SERIESSUM (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SERIESSUM v Microsoft Excelu.

Popis

Mnoho funkcí lze aproximovat mocninnou řadou.

Vrátí součet mocninné řady na základě vzorce:

Rovnice

Syntaxe

SERIESSUM(x, n, m, koeficienty)

Funkce SERIESSUM má následující argumenty:

  • X:    Povinný argument. Jedná se o počáteční hodnotu mocninné řady.

  • N:    Povinný argument. Jedná se o počáteční mocninu hodnoty X.

  • M:    Povinný argument. Jedná se o hodnotu, o kterou se bude zvyšovat hodnota argumentu n pro každý člen řady.

  • Koeficient:    Povinný argument. Jedná se o množinu koeficientů jednotlivých členů polynomu. Počet hodnot koeficientů určuje počet členů mocninné řady. Pokud existují například tři hodnoty koeficientů, bude mocninná řada obsahovat tři členy.

Poznámka

Pokud některý argument není číslo, vrátí funkce SERIESSUM chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Koeficienty jako čísla

Koeficienty jako vzorce

0,785398163

=PI()/4

1

1

-0,5

=-1/FACT(2)

0,041666667

=1/FACT(4)

-0,001388889

=-1/FACT(6)

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=SERIESSUM(A3;0;2;A4:A7)

Aproximace kosinu úhlu pí/4, neboli 45 stupňů (0,707103)

0,707103

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×