SHEET (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SHEET v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo odkazovaného listu.

Syntaxe

SHEET(hodnota)

Syntaxe funkce SHEET obsahuje následující argumenty:

  • Hodnota    Nepovinný argument. Jde o název listu nebo odkazu, u kterého chce zjistit jeho číslo listu. Pokud je argument Hodnota vynechán, vrátí funkce SHEET číslo listu, který tuto funkci obsahuje.

Poznámky:

  • Funkce SHEET zahrnuje všechny viditelné, skryté i velmi skryté listy a krom toho i všechny jiné druhy listů (makra, grafy a dialogová okna).

  • Pokud zadaná hodnota argumentu není platná, vrátí funkce SHEET chybovou hodnotu #ODKAZ!. Například syntaxe =SHEET(List1!#ODKAZ) vrátí chybovou hodnotu #ODKAZ!.

  • Pokud je zadaná hodnota argumentu neplatný název listu, vrátí funkce SHEET chybovou hodnotu #N/A (hodnota nedostupná). Například syntaxe =SHEET(ŠpatnýNázevListu) vrátí chybovou hodnotu #NA.

  • Funkce SHEET není dostupná u objektových modelů, jelikož objektové modely už podobnou funkci obsahují.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=SHEET(ČvrtletníProdejePodleOblasti)

Vrátí číslo listu, který obsahuje definovaný název ČvrtletníProdejePodleOblasti na listu 2 a má obor, díky kterému je dostupný pro celý sešit.

2

=SHEET(Tabulka1)

Vrátí číslo listu, který obsahuje tabulku s názvem Tabulka1 na listu 2 a má obor, díky kterému je dostupný pro celý sešit.

2

=SHEET(Nejvyšší_teploty)

Vrátí chybovou hodnotu #NÁZEV?, protože definovaný název Nejvyšší_teploty je omezen na list, který jej obsahuje, tedy List2.

#NÁZEV?

=SHEET("Věci")

Vrátí číslo listu s názvem Věci.

3

Začátek stránky

Použít na: Excel 2016, Excel 2013, Excel Online, Excel 2016 for Mac, Excel for Mac 2011Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk