Rychlý start po upgradu na aplikaci Microsoft Office Visio 2007

Vítá vás nejnovější verze aplikace Microsoft Office Visio!

Pokud jste zvyklí pracovat s aplikací Visio 2003, objevíte v aplikaci Microsoft Office Visio 2007 několik nových funkcí a zjistíte, že několik známých funkcí bylo nahrazeno nebo odstraněno. Abyste se mohli rychle zorientovat, obsahuje tento článek informace o nejdůležitějších zdokonaleních a změnách.

Další informace o novinkách naleznete v tématu Co je nového v aplikaci Microsoft Office Visio 2007.

Co chcete udělat?

Vyhledání správné šablony

Rychlé připojení a přidání obrazců pomocí funkce Automaticky připojit

Propojení diagramů a dat (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Zobrazení dat pomocí datových symbolů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Zjišťování složitých informací pomocí vytvoření kontingenčních diagramů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Vytvoření dokonalého vzhledu pomocí motivů

Zjištění, co je nového v aplikaci Visio 2007

Vyhledání správné šablony

Nové okno Začínáme v aplikaci Office Visio 2007 usnadňuje vyhledání správné šablony. Šablony jsou uspořádány do jednodušších kategorií. Velké náhledy miniatur a popisy jednotlivých šablon nyní pomáhají rychle identifikovat šablony, které jsou pro vaše diagramy nejlepší. Nejoblíbenější šablony aplikace Visio v jednotlivých kategoriích jsou nyní zobrazeny v horní části zobrazení jednotlivých kategorií. Aplikace Visio nyní obsahuje nového zástupce pro otevírání naposledy použitých šablon. A pokud máte aplikaci Office Visio Professional 2007, můžete nyní procházet nové vzorové diagramy a zdroje dat, abyste získali nápady pro vytváření vlastních diagramů založených na datech.

Chcete-li otevřít šablonu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Poklepejte na náhled šablony.

 • V popisu šablony klepněte na možnost Vytvořit.

Poznámka : Po otevření šablony zavře aplikace Office Visio 2007 okno Začínáme. Pokud ho budete chtít znovu otevřít, proveďte jednu z následujících akcí:

 • V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Začínáme.

 • Na panelu nástrojů Standardní klepněte na šipku u tlačítka Nový a klepněte na možnost Začínáme.

Začátek stránky

Rychlé připojení a přidání obrazců pomocí funkce Automaticky připojit

Funkce Automaticky připojit, která je k dispozici v mnoha šablonách aplikace Visio 2007, přebírá práci uživatele při připojování obrazců. Tato nová funkce za vás automaticky připojuje, rovnoměrně rozmisťuje a přesně zarovnává obrazce a vyžaduje pouhých několik klepnutí. Existují tři způsoby, jak připojit obrazce pomocí funkce Automaticky připojit.

Připojení obrazců během přetažení na stránku výkresu

 1. Umístěte ukazatel myši na stránku výkresu.

  Kolem obrazce se zobrazí modré šipky.

 2. Přetáhněte další obrazec na jednu z těchto modrých šipek pro připojení.

  Aplikace Visio automaticky tyto dva obrazce připojí, rovnoměrně je rozmístí a zarovná je za vás.

Rychlé přidání a připojení obrazců bez přetažení

 1. V okně Obrazce vyberte obrazec.

 2. Umístěte ukazatel myši na stránku výkresu a klepněte na modrou šipku pro připojení na straně obrazce, ke kterému se chcete připojit.

  Visio 2007 automaticky přidá a připojí obrazce, rovnoměrně je rozmístí a zarovná je za vás. Tímto způsobem můžete rychle připojit celou sérii obrazců, jako jsou ty ve vývojovém diagramu.

Připojení obrazců, které se již nacházejí na výkresu

 • Klepněte na modrou šipku pro připojení na jednom obrazci, který je nejblíže k jinému obrazci, ke kterému se chcete připojit.

Začátek stránky

Propojení diagramů a dat (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Office Visio Professional 2007 usnadňuje a urychluje propojení zdroje dat s libovolným diagramem vytvořeným pomocí kterékoli verze aplikace Visio.

Nejprve připojíte diagram k jednomu nebo více datovým zdrojům, jako jsou sešity aplikace Microsoft Office Excel nebo databáze aplikace Microsoft Office Access. Potom tato data spojíte s obrazci v diagramu. Díky nové nabídce Data a panelu nástrojů Data budete mít po ruce vše, co potřebujete.

 1. Otevřete diagram, se kterým chcete propojit data.

 2. V nabídce Data klepněte na možnost Propojit data s obrazci.

 3. Diagram propojte se zdrojem dat podle pokynů v průvodci Výběr dat.

 4. Data s obrazci propojte pomocí jedné z následujících metod:

  • Chcete-li automaticky propojit data se všemi obrazci v diagramu, klepněte v nabídce Data na příkaz Automaticky propojit. Průvodce Výběr dat vás provede připojením aplikace Office Excel, Office Access, serveru Microsoft SQL Server a dalších běžně používaných externích datových zdrojů. Můžete vybírat vlastní rozsahy dat, filtrovat data, která chcete importovat, a dokonce propojit diagramy s více datovými zdroji.

  • Chcete-li propojit data s existujícími obrazci postupně, propojte data s obrazcem ručně tak, že přetáhnete řádek s daty z nového okna Externí data do obrazce v diagramu. Po propojení dat s obrazcem můžete zobrazit tato data v okně Data obrazce (dříve se nazývalo Vlastní vlastnosti).

  • Chcete-li automaticky vytvořit obrazce, které budou propojené s řádky dat, vyberte obrazec v okně Obrazce a přetáhněte řádek s daty z nového okna Externí data na stránku výkresu. Aplikace Visio současně přidá obrazec na stránku a spojí data s tímto obrazcem.

Po připojení dat k diagramu můžete tato data zobrazit v okně Externí data.

Obnovení dat v diagramu

K aktualizaci všech dat v diagramu můžete použít funkci Aktualizovat data.

 1. V nabídce Data klepněte na příkaz Aktualizovat data.

 2. Pokud nastanou konflikty dat, vyřešte je pomocí podokna úloh Konflikty při aktualizaci.

Můžete dokonce naplánovat aktualizaci tak, aby se prováděla automaticky tak často, jak budete potřebovat.

Začátek stránky

Zobrazení dat pomocí datových symbolů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Integrace dat do diagramů je pouhý první krok v transformaci diagramů na výkonné nástroje sledování. Nyní s aplikací Office Visio Professional 2007 můžete snadněji zobrazovat a upravovat vzhled dat v diagramech, aby byly vaše informace srozumitelnější.

 • V novém podokně úloh Datové symboly klepněte na formát, který představuje data tak, jak je chcete mít v diagramu.

  Pokud se podokno úloh Datové symboly nezobrazí, klepněte v nabídce Data na možnost Zobrazit data obrazců.

Můžete použít indikátory průběhu u proměnných dat, šipky u dat, která se zvětšují nebo zmenšují, a hvězdičky u řazených dat. Žádnou z těchto položek nemusíte sami formátovat – aplikace Visio zpracuje formáty za vás.

Hodnoty dat mohou nyní také řídit barvu a vzhled obrazce, nemusíte je však formátovat sami. Jediné, co musíte udělat, je zadat podmínky, za kterých bude formátování použito.

Začátek stránky

Zjišťování složitých informací pomocí vytvoření kontingenčních diagramů (vyžaduje aplikaci Office Visio Professional 2007)

Office Visio Professional 2007 obsahuje nový typ diagramu – kontingenční diagram. Kontingenční diagram zobrazuje data jako kolekci obrazců uspořádaných ve stromové struktuře, která pomáhá analyzovat a shrnout data ve vizuálním snadno srozumitelném formátu. Pomocí kontingenčních diagramů můžete vizuálně zjišťovat obchodní data, analyzovat je, přecházet na ně a vytvářet více zobrazení, abyste získali hlubší náhled do těchto informací.

 1. Otevřete šablonu kontingenčního diagramu a spustí se průvodce Výběr dat.

  Průvodce vás provede jednotlivými kroky připojení diagramu ke zdroji dat a potom vytvoří takzvaný uzel kontingenčního diagramu, který je připojený ke všem datům ve zdroji dat.

 2. Klepněte na horní uzel na stránce výkresu a v okně Kontingenční diagram klepněte v části Přidat kategorii na kategorii, podle které chcete seskupit data v rámci uzlu.

 3. Chcete-li dále rozbalit nové dílčí uzly a zobrazit více úrovní, klepněte na dílčí uzel, který chcete rozbalit, a přidejte další kategorie.

 4. V okně Kontingenční diagram klepněte v části Přidat součet na data, která chcete v diagramu sečíst nebo shrnout.

 5. Chcete-li zadat nastavení pro data v diagramu, klepněte v okně Kontingenční tabulka v části Přidat součet pravým tlačítkem myši na typ dat a potom klepněte na nastavení, které chcete použít v místní nabídce.

Kontingenční diagram používá k zobrazení dat pomocí obrazců datové symboly, takže můžete použít podokno úloh Datové symboly k použití podmíněného formátování u dat, která se zobrazí v kontingenčních diagramech, abyste rychle identifikovali problémy a trendy dat.

Začátek stránky

Vytvoření dokonalého vzhledu pomocí motivů

Funkce Motivy v aplikaci Office Visio 2007 za vás rozhodne při výběru barev a efektů. Nyní máte možnost dodat diagramu profesionální vzhled pouhým klepnutím myši.

Motiv se skládá ze dvou částí:

 • Barvy motivu:    Vyberte si ze sady profesionálně navržených vestavěných barev motivů. Barvy motivů, které jsou součástí aplikace Visio, se shodují s barvami motivů v jiných aplikacích systému Microsoft Office 2007, jako je PowerPoint a Word.

 • Efekty motivů:    Použijte jednotnou sadu prvků návrhu pro písma, výplně, stíny, čáry a spojnice. Dodáte tak svým výkresům konzistentnější a zajímavější vzhled.

Použití motivu u diagramu

 1. Klepněte na příkaz Motiv v nabídce Formát.

  Napravo od výkresu se zobrazí podokno úloh Motiv.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat barvy motivů v podokně úloh Motiv, klepněte na možnost Motiv – barvy.

  • Chcete-li vybrat efekty motivů, klepněte v podokně úloh Motiv na možnost Motiv – efekty.

 3. Motiv použijete na stránce výkresu klepnutím na miniaturu.

 4. Chcete-li motiv použít u všech stránek v diagramu, klepněte pravým tlačítkem myši na motiv, který chcete použít, a potom klepněte v místní nabídce na příkaz Použít u všech stránek.

Vytvoření vlastního motivu

 1. Pravým tlačítkem myši klepněte na vestavěný motiv, který je podobný motivu, který chcete vytvořit, abyste mohli motiv upravit pouze drobnými změnami.

 2. Klepněte na možnost Duplikovat.

  Duplikovaný motiv se zobrazí v seznamu Vlastní v podokně úloh.

 3. Chcete-li motiv upravit, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Upravit.

Začátek stránky

Zjištění, co je nového v aplikaci Visio 2007

Některé šablony, nástroje a funkce, které byly k dispozici v aplikaci Visio 2003, byly v aplikaci Visio 2007 odebrány nebo byly nahrazeny novými funkcemi.

Co se stalo s možností?

Odpověď

Doplněk Barevná schémata

Doplněk Barevná schémata byl nahrazen novou funkcí Motivy.

Funkce Motivy je funkčnější než doplněk Barevná schémata a snadněji se upravuje. Umožňuje také použít schémata u jediné stránky nebo u celého dokumentu. Schémata lze použít i u uživatelem nakreslených obrazců a nikoli jen u vestavěných obrazců.

Chcete-li otevřít nové podokno Barevná schémata, klepněte v nabídce Formát na možnost Motiv a klepněte na možnost Barevná schémata.

I nadále máte možnost spustit po klepnutí pravým tlačítkem myši na stránku doplněk Barevná schémata u výkresů, které byly vytvořeny v dřívější verzi aplikace Visio. Po použití nového barevného schématu pomocí funkce Motivy však již výkres s doplňkem Barevná schémata pracovat nebude.

NetMeeting a Hledání souborů

Program Microsoft Windows NetMeeting a služba Hledání souborů byly nahrazeny aplikací Microsoft Office Live Meeting a serverem Microsoft Office Search Server.

Kurz Začínáme a Galerie diagramů

Položky Kurz Začínáme a Galerie diagramů byly nahrazeny sadou videoukázek založených na scénářích a interaktivními školicími kurzy na webu Microsoft Office Online.

Chcete-li zobrazit náhled typů diagramů v nastavení galerie, klepněte v nabídce Nový na příkaz Zvolit typ výkresu

Nabídky

Několik nabídek se v aplikaci Visio 2007 změnilo.

 • Z místní nabídky obrazce byla odebrána položka nabídky Zobrazit.

 • Z místní nabídky stránky byla odebrána položka nabídky Obrazec.

 • Položka nabídky Speciální v nabídce Formát je skrytá s výjimkou vývojářského režimu.

 • Z nabídky Nástroje byla odebrána položka nabídky Sady vlastních vlastností.

Tyto změny zajistily jednodušší uživatelské rozhraní, které usnadňuje přístup k důležitým funkcím.

Šablona Novell Directory Services a vzorníky

Šablona Novell Directory Services (NDS) a její vzorníky byly odebrány.

Motivy organizačního diagramu

Funkce Motiv organizačního diagramu byla nahrazena novou funkcí Motiv.

Chcete-li otevřít podokno úloh Motiv, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na příkaz Formát v nabídce Motiv.

 • Na panelu nástrojů Formát klepněte na tlačítko Motiv.

Zaškrtávací políčko Uložit pracovní prostor v dialogovém okně Uložit

Možnost Uložit nebo neuložit pracovní prostor společně s dokumentem aplikace Visio byla přesunuta z dialogového okna Uložit do dialogového okna Vlastnosti souboru. Tato změna vytváří dojem lepší konzistence s ostatními aplikacemi Office 2007.

Chcete-li uložit dokumenty bez zahrnutí informací o pracovním prostoru, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Uložit pracovní prostor.

Styly

Funkce Styly je nyní při výchozím nastavení skrytá.

Funkci Styly pro většinu uživatelů nahrazuje nová funkce Motivy, ale pokud vyvíjíte vlastní obrazce, můžete přístup k funkci Styly získat i nadále, budete-li chtít.

Chcete-li získat přístup k funkci Styly, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Upřesnit a zaškrtněte políčko Spustit ve vývojářském režimu. Chcete-li použít styl, vyberte jeden nebo více obrazců a v nabídce Formát klepněte na příkaz Styl.

Podpora produktů Sybase a INFORMIX

Schopnost provádět zpětnou analýzu databází Sybase a INFORMIX byla v aplikaci Office Visio Professional 2007 z řešení modelů databáze odebrána. Tato změna umožňuje aplikaci Visio podporovat systémy DBMS, které se používají více.

Ke zpětné analýze svojí databáze můžete i nadále používat generické ovladače ODBC a OLEDB. Tyto generické ovladače by měly fungovat ve většině případů a pro většinu schémat databáze. Mohou však existovat detaily schématu, které jsou specifické pro databáze Sybase a INFORMIX, a nejsou pro generické ovladače k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×