SIGN (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SIGN v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí znaménko argumentu. Vrátí hodnotu 1, pokud je číslo kladné, hodnotu 0 pro číslo 0 a hodnotu -1, pokud je číslo záporné.

Syntaxe

SIGN(číslo)

Syntaxe funkce SIGN má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=SIGN(10)

Znaménko kladného čísla.

1

=SIGN(4-4)

Znaménko výsledku 4 mínus 4 (nula).

0

=SIGN(-0,00001)

Znaménko záporného čísla.

-1

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×