Rychlé zvládnutí nové sady Microsoft Office

Word ribbon: (c) Microsoft

Když spustíte aplikaci Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 či Microsoft Office Access 2007 nebo pokud začnete vytvářet novou zprávu v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, všimnete si, že se okno aplikace změnilo. Staré rozhraní složené z nabídek a panelů nástrojů bylo nahrazeno. Jak se používá toto nové, zajímavé rozhraní? Budete-li číst dál, dozvíte se to – a také zjistíte, jak byla sada Microsoft Office zjednodušena a vylepšena.

Tolik žádaná jednoduchost je tu

Při prvním použití oblíbené aplikace sady Office se možná budete cítit trochu nejistě. Sada Office, na kterou jste byli po léta zvyklí, nyní vypadá jinak. Přirozeně trochu tápete. Ale vydržte, chce to trochu odvahy a hned zjistíte, o co jde. Po chvíli zkoušení uvidíte, že vám toto nové rozhraní práci nekomplikuje, ale naopak vám pomáhá. Toto uživatelské rozhraní se nazývá Office Fluent a bylo vyvinuto s cílem poskytnout to, co uživatelé sady Microsoft Office – možná i vy – požadovali: snadněji použitelné aplikace s lehce vyhledatelnými příkazy.

Snadnější hledání příkazů

Příkladem toho, jak je vyhledávání příkazů ve verzi 2007 snazší, je bohaté zobrazení seskupených tlačítek, které vidíte podél horního okraje okna. Po příkazech už nemusíte složitě pátrat. Vše potřebné je nyní viditelné a snadno dostupné. Namísto skrytých panelů nástrojů a příkazů schovaných v nabídkách a samostatných podoknech máte nyní k dispozici řídicí centrum, které seskupuje a vizualizuje důležité prvky. A všechna ta tlačítka nezmizí – budou vždy na svém místě.

Zobrazení pouze používaných příkazů

Možná si říkáte: „Všechny příkazy na jednom místě a všechny viditelné? To by zabralo celé okno.“ A máte pravdu. Proto měla změna návrhu rozhraní sady Office ještě další cíl: snížit počet příkazů nabízených v rámci primární a nejdostupnější sady a omezit je na příkazy, které používáte nejvíce.

Odborníci společnosti Microsoft, kteří se zaměřují na použitelnost aplikací, zjistili, že uživatelé pracující se sadou Office dávají přednost základní sadě příkazů, které používají znovu a znovu. Tyto příkazy se nyní dostávají na nejpřednější místo.

Jedním z nejpoužívanějších příkazů v sadě Office je například příkaz Vložit. Proč ho tedy v okně maximálně neupřednostnit společně se souvisejícími příkazy Vyjmout a Kopírovat? Tyto příkazy již nemusejí sdílet místo se vzdáleně příbuznými příkazy v nabídce nebo panelu nástrojů. Používají se nejčastěji, takže budou nejvíce po ruce. Pamatujte: oblíbené funkce nezmizely – byly uspořádány podle toho, jak moc je používáte.

Uspořádání příkazů z hlediska podpory základních úloh

Příkazy tedy byly zviditelněny a byl snížen jejich počet na základě oblíbenosti. Ale jak jsou uspořádány?

Jsou uspořádány kolem základních úloh prováděných v dané aplikaci sady Office. Funguje to takto: Pás karet – široký pruh podél horního okraje okna, který obsahuje všechny příkazy – rozděluje základní úlohy u každé aplikace a každá z úloh je představována kartou. Například nejdůležitější úlohou v aplikaci Word je psaní a kartou, který se zobrazuje v této aplikaci jako první, je Psaní. Na této kartě jsou shromážděny základní příkazy, které potřebujete při psaní dokumentu, například formátování písem a styly textu.

Poznámka:    Na této kartě se zobrazují příkazy Vložit, Vyjmout a Kopírovat. Tyto příkazy se používají často a logicky spadají pod nejzákladnější úlohu aplikace Word: psaní. Po kliknutí na další karty se pás karet změní, aby byly lépe vidět příkazy představující další základní úlohy v aplikaci Word. Například karta Vložení obsahuje příkazy pokrývající celou řadu prvků, které lze vkládat, od grafiky a tvarů po hypertextové odkazy, záhlaví a objekty WordArt. Karta Rozložení stránky, která je další v pořadí, obsahuje všechny příkazy pro uspořádání a formátování stránky.

Podobné uspořádání naleznete v dalších aplikacích sady Microsoft Office 2007, přičemž první karta obsahuje příkazy pro nejdůležitější typ práce. Například primární karta aplikace Excel se nazývá List. Primární karta aplikace PowerPoint se nazývá Snímky. V případě aplikace Access je to karta Data a v případě aplikace Outlook je to karta Psaní, která slouží k podpoře vytvoření nové zprávy.

Skupiny – příkazy v rámci větší úlohy

Podívejme se blíže na obsah karty: mnoho příkazů, uspořádaných do sad podle funkcí. Sady se nazývají skupiny a daly by se přirovnat k panelům nástrojů používaným v minulosti. Avšak jejich předností je to, že shromažďují všechny příkazy, které mohou být potřebné při provádění úlohy, a poskytují uživateli bohaté vizuální pomůcky.

Například karta Psaní zahrnuje skupinu Rychlé formátování, ve které se zobrazuje celá řada stylů textu s vizuálními příklady a která poskytuje náhled vybraného textu ve stylu, na který nastavíte ukazatel myši.

Další příkazy jen v případě potřeby

A co příkazy, které nejsou v primárních skupinách na kartách? Namísto dostupnosti po celou dobu se nyní některé příkazy zobrazují pouze v reakci na provedenou akci. Například při vložení obrázku v aplikaci PowerPoint získáte všechny příkazy pro zarovnání a řazení tvarů – již nejsou schovány v podnabídkách.

Pokud chcete provést uložení nebo vrátit akci

V sadě Office nebyly zrušeny všechny panely nástrojů. Pro podporu nejčastěji prováděných akcí, jako je uložení nebo vrácení akce, je k dispozici panel nástrojů Rychlý přístup. Jeho výchozí verze obsahuje pouze několik příkazů, lze jej však snadno přizpůsobit přidáním libovolného dalšího příkazu. Stačí na požadovaný příkaz kliknout pravým tlačítkem myši a kliknout na příkaz Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup. Můžete si všimnout, že se ikona příkazu zobrazí vlevo od první karty.

Přepínání zobrazení

Jako zkušení uživatelé sady Office jste zvyklí měnit v okně aplikace zobrazení, například přepínat mezi zobrazením Normální a Rozložení při tisku v aplikaci Word nebo mezi zobrazením Normální a Prezentace v aplikaci PowerPoint. Každá aplikace sady Office nyní v pravém dolním rohu okna obsahuje volič zobrazení. Doprovází jej nabídka Zobrazení, která zahrnuje příkazy pro uspořádání oken v okně aplikace.

Dobře známé položky

Stále je k dispozici nabídka Soubor s několika příkazy, na které jste zvyklí, společně s novými možnostmi pro správu, čištění a distribuci souborů. Kliknutím na znaménko plus u některých skupin můžete otevřít dobře známá dialogová okna, čímž zobrazíte podrobnější nebo pokročilejší možnosti pro příkazy v dané skupině. Někdy se při kliknutí na příkaz zobrazí dobře známá, i když zjednodušená podokna úloh, která vám pomohou dokončit úlohu – například v aplikaci Word se automaticky otevře podokno Styly.

Jak je to s použitelností na různých obrazovkách?

Pás karet je škálovatelný a přizpůsobuje se i obrazovkám velikosti tabletu. Při snížení rozlišení obrazovky se zobrazují menší verze karet a skupin. Pás karet funguje dobře na velkých obrazovkách s velkým rozlišením, na kterých se plně projevuje síla a hloubka tohoto návrhu.

Více nových prvků, více dobře známých prvků

Objevíte mnoho dalšího, co by vás mělo na verzi 2007 potěšit. Čím více budete aplikace používat, tím to bude zřejmější:

 • Zahájení práce na souboru

  Na začátku vytváření nového dokumentu, listu, prezentace nebo databáze se zobrazí úplné, barevné okno, které vám usnadní zahájení práce. Vyberete-li položku z katalogu odkazů na šablony nebo články ve službě Office Online, můžete se rovnou vrhnout do vytváření souboru. Nebo začněte na novém či existujícím souboru pracovat tak, jak jste zvyklí.

 • Dokončení souboru

  Nabídka Soubor je nyní komplexnější. Nachází se v levém horním rohu pásu karet a obsahuje očekávané základní příkazy: uložení, uložení jako nový soubor a tisk. Zde také volíte nastavení pro aplikaci, například pro tisk, kontrolu pravopisu a výchozí zobrazení souboru.

  Kromě toho se zde nachází podpora pro funkce umožňující zjištění, zda soubor již neobsahuje revizní značky nebo jiné soukromé informace, a pro distribuci souboru do sdíleného pracovního prostoru.

 • Klávesové zkratky

  Všechny staré klávesové zkratky začínající klávesou CTRL jsou zachovány. Stejně tak funkční klávesy.

  Nové klávesové zkratky začínající klávesou ALT jsou jasně označeny na obrazovce. Stačí stisknout a podržet klávesu ALT a sada Office zobrazí písmeno pro každou kartu, skupinu a příkaz.

  Poznámka:     Pokud chcete, můžete vybrat nastavení aplikace, které zapne klávesové zkratky začínající klávesou ALT, jak se používaly v sadě Office 2003.

 • Formáty souborů

  Ve verzi 2007 se v aplikacích Word, Excel a PowerPoint začínají používat otevřené formáty XML pro sadu Microsoft Office, což znamená, že výchozí formáty souborů uvedených aplikací jsou nyní založeny na jazyce XML (Extensible Markup Language). Mezi výhody plynoucí z této změny patří zvýšené zabezpečení souborů, nižší pravděpodobnost jejich poškození, jejich menší velikost a sdílení dat mezi úložným a vyhledávacím systémem. Pokud chcete, můžete soubory sady Microsoft Office 2007 ukládat ve starších formátech, avšak ztratíte tyto výhody.

  U dokumentů, tabulek a prezentací má nyní výchozí formát souboru na konci přípony označení x, které označuje jazyk XML. Pokud uložíte soubor jako šablonu, platí totéž – získáte starou příponou s označením x na konci: například XLSX v aplikaci Excel. Pokud daný soubor obsahuje kód nebo makra, je třeba jej uložit v novém formátu povolujícím makra. V případě dokumentu aplikace Word to znamená formát DOCM, v případě šablony aplikace Word se jedná o formát DOTM. Jsou k dispozici dvě verze zabalených souborů– soubory neobsahující žádný kód (DOCX, XLSX a PPTX) a soubory s povolenými makry (DOCM, XLSM, PPTM a některé další).

 • Kompatibilita verzí

  Pokud otevřete soubor, který byl vytvořen v předchozí verzi sady Office, zobrazí se dotaz, zda jej chcete převést na nový formát. Odpovíte-li kladně, bude dokument uložen v novém formátu XML. Rozhodnete-li se soubor nepřevádět, zachová se původní formát. V sadě Microsoft Office 2007 jej můžete otevřít a upravit, avšak některé funkce verze 2007 nebudou k dispozici.

  Pokud používáte starší verzi sady Office a obdržíte soubor vytvořený ve verzi 2007, musíte si stáhnout převaděč, abyste mohli soubor sady Microsoft Office 2007 číst a upravovat. Převaděče si můžete stáhnout zde (stránka může být v angličtině).

Nemáte Office 2007?

download a free trial button

Buy Office now

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×