SINH (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SINH v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hyperbolický sinus čísla.

Syntaxe

SINH(číslo)

Syntaxe funkce SINH má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o libovolné reálné číslo.

Poznámka

Vzorec pro výpočet hyperbolického sinu:

Rovnice

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=2,868*SINH(0,0342*1,03)

Pravděpodobnost získání výsledku do 1,03 sekund

0,1010491

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×