jiné půjčky) nebo pro budoucí hodnotu, která je vaším investičním cílem.

Instruktor excelových vzorců

K vyhledání současné hodnoty (částky půjčky), jakou si můžete na základě stanovené měsíční platby dovolit, použijte Instruktora excelových vzorců. Současně se naučíte, jak používat funkci SOUČHODNOTA ve vzorci.

Pomocí Instruktora excelových vzorců taky můžete najít současnou hodnotu svého finančního investičního cíle.

Syntaxe

SOUČHODNOTA(sazba, pper, splátka, [bud_hod], [typ])

Syntaxe funkce SOUČHODNOTA obsahuje následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o úrokovou sazbu vztaženou k úročené periodě. Když například získáte půjčku na automobil s 10procentní roční úrokovou sazbou a měsíčními splátkami, bude měsíční úroková sazba 10%/12 neboli 0,83%. Jako úrokovou sazbu byste měli do vzorce zadat 10%/12 nebo 0,83% nebo 0,0083.

 • Pper:    Povinný argument. Jedná se o celkový počet úročených období anuity. Když dostanete například čtyřletou půjčku na automobil s měsíčními splátkami, má půjčka 4*12 (neboli 48) období. Do vzorce zadejte pro argument pper hodnotu 48.

 • Splátka:    Povinný argument. Jedná se o splátku v každém období. V průběhu úročených období ji nelze měnit. Typicky splátka zahrnuje jistinu a úroky, ale nezahrnuje žádné další poplatky a daně. Měsíční splátka u čtyřleté půjčky na automobil ve výši 100 000 Kč s 12% úrokovou sazbou může být například 2633,30 Kč. Zadejte do vzorce jako splátku číslo -2633,30. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument bud_hod.

 • Bud_hod:    Nepovinný argument. Jedná se o budoucí hodnotu nebo hotovostní zůstatek, který chcete dosáhnout po poslední splátce. Jestliže bud_hod není uvedena, je jí přiřazena hodnota 0 (budoucí hodnota půjčky je rovna 0). Když chcete například uspořit částku 50 000 Kč na zaplacení nějakého zvláštního projektu za 18 let, potom 50 000 Kč je budoucí hodnota. Pak je třeba utvořit odhad úrokové míry a na jeho základě určit potřebnou výši měsíčních úložek. Pokud je tento argument vynechán, je nutné zadat argument splátka.

 • Typ:    Nepovinný argument. Jedná se o číslo 0 nebo 1, které určuje termín placení.

Typ

Splátka

0 nebo neuveden

Na konci období

1

Na začátku období

Poznámky

 • Přesvědčte se, že používáte správné nástroje pro specifikaci argumentů odhad a pper. Jestliže provádíte měsíční splátky na čtyřletou půjčku s 12procentní roční úrokovou sazbou, použijte 12%/12 pro specifikaci sazby a 4*12 pro pper. Jestliže provádíte pouze jednoroční splátky na stejnou půjčku, použijte 12% pro sazbu a 4 pro pper.

 • Následující funkce se týkají používání anuit:

CUMIPMT

PLATBA.ZÁKLAD

CUMPRINC

SOUČHODNOTA

BUDHODNOTA

ÚROKOVÁ.MÍRA

FVSCHEDULE

XIRR

PLATBA.ÚROK

XNPV

PLATBA


 • Anuita je série konstantních hotovostních plateb v průběhu spojitého období. Anuita je například půjčka na automobil nebo hypotéka. Další informace získáte v nápovědě ke každé funkci používající anuitu.

 • Ve všech anuitních funkcích je hotovost, kterou vyplácíte, například depozita k uložení, reprezentována záporným číslem. Hotovost, kterou přijímáte, například dividenda, je reprezentována kladným číslem. Například depozitum 1000 Kč do banky by bylo reprezentováno argumentem -1000, jestliže jste vkladatel, a s argumentem 1000, pokud jste banka.

 • Aplikace Microsoft Excel řeší finanční rovnici pro jeden argument v závislosti na ostatních argumentech. Jestliže sazba není rovna hodnotě 0, potom:

  Rovnice

  Jestliže sazba = 0, potom:

(splátka * pper) + součtová hodnota + budoucí hodnota = 0

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

500 000 Kč

Částka zaplacená za pojistnou anuitu na konci každého měsíce

8%

Úroková sazba z vyplacené částky

20

Počet let, po jejichž uplynutí bude částka vyplacena.

Vzorec

Popis

Výsledek

=SOUČHODNOTA(A3/12;12*A4;A2; ;0)

Současná hodnota anuity za výše uvedených podmínek A2:A4.

(59 777,15)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×