SLOUPEC (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SLOUPEC v Microsoft Excelu. Odkazy na další informace o formátování sloupců najdete v části Viz také.

Popis

Vrátí číslo sloupce daného Odkaz na buňku. Vzorec =SLOUPEC(D10) například vrátí hodnotu 4, protože sloupec D je čtvrtý sloupec.

Syntaxe

SLOUPEC([odkaz])

Syntaxe funkce SLOUPEC obsahuje následující Argument:

 • Odkaz:    Nepovinný argument. Jde o buňku nebo Oblast buněk, u kterých chcete zjistit číslo sloupce.

  • Pokud je argument odkaz vynechán nebo odkazuje na oblast buněk a funkce SLOUPEC je zadána jako vodorovný maticový vzorec, vrátí funkce SLOUPEC čísla sloupců odkazu ve tvaru vodorovné matice.

   Zadání vzorce jako maticového vzorce:    Vyberte oblast začínající buňkou se vzorcem, která by měla obsahovat maticový vzorec. Stiskněte klávesu F2 a potom kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

   Poznámka :  V aplikaci Excel Online se maticové vzorce vytvářet nedají.

  • Pokud je argumentem odkaz oblast buněk a funkce SLOUPEC není zadána jako vodorovný maticový vzorec, vrátí funkce SLOUPEC číslo levého sloupce.

  • Pokud je argument odkaz vynechán, předpokládá se, že jde o odkaz na buňku, ve které se vyskytuje funkce SLOUPEC.

  • Argument odkaz nesmí odkazovat na více oblastí.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=SLOUPEC()

Sloupec, v němž je uveden vzorec.

3

=SLOUPEC(B6)

Číslo sloupce pro odkaz B6.

2

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×