SKEW.P (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce SKEW.P v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí koeficient šikmosti rozdělení na základě souboru hodnot: charakteristika stupně asymetričnosti rozdělení kolem střední hodnoty.

Syntaxe

SKEW . P( číslo 1; [číslo 2];… )

Syntaxe funkce SKEW.P obsahuje následující argumenty:

Číslo 1; číslo 2;...    Argument číslo1 je povinný argument, následující čísla jsou nepovinná. Číslo 1, číslo 2,... jsou čísla od 1 do 254 nebo názvy, pole či odkazy obsahující čísla, pro která chcete zjistit koeficient šikmosti souboru hodnot.

Funkce SKEW.P využívá následující vzorec:

Vzorec funkce SKEW.P

Poznámky

  • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

  • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

  • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou (0) hodnotou jsou však započítávány.

  • Funkce SKEW.P využívá standardní odchylku celého souboru hodnot, ne výběru.

  • Pokud jsou mezi argumenty neplatné hodnoty, funkce SKEW.P vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud jsou mezi argumenty neplatné datové typy, funkce SKEW.P vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud existují méně než tři datové body nebo pokud je výběrová směrodatná odchylka rovna nule, vrátí funkce SKEW chybovou hodnotu #DĚLENÍ_NULOU!.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Množina dat základního souboru

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Vzorec

Popis

Výsledek

=SKEW.P(A2:A11)

Zešikmení rozdělení založené na základním souboru množiny dat v buňkách A2:A11 (0,303193)

0,303193

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk